Karakterbeskrivelser

Økonomisk institutt benytter de offisielle betegnelsene i ECTS-skalaen. I tillegg finnes de kvalitative beskrivelsene av bokstavkarakterene som ble vedtatt i Det nasjonale fagrådet for samfunnsøkonomi og godkjent av Det nasjonale fakultetsmøtet for samfunnsvitenskapelige fag høsten 2002.

Kvalitative beskrivelser:

A:

En fremragende prestasjon. Kandidaten viser svært god kjennskap til, og forståelse av de samfunnsøkonomiske teorier, begrepsapparat og analysemetoder som er gjennomgått i kurset. Kunnskapen benyttes til selvstendig drøfting og analyse på et høyt faglig nivå. Besvarelsen er svært veldisponert og velskrevet med bare ubetydelige feil og mangler.
 

B:

En meget god prestasjon som gir et solid helhetsinntrykk. Kandidaten viser meget god kjennskap til og forståelse av de samfunnsøkonomiske teorier, begrepsapparat og analysemetoder som er gjennomgått i kurset. Kunnskapen benyttes til selvstendig drøfting og analyse. Besvarelsen er veldisponert og velskrevet, men med noen mindre feil og mangler.
 

C:

En god prestasjon. Kandidaten viser tilfredsstillende kjennskap til og forståelse av de samfunnsøkonomiske teorier, begrepsapparat og analysemetoder som er gjennomgått i kurset. Kunnskapen benyttes i noen grad til selvstendig drøftig og analyse. Besvarelsen er i hovedsak veldisponert og velskrevet, men inneholder flere mindre feil og mangler, eller noen få større feil og mangler.
 

D:

En nokså god (brukbar) prestasjon. Kandidaten viser varierende kjennskap til og forståelse av de samfunnsøkonomiske teorier, begrepsapparat og analysemetoder som er gjennomgått i kurset. Kunnskapen benyttes i liten eller ingen grad til selvstendig drøfting og analyse.
 

E:

En prestasjon som tilfredsstiller minimumskravene for å bli godkjent. Kandidaten viser noe kjennskap til og forståelse av de samfunnsøkonomiske teorier, begrepsapparat og analysemetoder som er gjennomgått i kurset. Kunnskapen benyttes ikke til selvstendig drøfting og analyse.
 

F:

En svak prestasjon som ikke tilfredsstiller minimumskravene for å bli godkjent. Kandidaten mangler kjennskap til og forståelse av sentrale samfunnsøkonomiske teorier, begrepsapparat og analysemetoder som er gjennomgått i kurset.

Publisert 24. juni 2015 21:28 - Sist endret 24. juni 2015 21:28