This course is discontinued

Periodisk evaluering EAL4010 H08

Emnerapport for EAL4010 East Asian Linguistics

Høst 2008

Dette emne, som er en central del af master-uddannelsen i East Asian Linguistics, afholdtes første gang i høsten 2007 og nu for anden gang i høst 2008. Undervisningssproget er engelsk. Der var tilslut kun 3 opmeldte studenter pga. sygdom og fravær. Bjarke Frellesvig og Christoph Harbsmeier stod for undervisningen.

 

Undervisningen afholdtes i de seks første uger i høstsemestret. De første tre uger underviste Frellesvig og de næste tre Harbsmeier. Undervisningen havde form af interaktive forelæsninger. I løbet af kurset gennemgikkes væsentlige træk i de østasiatiske sprogs historie og struktur, med den langt overvejende vægt paa japansk og kinesisk. Alle opmeldte studenter, samt et par flere, deltog aktivt i undervisningen og bidrog positivt. Denne undervisning suppleredes med læsning af specifik japansk- og kinesisk-sproget sproglig faglitteratur i mindre grupper.

 

To gange i forløbet var der studenterfremlægning, een gang hos Frellesvig og een gang hos Harbsmeier, som en del af mappeevalueringen.

 

Der er fremkommet een (1) besvarelse fra en student af netskemaet til evaluering. Det er selvfølgelig for småt et materiale til at kunne generalisere udfra, men den er over vejende positiv.

 

 

Bjarke Frellesvig

Professor II, emneansvarlig

 

Published Mar. 5, 2009 7:05 PM - Last modified Mar. 5, 2009 7:08 PM