This course is discontinued

Tid og sted for undervisning på torsdager er endret. Fra og med torsdag 21. oktober er det undervisning fra 15.15 til 16 i seminarrom 405 P.A.Munchs' hus. Den siste undervisningstimen torsdag 2. desember er fra 15.15 til 16 i seminarrom 121 Niels Treschows' hus.

Oct. 19, 2004 2:00 AM

Fredagstimen flyttes til torsdag 16.15-17.00, rom 152 P.A. Munchs hus med virkning fra torsdag 26. august.

Aug. 24, 2004 2:00 AM

Ved semesterets begynnelse vil foreleser i samråd med studentene finne et alternativt tidspunkt for den timen som nå er satt opp på fredager kl. 15.15.

July 16, 2004 2:00 AM