Frist for innlevering av essay, endelig versjon : 1. desember kl. 15.

Skriftlig eksamen : 10. desember.

Sep. 12, 2003 2:00 AM