This course is discontinued

Examination: Time and place

For noen emner er det ennå ikke fastsatt tid og sted for alle eksamener/vurderinger. Informasjonen om tid og sted for disse eksamenene/vurderingene offentliggjøres etter hvert som den blir klar.

Eksamensordning

hjemmeeksamen

4. desember til  7. desember

Oppgaven publiseres på emnets semesterside kl. 09.00 på utleveringsdagen. Den leveres i Classfronter i emnets fellesrom i mappen ¿Eksamensinnlevering¿ som stenges kl. 12.00 på innleveringsdagen.

Besvarelsens forside skal inneholde: kandidatenummer (hentes fra StudentWeb), emnekode, emnenavn og oppgavens tittel. IKKE kandidatens navn! Alle sider skal nummereres.

Elektronisk fuskeskjema skal leveres sammen med oppgaven

Praktisk om sted og oppmøte

Eksamenssteder vil bli kunngjort senest en uke før eksamen, se forøvrig kart over bygningene. Hvis eksamen avholdes i flere lokaler vil du for de fleste emner finne informasjonen om hvor akkurat du skal sitte i StudentWeb. For noen emner vil informasjonen om plassering av enkeltstudenter bli gitt på andre måter, og studentene på disse emnene vil få nærmere beskjed om dette.

På de fleste eksamener må du møte opp 15 minutter før eksamensstart. Du må også vise frem gyldig legitimasjon med bilde (for eksempel studentbevis fra UiO, bankkort, pass eller lignende), så husk å ta med dette inn i eksamenslokalet!

Kunngjøring av eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine ved å logge deg inn i StudentWeb.

Mer om eksamen og vurderingsformer for dette emnet finner du i emnebeskrivelsen.