Emner innen medier og kommunikasjon

Viser 1–82 av 82 emner
Emne Studiepoeng
EST3010 – Tverrestetisk prosjektarbeid (10 studiepoeng) 10
EXFAC03-MVIT – Examen facultatum, Medievitenskapelige grunnferdigheter (10 studiepoeng) 10
HFIMK9001 – Barn og unge i en digital medieverden (5 studiepoeng) 5
MEVIT4516 – Game Studies (10 studiepoeng) 10
JOUR4000 – Master's thesis seminar for journalism (10 studiepoeng) 10
JOUR4099 – Masteroppgave i journalistikk (30 studiepoeng) 30
JOUR4200 – Theoretical Perspectives in Journalism Studies (10 studiepoeng) 10
JOUR4427 – Media, War and Journalism: Blurred Lines and Smokescreens (10 studiepoeng) 10
JOUR4690 – Masteroppgave - journalistikk (60 studiepoeng) 60
JOUR4699 – Selvvalgt emne (10 studiepoeng) 10
JOUR4900 – Internasjonalt prosjektsemester medievitenskap og journalistikk (30 studiepoeng) 30
JOUR4990 – Praktisk masteroppgave - journalistikk (60 studiepoeng) 60
MEVIT1001 – Innføring i medier og kommunikasjon: Teori og historie (20 studiepoeng) 20
MEVIT1010 – Medieanalyse: Tekst og fortolkning (5 studiepoeng) 5
MEVIT1011 – Medieanalyse: Data- og innholdsanalyse (5 studiepoeng) 5
MEVIT1012 – Medieanalyse: Stil og estetikk (5 studiepoeng) 5
MEVIT1013 – Medieanalyse: Intervjuer og fokusgrupper (5 studiepoeng) 5
MEVIT1110 – Audiovisual Aesthetics (10 studiepoeng) 10
MEVIT1210 – Mediehistorie og medieinstitusjoner (10 studiepoeng) 10
MEVIT1320 – Journalistikkens rolle, etikk og nyhetsproduksjon i det moderne samfunnet (10 studiepoeng) 10
MEVIT1700 – Digital kultur (10 studiepoeng) 10
MEVIT2110 – Medie- og kulturteori (10 studiepoeng) 10
MEVIT2111 – Skjermkulturer (10 studiepoeng) 10
MEVIT2112 – Journalistikk, kommunikasjon og formidling (10 studiepoeng) 10
MEVIT2113 – Politisk kommunikasjon (10 studiepoeng) 10
MEVIT2114 – Digitale medier (10 studiepoeng) 10
MEVIT2532 – Film history (10 studiepoeng) 10
MEVIT2600 – Mediepåvirkning – holdninger, atferd og opinionsdanning (10 studiepoeng) 10
MEVIT2610 – Innføring i politisk kommunikasjon (10 studiepoeng) 10
MEVIT2615 – Framing the environment in media and communication studies (10 studiepoeng) 10
MEVIT2710 – Medietekstanalyse (10 studiepoeng) 10
MEVIT2725 – Video Games: Aesthetics, Industry and Culture (10 studiepoeng) 10
MEVIT3117 – Contemporary TV fiction (10 studiepoeng) 10
MEVIT3427 – Media, War and Journalism: Blurred Lines and Smokescreens (10 studiepoeng) 10
MEVIT3510 – Medieestetikk (10 studiepoeng) 10
MEVIT3527 – Norsk film: historie og analyse (10 studiepoeng) 10
MEVIT3528 – Alternative film (10 studiepoeng) 10
MEVIT3529 – Audiovisual Media Temporalities: Temporality in Films, Series, Games and Social Media (10 studiepoeng) 10
MEVIT3533 – Situerte og sensoriske medier (AR, MR, XR, VR) (10 studiepoeng) 10
MEVIT3535 – Fotografi, kultur, samfunn - i et medievitenskaplig perspektiv (10 studiepoeng) 10
MEVIT3540 – Bildedannelse - et universitet av bildemedier (10 studiepoeng) 10
MEVIT3800 – Medievitenskapelige profesjonsferdigheter (10 studiepoeng) 10
MEVIT3810 – Mediestudenter som forskere: akademisk prosjektarbeid (20 studiepoeng) 20
MEVIT3811 – Mediestudenter i arbeidslivet: praksisplass og prosjektarbeid (20 studiepoeng) 20
MEVIT3812 – Mediestudenter som forskere: Design i mobile medier (20 studiepoeng) 20
MEVIT4010 – Master’s thesis seminar for media studies (10 studiepoeng) 10
MEVIT4091 – Masteroppgave i medievitenskap, med muntlig presentasjon (60 studiepoeng) 60
MEVIT4099 – Masteroppgave i medievitenskap, med presentasjon (30 studiepoeng) 30
MEVIT4117 – Contemporary TV fiction (10 studiepoeng) 10
MEVIT4310 – Media Innovations (10 studiepoeng) 10
MEVIT4311 – AI Innovations and chatbots. Understanding media innovations in a new age (10 studiepoeng) 10
MEVIT4319 – Politisk kommunikasjon: Den nordiske konteksten (10 studiepoeng) 10
MEVIT4320 – Political Communication: Opinion Processes and Influence (10 studiepoeng) 10
MEVIT4321 – Political Communication: Strategic Communication and Lobbying (10 studiepoeng) 10
MEVIT4326 – Strategisk kommunikasjon i samfunnet (10 studiepoeng) 10
MEVIT4327 – Anvendt strategisk kommunikasjon (10 studiepoeng) 10
MEVIT4331 – Medier, politikk og byråkrati: Politisk kommunikasjon i regjeringsapparatet (10 studiepoeng) 10
MEVIT4420 – Journalism: Theory, practice, dilemmas (10 studiepoeng) 10
MEVIT4425 – Offentlighetens historie i et medievitenskapelig perspektiv (10 studiepoeng) 10
MEVIT4510 – Medieestetikk (10 studiepoeng) 10
MEVIT4528 – Alternative film (10 studiepoeng) 10
MEVIT4529 – Audiovisual Media Temporalities: Temporality in Films, Series, Games and Social Media (10 studiepoeng) 10
MEVIT4533 – Situerte og sensoriske medier (AR, MR, XR, VR) (10 studiepoeng) 10
MEVIT4535 – Fotografi, kultur, samfunn - i et medievitenskaplig perspektiv (10 studiepoeng) 10
MEVIT4540 – Bildedannelse - et universitet av bildemedier (10 studiepoeng) 10
MEVIT4616 – Internet, Self and Society (10 studiepoeng) 10
MEVIT4619 – Barn og unge i en digital medieverden (10 studiepoeng) 10
MEVIT4701 – Screen Technologies (10 studiepoeng) 10
MEVIT4702 – Screen Aesthetics (10 studiepoeng) 10
MEVIT4703 – Screen Politics (10 studiepoeng) 10
MEVIT4704 – Screen Cultures Internship-Course (10 studiepoeng) 10
MEVIT4710 – Screen Histories and Theories (10 studiepoeng) 10
MEVIT4790 – Master’s Thesis in Screen Cultures, with presentation (60 studiepoeng) 60
MEVIT4800 – Methods in media studies: qualitative and quantitative data and analysis (10 studiepoeng) 10
MEVIT4810 – Introduction to media and communication research: Theory of science and methodology (5 studiepoeng) 5
MEVIT4834 – Methods in media studies: close textual and visual analysis (10 studiepoeng) 10
MEVIT4850 – Aktuell medieforskning (10 studiepoeng) 10
MEVIT4892 – Selvvalgt emne IV - medievitenskap (20 studiepoeng) 20
MEVIT4896 – Vitenskapelig assistansearbeid (10 studiepoeng) 10
MEVIT4897 – Selvvalgt emne I (10 studiepoeng) 10
MEVIT4898 – Selvvalgt emne II - medievitenskap (10 studiepoeng) 10
MEVIT4991 – Praktisk masteroppgave i medievitenskap, med muntlig presentasjon (60 studiepoeng) 60