Flere studieretninger kommer

I 2015-opptaket vil vi også tilby disse studieretningene på programmet Europeiske språk:

  • Fransk
  • Italiensk
  • Russisk, polsk, tsjekkisk, bosnisk/kroatisk/serbisk
  • Spansk, portugisisk og Latin-Amerika-studier
  • Tysk

Det vil være mulig å skrive masteroppgave innen språk, litteratur, oversettelse eller områdestudier på de fleste studieretningene.

Informasjon om oppbygning, opptakskrav med mer blir tilgjengelig på programsidene i desember 2014. Ta kontakt med studiekonsulenten eller programkonsulenten din hvis du har spørsmål!

Published Nov. 3, 2014 2:12 PM - Last modified Nov. 3, 2014 2:12 PM