This course is replaced by ENG4301 – Literary Theory in English.

Kontaktinformasjon

Studieadministrasjon

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

Besøksadresse: 
Niels Treschows hus, 7. et.

Ekspedisjonstid: 
Mandag - Fredag 12.30-15.00

Postadresse: 
Pb. 1003 - Blindern
0315 Oslo

Telefon: 22856912
Faks: 22856887
E-post: 
Web: http://www.hf.uio.no/ilos

Kontaktpersoner

NavnTreffetidMerknad
Nils Axel Nissen    Foreleser
Tor Erik Johnsen  (kontaktinformasjon) Tue 13-14, Thur 13-14  Studiekonsulent
Nina Lind  (kontaktinformasjon)   Eksamenskonsulent
Published Oct. 13, 2009 3:10 PM - Last modified Nov. 20, 2009 1:54 PM