English version of this page

Fagspesifikke karakterbeskrivelser

For noen fagområder er det fastsatt detaljerte beskrivelser av karakterene i tillegg til de generelle karakterbeskrivelsene.

Det humanistiske fakultet

Institutt for arkeologi, konservering og historie

Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

Institutt for kulturstudier og orientalske språk

Institutt for lingvistiske og nordiske studier

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

Institutt for medier og kommunikasjon

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Masteroppgaver i realfag

Bestått/ikke bestått i realfag

Matematisk institutt

Farmasøytisk institutt

Det odontologiske fakultet

Masterprogrammet i odontologi

Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Institutt for statsvitenskap

Institutt for sosialantropologi

Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi

Psykologisk institutt

Økonomisk institutt

 

Publisert 24. juni 2015 13:11 - Sist endret 16. mars 2021 17:55