Semester page for MUSKUL4100 - Autumn 2017

Semesteroppgaven skal leveres i mappen «Exam» i Fronter. Innleveringsfrist finner du på semestersiden

Semesteroppgaven skal være på ca. 10 sider (ikke inkludert forside og litteraturliste). På IKOS nettsider finner du viktig informasjon om innlevering, format og oppsett.

På semesteroppgaven skal du skrive kandidatnummeret ditt, IKKE navn. Kandidatnummeret er nå tilgjengelig i Studentweb. Du må skrive kandidatnummeret ditt både på forsiden og øverst på hver side (bruk topptekstfunksjonen i Word).

Husk å inkludere kandidatnummeret ditt i filnavnet også.

Får du problemer med innleveringen ta...

Nov. 14, 2017 2:31 PM