This course is discontinued

Emnerapport KIN4013 Høsten 2008

Kvantitative gjennomføringsdata på emnet

Antallet av studenter som deltog dette kurset er fire, dvs. double så mange som i fjor. Det giver en helt anden stemning i timerne. Der bør være endnu flere.  

 

Gennemsnit karakter ligger også højere end i fjor, med en A, en B og to C mod en B og en C fra forrige semesteret.  

 

Der var ingen frafald, bortset fra en som meldte sig til kurset men realt ikke mødet op.

 

Kurset blev gennemført efter planen og ifølge emnebeskrivelsen. Så der taler ikke om afvigelser fra eller ændringer i emnebeskrivelsen.

 

 

Studiekvalitet

 

Det tidsmæssig ramme for emne KIN4013 i Høsten semesteret er fortsat det samme som i fjor, dvs. i 6 uger. Undervisningen i fjor viste, at de studerende var henholdsvis svage i metodisk spørgsmål trods visse grader forkundskab om det undervist tema. Derfor blev der prioriteret lidt anderledes i Høsten 2008, som et forsøg på at styrke studiekvalitet indenfor det ramme man har. I stedet for at dække bredt på undervisningstemaet, lag undervisningen i Høsten 2008 hoved vægt på metode og tilgang i videnskabelig fremstilling. Kurset valgte artikler baseret på forskellige teoretisk og forskningsmetode, og studenterne blev vejledt til at sætte særlig fokus på hvordan man når frem til sin konklusion og at diskutere hvad er fordele/ulemper ved at avende forskellige tilgangsmetoder.   

 

Kurset forgik i form af seminar og bør fortsætte at være sådan, da denne form passer undervisningssmålet optimalt. Den giver studenterne en god mulighed for både at drøft det indhold de lærer og at øve sig i mundtlig formulering.  

 

Forslag til forbedring 

 

Emnet er en af de tre master kurser der kører en efter hinanden, dvs. studerende måtte lære tre forskellige temaer som går i vidt forskellige retninger gennem et semester. Det har længe været under diskussion om hvor vidt denne måde at tilrettelægge KIN 4000 emnet på er hensigtsmæssigt, og jeg er bekendt med at Instituttet er i færd med at foretage en justering i nærmest fremtid.

 

Nogle tanker om eksamens form. Det er fint, at studerende også vil blive testet mundtligt, og jeg er helt enig i at mundtlig præsentation er en vigtig del af det hele studenterpræstation. Et hypotetisk spørgsmål er, hvad vil ske hvis en student dumpet det mundtlig men har afleveret en fremragende skriftlig opgave.

 

Den skriftlige del af eksamen består af en ”annotated translation and/or summarising”. Man bør måske overveje om det er ambitiøs nok i forhold til emnets målsætning. Især når studenterne ikke bliver træneret i oversættelse i emnets forløb, finder jeg det uhensigtsmæssigt at de skulle blive testet i oversættelse. Det er også fordi, oversættelse som en eksamensform er ikke aktiv nok på dette niveau. Et alternative kunne være en stil om eller relatere til undervisningstemaet.       

 

Published June 8, 2009 5:12 PM - Last modified June 8, 2009 5:17 PM