Praksis etter endt grad i Pan European Seal Programme

UiO har signert en avtale med Pan European Seal programme og kan nominere studenter som nylig har avsluttet graden, eller gjør det våren 2020, til programmet. Studenter som får plass på programmet vil motta 2000 euro per måned (før eventuelle lokale skattetrekk). Siden EUIPO er et EU-organ vil man ikke motta Erasmusstøtte.

Husk å melde din interesse innen 10. mars! Les mer her

Published Feb. 28, 2020 2:49 PM - Last modified Feb. 28, 2020 2:49 PM