Dette emnet er nedlagt

Semesterside for IDE2061 - Vår 2009

Første undervisning er 20 januar.

7. jan. 2009 18:13

Det vil i undervisningen vises seks filmer om globalisering/kosmopolitisme. To dobbelttimer på rad (se detaljert undervisningsplan) vil altså si en normal 2 timers idéhistorisk forelsning etterfulgt av to timer med filmvisning og diskusjon av filmen.

7. jan. 2009 11:39