Forsiden

Formålet med UiO:Energi er å utvikle og formidle kunnskap for omstilling til bærekraftige energisystemer og bærekraftige samfunn og å sikre alle tilgang til energi som er ren, rimelig, sikker og sosialt rettferdig.

Aktuelle saker

Arrangementer

21 nov.
21 nov.
14:00, Auditorium 2, Georg Sverdrups hus

Følg oss på Facebook