Forsiden

Bildet kan inneholde: Kontinentalsokkel, Archipelago, Verden, Jord, Kart.

Forskning

UiO:Energi har fire innsatsområder – basert på samfunnets behov, solide forskningsmiljøer ved UiO og muligheter for eksternfinansiering.

UiO:Energi

Finansiering og utlysninger

UiO:Energi lyser ut midler til forskning og utdanning innen bærekraftig energi

Studier

UiO:Energi tilbyr ett tverrfaglig emne på masternivå

PhD

UiO:Energi koordinerer forskerskoler og andre tilbud til PhD-studenter, deriblant sommerskole og skrivekurs. 

Kontakt oss

 

Nyhetsbrev

Følg oss på Facebook