This course is discontinued

Periodisk evaluering EAL4010 H10

Emnerapport for EAL4010 East Asian Linguistics

Høst 2010

 

1.
Pensum til emnet er tilfredsstillende, både i omfang og indhold. Pensum vurderes hvert år inden det semester, emnet afholdes i.
Undervisning består af forelæsninger/timer fælles for alle studenter, samt tekstlæsning af japanske og kinesiske tekster afhængig af specialiseringssprog. Denne kombination synes vellykket. Undervisningen koncentreres i den første halvdel af semestret. 
Kvalificeringsopgaven består af en 1-sides projektbeskrivelse af en mulig masteropgave. Dette giver studenterne anledning til at tænke nøje over udarbejdelsen af en arbejdsplan, samt foregriber arbejde med masteropgave. Denne øvelse er ikke bindende for valg at emne for masteropgave, men er netop en kvalificerende øvelse.
Bedømmelsesformen er mappe-evaluering, med hovedvægt på den skriftlige opgave, som indleveres sidst i forløbet, men med justering for både aktiv deltagele og mundtlig præsentation. Dette giver et bredt bedømmelses grundlag.
Vi har ingen bemærkninger til infrastruktur.
 
2. Læringsudbytteformuleringen er dækkende.
 
3. Emnebeskrivelsen er tilfredsstillende.
 
4. Vi har ingen særlige forandringer gjort siden sidste forrige periodiske emneevaluering. Vi foretager løbende mindre justeringer i lyset af fagets udvikling og feedback fra studenter.
 
5. Ingen særlige forslag til forbedringer. Emnet og emnegruppen (East Asian Linguistics master) er forholdsvis nyt, men har nu fundet en passende og velegnet form, som udnytter den ekspertise, faget råder over, og giver en solid og kvalificerende uddannelse. Faget har stabil rekruttering. Det er fra faglærernes synspunkt glædeligt at se, at fagets studenter både 
 
(a) kommer til faget med en solid baggrund i enten japansk eller kinesisk (og indimellem begge sprog) og i løbet af EAL masterforløbet udbygger denne specifikke baggrund med videre fordybning indenfor specialiseringssproget; og
 
(b) kontekstualiserer specialiseringen i et østasiatisk perspektiv, som dels giver et solidt og nødvendigt overblik og dels betragteligt beriger arbejdet med specialiaseringssproget.
 
Undervisningsoplægget på dette emne (EAL4010) samt forårets EAL4020 bidrager til begge aspekter af undervisningsudbyttet og sikrer det vigtige østasiatiske perspektiv, uden at give køb på fordybningen i specialiseringssproget. 
 
 
Bjarke Frellesvig
Christoph Harbsmeier
 
Published Mar. 5, 2009 7:05 PM - Last modified Feb. 25, 2011 1:42 PM