Oppgaveteksten til hjemmeeksamen blir publisert i Eksamensmappen i Fronter mandag 9. mai kl. 13.00. Besvarelsen leveres også i en innleveringsmappe under Eksamen torsdag 12. mai innen kl. 15.00.

 

Lykke til

 

May 6, 2016 1:22 PM

Undervisningen vil gå hver tirsdag 14.15 til 16.00, men i noen uker vil det i tillegg være undervisning fra 12.15 - 14.00. Det kommer frem fra timeplanen hvilke uker det blir dobbel undervisning

Nov. 23, 2015 6:29 PM