Pensum/læringskrav

Bøker

Enli, Gunn og Eli Skogerbø (2008). Digitale Dilemmaer. Oslo: Gyldendal Akademiske Introduksjon, kap. 2-5 + 7 (133 sider)

Feintuck, Mike and Mike Varney (2006). Media Regulation, Public Interest and the Law. Edinbourg: Edinburgh University Press. (301 sider)

Freedman, Des (2008). The Politics of Media Policy. London: Polity Press. (264 sider)

Artikler

Doyle, Gillian (2007). "Undermining Media Diversity: Inaction on Media Concentrations and Plualism in the EU", i Sarikakis (red): Media and Cultural Policy in the European Union. I serien ’Eyropean Studies’, Amsterdam: Rodopi. Side 135-156. (Masterkopi tilgjengelig i respesjonen, IMK)

Enli, Gunn Sara og Vilde Schanke Sundet (2007). "Strategies in times of regulatory change: A Norwegian case study on the battle for commercial radio license", i Media, Culture & Society. Vol. 29. No. 5, side 707-727. Artikkelen finner du her

Enli, Gunn Sara (2008). "Redefining Public Service Broadcasting. Multi-platform participation", i Convergence vol. 14, nr. 1, side 105-120.Artikkelen finner du her

Storsul, Tanja og Trine Syvertsen (2007). "The impact of Convergence on Eurpoean television Policy. Pressure for change – Forces of stability", i Convergence Vol. 13, nr. 3, side 275-291. Artikkelen finner du her

Storsul, Tanja (2008). "Bakkenettet og allmennkringkasting", i Norsk medietidsskrift. årg 15, nr. 1, side 38-56. Artikkelen finner du her

Storsul, Tanja (2008). "Hvem vokter portene til framtidas tv?", kapittel i Krumsvik, Arne og Rune Ottosen (red): Journalistikk i en digital hverdag. Kristiansand: Høyskoleforlaget. (Masterkopi tilgjengelig ved resepsjonen, IMK)

Dokumenter

Directive 2007/65/EC of the European Parliament and of the Council of 11 December 2007 amending Council Directive 89/552/EC on the coordination of certain provisions laid down by law, regulation or administrative action in Member States concerning the pursuit of television broadcasting activities. Dokumentet finner du her

COM(2005)646 Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council Amending Council Directive 89/553/EEC on the coordination of certain provisions laid down by law, regulation or administrative action in Member States concerning the pursuit of television broadcasting activities, Commission of the European Communities 13.12.2005. Dokumentet finner du her

LOV om eierskap i medier (medieeierskapsloven) LOV-1997-06-13-53. Dokumentet finner du her

NRK-Plakaten "Noe for alle- Alltid". Dokumentet finner du her

St. meld. nr. 17 "Eit informasjonssamfunn for alle". Dokumentet finner du her

Innst.S.nr. 142 (2001-2002) Innstilling fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen om St.me.d.nr.57 (2000-2001) I ytringsfrihetens tjeneste. Mål og virkemidler i mediepolitikken, Stortinget 18.4.2002. Dokumentet finner du her

St.meld.nr. 57 (2000-2001) I ytringsfrihetens tjeneste. Mål og virkemidler i mediepolitikken, Kulturdepartementet, 28. september 2001. Dokumentet finner du her

Anbefalt lesning

Syverten, Trine (2004). Mediemangfold - Styring av mediene i et globalisert marked, Kristiansand: IJ-forlaget (Syvertsens bok er pensum på MEVIT1310 og legges derfor ikke opp som pensum på dette kurset. Den anbefales imidlertid sterkt til de som ikke allerede har lest den - og som repetisjon for de som har lest den tidligere.)

Publisert 22. apr. 2008 16:51 - Sist endret 14. mai 2008 17:28