This course is discontinued

Tema for kurset H06: Etniske relasjoner i Kina

Forholdet mellem etniske grupper i Kina i dag, og særlig forholdet mellem Han-majoriteten og de officielt anerkendte 55 minoriteter, udgør en af de store politiske udfordringer i Kina. Muslimske protester i Xinjiang, diskussioner om Tibets historiske status som selvstændig stat og nation, samt problemet med langsom økonomisk udvikling i store dele af Vest-Kina er sprængfarlige temaer som kræver nuancerede og dybtgående studier. Vi vil i løbet af kurset læse og diskutere engelske og kinesiske tekster som omhandler nogle af de vigtige temaer relateret til Kinas minoriteter og forholdet til Han-majoriteten: Etniske identitet, autonomi-lovgivning, Han-migration til minoritetsområder, eksotisering af minoriteter, menneskerettigheder for minoriteter, og selve begrebet minzu, som ofte noget misvisende oversættes som "e tnisk gruppe". Alle studenter vil fælles læse to monografier og en...

June 26, 2006 11:44 PM