Semester page for HIN4010 - Spring 2019

Semesteroppgaven skal leveres i det digitale eksamenssystemet Inspera. NB! Besvarelsen skal lastes opp som én fil og i pdf-format.

Du finner anbefalte maler for innlevering og informasjon om hvordan man fjerner personinformasjon fra dokumentet på UiOs nettsider om innleveringer i Inspera

Innleveringsfristen finner du på semestersiden.

På besvarelsen skal du ikke skrive navnet ditt, men bruke kandidatnummeret som du finner i StudentWeb. Husk å skrive kandidatnummeret både på forsiden og øverst på hver side av besvarelsen (bruk topptekst funksjonen i Word). 

Ved oppgaveskrivi...

May 15, 2019 10:14 AM