Semesterside for GRE4401 - Vår 2007

Endring av eksamenstidspunkt: Den første oppgaven har innleveringsfrist den 10. april, ikke 15. mars. Oppgaven kan hentes på studiekonsulentens kontor 16. mars kl. 10.00. Den andre oppgaven går som planlagt og har innleveringsfrist 4. juni.

15. mars 2007 15:14

Undervisning GRE4401 tirsdag 13. februar utsettes. Beskjed om ny tid kommer.

25. jan. 2007 14:23