This course is discontinued

Datoen for muntlig eksamen i ARA1120 våren 2017 blir 2. juni. Stedet blir Seminarrom 5 i Sophus Bugges hus. Nærmere beskjed om tidspunkt kommer etter sensur.

 

May 17, 2017 10:51 PM

Eksamen i ARA1120 kommer til å bli gjennomført i seminarrom 3 Sophus Bugges hus. Tidspunkt er ikke endret.

For oppdatert informasjon følg med på semestersidene: http://www.uio.no/studier/emner/hf/ikos/ARA1120/v17/eksamen/index.html

Lykke til med eksamen!

Apr. 21, 2017 3:01 PM

Dere vil bli hørt i følgende: Lese deler av tekster fra pensum og svare på grammatikkspørsmål.

Ha en samtale på standardarabisk eller dialekt. Studenten kan selv velge hvilke av disse han/hun vil anvende.

Muntlig eksamen vil finne sted i uke 22 eller uke 23.

Apr. 5, 2017 12:29 PM