Pensum/læringskrav

Romeo and Juliet, ed. Jill L. Levenson (Oxford)

The Merchant of Venice, ed. Jay L. Halio (Oxford)

Hamlet, ed. Harold Jenkins (Arden 2)

Antony and Cleopatra, ed. John Wilders (Arden 3)

The Tempest, ed. David Lindley (Cambridge)

NB: Introduksjons- og kommentarmaterialet i disse utgavene er obligatorisk lesning.

Sekundærlitteratur (obligatorisk lesning):

Russ McDonald, The Bedford Companion to Shakespeare: An Introduction with Documents, 2nd edn (Boston and New York: Bedford/St Martin’s [Palgrave Macmillan], 2001), introduksjonsessayene i samtlige kapitler (kap. 1—10, sider 1—28, 36—58, 79—98, 109—26, 145—62, 194—210, 219—36, 253—77, 303—25, og 353—82). [totalt 212 sider] Dokumentarmaterialet leses kursorisk.

Anbefalt lesning (NB: ikke obligatorisk): Simon Palfrey, Doing Shakespeare (Arden, 2005).

Published Apr. 24, 2006 8:37 PM - Last modified June 15, 2006 4:11 PM