Forsiden

Formålet med UiO:Energi er å utvikle og formidle kunnskap for omstilling til bærekraftige energisystemer og bærekraftige samfunn og å sikre alle tilgang til energi som er ren, rimelig, sikker og sosialt rettferdig.

Aktuelle saker

Arrangementer

31 okt.
09:15, Universitetet i Oslo, Urbygningen, Gamle Festsal

Følg oss på Facebook