Undervisning - tid og sted

Seminar

Seminargruppe 1

  • Onsdag kl. 12:15 -14:00, Seminarrom 6 P.A. Munchs hus ( i perioden 16. januar til 14. mai)

Hildegunn Dirdal

Seminargruppe 2

  • Onsdag kl. 08:15 -10:00, Seminarrom 15 P.A. Munchs hus ( i perioden 16. januar til 14. mai)

Hildegunn Dirdal

Published Oct. 23, 2007 2:48 AM - Last modified Dec. 6, 2007 12:03 PM