This course is replaced by NORA0110 – Elementary Norwegian, Level I.

NORINT0110BK – Betalingskurs i norsk språk, trinn 1

Schedule, syllabus and examination date

Choose semester

Course content

På emnet øves de fire språkferdighetene: å uttale/snakke, skrive, lytte og lese norsk. Emnet gir en innføring i norsk fonetikk og grammatikk, som ordstilling, sustantiv-, adjektiv- og verbbøying, tempusbruk, bruk av pronomen og tidsuttrykk. Tema og vokabular dekker blant annet det å presentere seg, familierelasjoner, boforhold, studiesituasjonen, arbeid, ferie og fritid, severdigheter og mat og drikke. Å gi uttrykk for ønske, vurdering og følelser øves også.

Dette er et ferdighetsemne med avsluttende eksamen.

Kursavgift

Det er kursavgift på dette emnet. Prisinformasjon finnes på følgende webside: Betalingskurs

Learning outcome

Studentene skal kunne oppfatte muntlige framstillinger om emner fra dagliglivet og snakke om disse med enkelt vokabular og enkel, konkret framstillingsmåte. Uttalen skal være så god at kommunikasjon ikke hindres. De skal kunne lese læreboktekstene og tilsvarende tekster med emner fra dagliglivet. De skal kunne skrive om emner som er tatt opp på kurset og gi uttrykk for egne tanker og meninger, selv om språket er enkelt. De skal også kunne hovedreglene i norsk grammatikk som er gjennomgått på kurset.

Admission

Emnet er åpent for personer som har gyldig oppholdstillatelse i Norge og som tilfredsstiller kravene til generell studiekompetanse.

Prerequisites

Formal prerequisite knowledge

Det forutsettes at studentene har generell studiekompetanse med unntak av språkkravet i norsk.

Recommended previous knowledge

Ingen forkunnskaper i norsk.

Teaching

Kurset går over 90 timer fordelt på hele semesteret. Skriftlige oppgaver innleveres hver undervisningsdag.

Undervisningen er lukket og forbeholdt studenter med opptak på emnet.


NB! Det er et frammøtekrav på 75% på alle kurs.

Access to teaching

A student who has completed compulsory instruction and coursework and has had these approved, is not entitled to repeat that instruction and coursework. A student who has been admitted to a course, but who has not completed compulsory instruction and coursework or had these approved, is entitled to repeat that instruction and coursework, depending on available capacity.

Examination

Avsluttende skriftlig 3-timers prøve som karaktersettes med bokstavkarakterer A-F og en avsluttende muntlig prøve som også karaktersettes med bokstavkarakter A-F. Hver del teller 50% av samlet karakter, og begge deler må være bestått i samme semester for at samlet karakter på emnet skal være bestått.

Examination support material

No examination support material is allowed.

Grading scale

Grades are awarded on a scale from A to F, where A is the best grade and F is a fail. Read more about the grading system.

Explanations and appeals

Resit an examination

Special examination arrangements

Application form, deadline and requirements for special examination arrangements.

Evaluation

The course is subject to continuous evaluation. At regular intervals we also ask students to participate in a more comprehensive evaluation.

Other

Maksimum 20 studenter per klasse. Antall klasser varierer hvert semester.

Obligatorisk erklæring vedrørende fusk skal leveres med alle obligatoriske kvalifiseringsoppgaver og eksamensbesvarelser:
Obligatorisk erklæring bokmål
Obligatorisk erklæring nynorsk

Facts about this course

Credits

15

Teaching language

Norwegian