Direct register data upload from SSB

TSD and SSB have been collaborating to simplify the process of delivering register data to TSD projects. The new solution will deposit data directly in your TSD project, in a more secure and time efficient way, leaving more time for working with the data. We have documented the procedure in our user documentation.

 

TSD og SSB har samarbeidet om å gjøre det enklere å jobbe med registerdata i TSD. Data blir nå levert av SSB direkte til ditt TSD prosjekt. Les mer i brukerdokumentasjonen.

Published Feb. 25, 2021 11:21 AM - Last modified Mar. 1, 2021 11:51 AM