This course is discontinued

Semester page for ARA4303 - Autumn 2013

Novellesjangeren er sannsynligvis den mest vanlige og mest populære type moderne fortellende prosa i Midtøsten. Sjangeren oppstod på begynnelsen av 1900-tallet og var da et produkt, typisk for Den koloniale situasjonen, av elementer fra lokale tradisjoner og vestlige (særlig engelske, franske og russiske) former for "moderne" fortelling. Sjangerens fremvekst og spredning er tett knyttet til nasjonsbyggingsprosessen, til den utdannete sekulære eliten (efendiyya) som stod bak nasjonsideen og til deres medieplattform: feuilletonjournalisme i den oppblomstrende presse. I løpet av noen få tiår ble sjangeren fast etablert og har siden vist gang på gang at den var (og fortsatt er) et ekstremt fleksibelt instrument for å kommentere på aktuelle hendelser i politikk og samfunn.

I løpet av semesteret blir du kjent med noen høydepunkter til moderne arabisk novellekunst. Du får innsikt i forfatternes "arbeidsstue" og å lærer d...

Aug. 10, 2013 5:53 PM