Emner innen medier og kommunikasjon

Viser 1–68 av 68 emner
Emne Studiepoeng
ARB1401 – Design, kreativitet og innovasjon (10 studiepoeng) 10
ARB1402 – Kultur- og kunnskapsbransjer: Forretningsmodeller og økonomiforståelse (10 studiepoeng) 10
EST3010 – Tverrestetisk prosjektarbeid (10 studiepoeng) 10
EST4592 – Tverrestetisk masteroppgave-medievitenskap (60 studiepoeng) 60
EXFAC03-MVIT – Examen facultatum, introduksjon til medie- og kommunikasjonsvitenskap (10 studiepoeng) 10
JOUR4000 – Master's thesis seminar for journalism (10 studiepoeng) 10
JOUR4200 – Journalistikkforskning: Teoretiske perspektiver (10 studiepoeng) 10
JOUR4330 – Freedom of Expression – Discourses, Principles and Practices (10 studiepoeng) 10
JOUR4427 – Media, War and Journalism: Blurred Lines and Smokescreens (10 studiepoeng) 10
JOUR4428 – Politisk journalistikk (10 studiepoeng) 10
JOUR4690 – Masteroppgave - journalistikk (60 studiepoeng) 60
JOUR4699 – Selvvalgt emne (10 studiepoeng) 10
JOUR4900 – Internasjonalt prosjektsemester medievitenskap og journalistikk (30 studiepoeng) 30
JOUR4990 – Praktisk masteroppgave - journalistikk (60 studiepoeng) 60
MEVIT1110 – Audiovisual Aesthetics (10 studiepoeng) 10
MEVIT1210 – Mediehistorie og medieinstitusjoner (10 studiepoeng) 10
MEVIT1300 – Journalistikk, makt og mediebruk (10 studiepoeng) 10
MEVIT1700 – Digital kultur (10 studiepoeng) 10
MEVIT2110 – Medie- og kulturteori (10 studiepoeng) 10
MEVIT2532 – Filmhistorie (10 studiepoeng) 10
MEVIT2600 – Mediepåvirkning – holdninger, atferd og opinionsdanning (10 studiepoeng) 10
MEVIT2610 – Innføring i politisk kommunikasjon (10 studiepoeng) 10
MEVIT2700 – Medietekster: teori og analyse (10 studiepoeng) 10
MEVIT2800 – Metoder i medievitenskap (10 studiepoeng) 10
MEVIT3350 – Media and Politics (10 studiepoeng) 10
MEVIT3427 – Media, War and Journalism: Blurred Lines and Smokescreens (10 studiepoeng) 10
MEVIT3510 – Medieestetikk (10 studiepoeng) 10
MEVIT3515 – Digital Storytelling in Web Television: A Case Study of Skam (10 studiepoeng) 10
MEVIT3526 – Alternativ film (20 studiepoeng) 20
MEVIT3527 – Norsk film: historie og analyse (10 studiepoeng) 10
MEVIT3531 – Music and Media - Nordic trends (10 studiepoeng) 10
MEVIT3535 – Fotografi, kultur, samfunn - i et medievitenskaplig perspektiv (10 studiepoeng) 10
MEVIT3540 – Bildedannelse - et universitet av bildemedier (10 studiepoeng) 10
MEVIT3545 – Moving North - The Moving Image in Nordic Film and TV Series (10 studiepoeng) 10
MEVIT3810 – Gruppeprosjekt - medievitenskap (20 studiepoeng) 20
MEVIT3811 – Mediestudenter i arbeidslivet: praksisplass og prosjektarbeid (20 studiepoeng) 20
MEVIT4000 – Master’s thesis seminar for media studies (10 studiepoeng) 10
MEVIT4091 – Masteroppgave i medievitenskap, med muntlig presentasjon (60 studiepoeng) 60
MEVIT4100 – Nordic Media in an International Perspective (10 studiepoeng) 10
MEVIT4113 – Medier, religion og konflikt (10 studiepoeng) 10
MEVIT4117 – Contemporary TV fiction (10 studiepoeng) 10
MEVIT4310 – Media Innovations (10 studiepoeng) 10
MEVIT4320 – Politisk kommunikasjon: Makt og opinionsprosesser (10 studiepoeng) 10
MEVIT4323 – Immigration Debates in the Nordic Public Sphere (10 studiepoeng) 10
MEVIT4326 – Strategisk kommunikasjon i samfunnet (10 studiepoeng) 10
MEVIT4327 – Anvendt strategisk kommunikasjon (10 studiepoeng) 10
MEVIT4350 – Media and Politics (10 studiepoeng) 10
MEVIT4425 – Offentlighetens historie i et medievitenskapelig perspektiv (10 studiepoeng) 10
MEVIT4510 – Medieestetikk (10 studiepoeng) 10
MEVIT4515 – Digital Storytelling in Web Television: A Case Study of Skam (10 studiepoeng) 10
MEVIT4531 – Music and Media - Nordic trends (10 studiepoeng) 10
MEVIT4535 – Fotografi, kultur, samfunn - i et medievitenskaplig perspektiv (10 studiepoeng) 10
MEVIT4540 – Bildedannelse - et universitet av bildemedier (10 studiepoeng) 10
MEVIT4545 – Moving North - The Moving Image in Nordic Film and TV Series (10 studiepoeng) 10
MEVIT4613 – Youth and New Media in Context - Bullying, Sexting, Digital Citizenship (10 studiepoeng) 10
MEVIT4614 – Pornography, Protection & Power: Internet Content Regulation - Protection or Censorship? (10 studiepoeng) 10
MEVIT4616 – Internet, Self and Society (10 studiepoeng) 10
MEVIT4618 – Mediatization of culture and society (10 studiepoeng) 10
MEVIT4700 – Screen Histories and Theories (20 studiepoeng) 20
MEVIT4703 – Screen Politics (10 studiepoeng) 10
MEVIT4800 – Methods in Media and Journalism Research (10 studiepoeng) 10
MEVIT4834 – Textual Analysis in Media Studies (10 studiepoeng) 10
MEVIT4892 – Selvvalgt emne IV - medievitenskap (20 studiepoeng) 20
MEVIT4895 – Konferansedeltagelse med presentasjon (10 studiepoeng) 10
MEVIT4896 – Vitenskaplig assistansearbeid (10 studiepoeng) 10
MEVIT4897 – Selvvalgt emne I (10 studiepoeng) 10
MEVIT4898 – Selvvalgt emne II - medievitenskap (10 studiepoeng) 10
MEVIT4991 – Praktisk masteroppgave i medievitenskap, med muntlig presentasjon (60 studiepoeng) 60