Pensum/læringskrav

Kompendium (innholdsfortegnelse):

  • Enger, Hans-Olav og Kristian Kristoffersen. 2000. Innføring i norsk grammatikk. Morfologi og syntaks LNU/ Cappelen, s. 27–253. [225s.]
  • Corbett, Greville G. 1998. Agreement. I: Andrew Spencer & Arnold M. Zwicky: Handbook of Morphology. Oxford: Blackwell, s. 191–206. [15s.]
  • Hansen, Erik og Lars Heltoft. 2011. Grammatik over det Danske Sprog. Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, s.22–42. [20 s.]
  • Teleman, Ulf. 1987. Hur många genus finns det i svenskan? I Teleman, Ulf (utg.): Skolgrammatik på villovägar. Stockholm: Liber, s. 106–114. [8s.]

Elektronisk tilgjengelig pensum med lenker:

 

Andre typer pensum:

  • Spilling, Eivor F., Marianne B. Sameien og Hans-Olav Enger. 2018. Making sense of grammatical variation in Norwegian. I: Antje Dammel, Matthias Eitelmann, Miriam Schmuck. Red: Reorganising Grammatical Variation. Diachronic Studies in the Retention, Redistribution and Refunctionalisation of Linguistic Variants, John Benjamins. Vil bli gjort tilgjengelig. [22 s].
  • Faarlund, Jan Terje, Svein Lie og Kjell Ivar Vannebo. 1997. Norsk referansegrammatikk. Oslo: Universitetsforlaget. (Utdrag velges i samråd med faglærer)
  • Hansen, Erik og Lars Heltoft. 2011. Grammatik over det Danske Sprog. Det Danske Sprog- og Litteraturselskab. (Utdrag velges i samråd med faglærer)
  • Teleman, Ulf, Staffan Hellberg og Erik Andersson. 1999. Svenska Akademiens Grammatik. (Utdrag velges i samråd med faglærer)

I alt: ca. 700 sider

Publisert 28. nov. 2018 15:31 - Sist endra 28. nov. 2018 15:31