Emner innen medier og kommunikasjon

Viser 1–66 av 66 emner
Emne Studiepoeng
ARB1401 - Design, kreativitet og innovasjon (10 studiepoeng) 10
ARB1402 - Kultur- og kunnskapsbransjer: Forretningsmodeller og økonomiforståelse (10 studiepoeng) 10
EST3010 - Tverrestetisk prosjektarbeid (10 studiepoeng) 10
EST4592 - Tverrestetisk masteroppgave-medievitenskap (60 studiepoeng) 60
EXFAC03-MVIT - Examen facultatum, introduksjon til medie- og kommunikasjonsvitenskap (10 studiepoeng) 10
JOUR4000 - Masteroppgaveseminar for journalistikk (10 studiepoeng) 10
JOUR4200 - Journalistikkforskning: Teoretiske perspektiver (10 studiepoeng) 10
JOUR4330 - Freedom of Expression – Discourses, Principles and Practices (10 studiepoeng) 10
JOUR4427 - Media, War and Journalism: Blurred Lines and Smokescreens (10 studiepoeng) 10
JOUR4428 - Politisk journalistikk (10 studiepoeng) 10
JOUR4690 - Masteroppgave - journalistikk (60 studiepoeng) 60
JOUR4699 - Selvvalgt emne (10 studiepoeng) 10
JOUR4900 - Internasjonalt prosjektsemester medievitenskap og journalistikk (30 studiepoeng) 30
JOUR4990 - Praktisk masteroppgave - journalistikk (60 studiepoeng) 60
MEVIT1110 - Audiovisual Aesthetics (10 studiepoeng) 10
MEVIT1210 - Mediehistorie og medieinstitusjoner (10 studiepoeng) 10
MEVIT1300 - Journalistikk, makt og mediebruk (10 studiepoeng) 10
MEVIT1700 - Digital kultur (10 studiepoeng) 10
MEVIT2110 - Medie- og kulturteori (10 studiepoeng) 10
MEVIT2532 - Filmhistorie (10 studiepoeng) 10
MEVIT2600 - Mediepåvirkning – holdninger, atferd og opinionsdanning (10 studiepoeng) 10
MEVIT2610 - Innføring i politisk kommunikasjon (10 studiepoeng) 10
MEVIT2700 - Medietekster: teori og analyse (10 studiepoeng) 10
MEVIT2800 - Metoder i medievitenskap (10 studiepoeng) 10
MEVIT3350 - Media and Politics (10 studiepoeng) 10
MEVIT3427 - Media, War and Journalism: Blurred Lines and Smokescreens (10 studiepoeng) 10
MEVIT3510 - Medieestetikk (10 studiepoeng) 10
MEVIT3515 - Digital Storytelling in Web Television: A Case Study of Skam (10 studiepoeng) 10
MEVIT3526 - Alternativ film (20 studiepoeng) 20
MEVIT3527 - Norsk film: historie og analyse (10 studiepoeng) 10
MEVIT3531 - Music and Media - Nordic trends (10 studiepoeng) 10
MEVIT3535 - Fotografi, kultur, samfunn - i et medievitenskaplig perspektiv (10 studiepoeng) 10
MEVIT3540 - Bildedannelse - et universitet av bildemedier (10 studiepoeng) 10
MEVIT3545 - Moving North - The Moving Image in Nordic Film and TV Series (10 studiepoeng) 10
MEVIT3810 - Gruppeprosjekt - medievitenskap (20 studiepoeng) 20
MEVIT3811 - Mediestudenter i arbeidslivet: praksisplass og prosjektarbeid (20 studiepoeng) 20
MEVIT4000 - Masteroppgaveseminar for medievitenskap (10 studiepoeng) 10
MEVIT4080 - Masteroppgave i medievitenskap for lektorprogrammet. (30 studiepoeng) 30
MEVIT4091 - Masteroppgave i medievitenskap, med muntlig presentasjon (60 studiepoeng) 60
MEVIT4100 - Nordic Media in an International Perspective (10 studiepoeng) 10
MEVIT4113 - Medier, religion og konflikt (10 studiepoeng) 10
MEVIT4310 - Media Innovations (10 studiepoeng) 10
MEVIT4320 - Politisk kommunikasjon: Makt og opinionsprosesser (10 studiepoeng) 10
MEVIT4323 - Immigration Debates in the Nordic Public Sphere (10 studiepoeng) 10
MEVIT4326 - Strategisk kommunikasjon i samfunnet (10 studiepoeng) 10
MEVIT4327 - Anvendt strategisk kommunikasjon (10 studiepoeng) 10
MEVIT4350 - Media and Politics (10 studiepoeng) 10
MEVIT4425 - Offentlighetens historie i et medievitenskapelig perspektiv (10 studiepoeng) 10
MEVIT4510 - Medieestetikk (10 studiepoeng) 10
MEVIT4515 - Digital storytelling: The Web Series Skam (10 studiepoeng) 10
MEVIT4531 - Music and Media - Nordic trends (10 studiepoeng) 10
MEVIT4535 - Fotografi, kultur, samfunn - i et medievitenskaplig perspektiv (10 studiepoeng) 10
MEVIT4540 - Bildedannelse - et universitet av bildemedier (10 studiepoeng) 10
MEVIT4545 - Moving North - The Moving Image in Nordic Film and TV Series (10 studiepoeng) 10
MEVIT4613 - Youth and New Media in Context - Bullying, Sexting, Digital Citizenship (10 studiepoeng) 10
MEVIT4614 - Pornography, Protection & Power: Internet Content Regulation - Protection or Censorship? (10 studiepoeng) 10
MEVIT4616 - Internet, Self and Society (10 studiepoeng) 10
MEVIT4618 - Mediatization of culture and society (10 studiepoeng) 10
MEVIT4800 - Methods in Media and Journalism Research (10 studiepoeng) 10
MEVIT4834 - Textual Analysis in Media Studies (10 studiepoeng) 10
MEVIT4892 - Selvvalgt emne IV - medievitenskap (20 studiepoeng) 20
MEVIT4895 - Konferansedeltagelse med presentasjon (10 studiepoeng) 10
MEVIT4896 - Vitenskaplig assistansearbeid (10 studiepoeng) 10
MEVIT4897 - Selvvalgt emne I (10 studiepoeng) 10
MEVIT4898 - Selvvalgt emne II - medievitenskap (10 studiepoeng) 10
MEVIT4991 - Praktisk masteroppgave i medievitenskap, med muntlig presentasjon (60 studiepoeng) 60