Latest messages

Published Feb. 17, 2021 3:55 PM

Students will have access to the university buildings from Thursday 18 February with a student card and code.

Seats in reading rooms must be booked in advance. Students can make reservations at "Mine studier" from Wednesday 17 February.

For possible access to the reading rooms for Master's students at HF, contact your Department.

https://www.uio.no/english/about/hse/corona/news/readingrooms-libraries-and-buildings-will-be-open-.html

Published Feb. 28, 2020 2:49 PM

UiO har signert en avtale med Pan European Seal programme og kan nominere studenter som nylig har avsluttet graden, eller gjør det våren 2020, til programmet. Studenter som får plass på programmet vil motta 2000 euro per måned (før eventuelle lokale skattetrekk). Siden EUIPO er et EU-organ vil man ikke motta Erasmusstøtte.

Husk å melde din interesse innen 10. mars! Les mer her

Published Nov. 5, 2019 11:41 AM

To students at HF,

The Faculty Board elections are held between Monday November 11th at 08:00 and Friday November 15th at 12:00 (noon).

Three student representatives and three substitutes to the Faculty Board in 2020 must be elected, from a pool of 6 candidates. Find your candidate and read more about the Faculty Board election here https://www.hf.uio.no/english/about/organization/elections/election-of-board/index.html

Log in "eValg" from November 11th to cast your vote, select English in the language option, upper right corner.

Published Nov. 3, 2014 2:12 PM

I 2015-opptaket vil vi også tilby disse studieretningene på programmet Europeiske språk:

  • Fransk
  • Italiensk
  • Russisk, polsk, tsjekkisk, bosnisk/kroatisk/serbisk
  • Spansk, portugisisk og Latin-Amerika-studier
  • Tysk

Det vil være mulig å skrive masteroppgave innen språk, litteratur, oversettelse eller områdestudier på de fleste studieretningene.

Informasjon om oppbygning, opptakskrav med mer blir tilgjengelig på programsidene i desember 2014. Ta kontakt med studiekonsulenten eller programkonsulenten din hvis du har spørsmål!