Dette emnet er nedlagt

Beskjeder

Publisert 25. mai 2011 14:37

Til gruppe 5 og 7: Det BLIR ekstra hørelæretimer i dag, onsdag 25. mai kl. 14.15-16.

Øyvin, hjemme fra Island :-)

Publisert 23. mai 2011 03:03

Øyvin kommer seg ikke hjem fra Island...

Det betyr at ekstratimene for gruppe 5 og 7 ikke blir noe av mandag 23. mai. Jeg skal se om jeg får hatt dem onsdag i stedet, men det går bare hvis flytrafikken kommer i gang igjen...

Repetisjonsstoff (både skriftlig og noen ekstra melodiøvelser) er lagt ut i mappa mi. Fasit til akkordrekkene er lagt ut felles for alle grupper (av Åshild).

Øyvin

Publisert 22. mai 2011 15:27

Ang. oppgave 3 i MIDI/produksjon: Nå er det lagt inn nye lydfiler på Fronter som skal være enkle å sette inn i besvarelsene deres. Det er lagt inn en tempoanvisning i tittelen som kan benyttes for sequencen og alle disse filene (med tempoanv.) kan plasseres til starten av en takt. Under "Undervisning"-mappen på Fronter er det lagt inn et pdf-dokument med en gjennomgang av det jeg gikk gjennom i siste time: "SisteGruppetime (Opptak/lyd/miks)". Det er fremdeles noen som ikke har levert alt som skal leveres for andre innlevering. Dette må gjøres i løpet av neste uke ellers vil kandidaten ikke bestå dette emnet.

Publisert 19. mai 2011 09:38

Fasit til akkordrekkene ligger på Fronter.

Publisert 3. mai 2011 20:53

Gruppe 4: Som avtalt på timen i dag, blir det undervisning kommende fredag, 6.5 på endret tidspunkt, nemlig kl. 13.15.

Publisert 26. apr. 2011 13:28

Ja, det er undervisning i dag og i morgen og resten av uka! Hilsen Åshild

Publisert 15. apr. 2011 11:51

Gruppe 3 og 4 har bedt om å få komme på tidligere time pga kampen mot NMH. Det er i orden. Kom kl 11.15 eller 12.15. Jeg er også til stede for de som evt. ønsker vanlig undervisningstid 14.15 og 15.15. Åshild

Publisert 18. mars 2011 17:32

Hørelæregruppe 3, 5 og 7: Åshild og Øyvind er borte onsdag 23.3. Hørelærtimene med Åshild og Øyvind denne dagen er avlyst. Dere kan i stedet komme på en av Åshilds grupper dagen før, tirsdag (kl 13.15, 14.15, el. 15.15)

Publisert 8. mars 2011 14:02

Hørelære, gruppe 5 onsdag 9. mars blir et kvarter seinere enn normalt, altså kl. 14.30-15.15

Publisert 20. feb. 2011 19:41

Uke 8 er undervisningsfri .Tirsdag 1. mars går undervisningen som vanlig. Fredag 4. mars er Åshild på seminar til kl 13. Dere som skulle ha time kl 11 eller 12 kan komme på en av de senere gruppene, dvs 14.15 eller 15.15. Hvis det ikke passer, kan dere gå på Øyvinds gruppe kl. 11.15 eller 12.15. Hilsen Åshild

Publisert 7. feb. 2011 16:52

Gruppe 2 fredag 11.2 kl 12 må avlyses pga bisettelse. Dere kan i stedet komme på en av de andre gruppene samme dag, dvs kl 11, 14 eller 15. Ta kontakt med Åshild hvis det er vanskelig å bytte tid.

Publisert 31. jan. 2011 12:30

OPPGAVETEKST LYTTEOPPGAVE 1: Starttone fiss. Skriv melodien første vers. Kommenter kort endringer i melodien i de andre versene.

Publisert 26. jan. 2011 10:35

Hørelære Gruppe 5 og 7: Undervisningsplan for hele semesteret er nå lagt inn i MUS1232-rommet i Fronter. Den ligger i "Øyvins mappe".

Akkordrekkene og innleveringsoppgavene er også lagt inn i Fronter - i det generelle hørelærerommet.

En annen mulighet er å klikke direkte her for å få opp både akkordrekker, innleveringsoppgaver og plan . Bruker du PC, må du trolig installere iTunes (gratis) for å kunne høre på noen av lydfilene,

Øyvin

Publisert 25. jan. 2011 14:08

Et førsteutkast til grupper i MIDI/produksjon ligger nå under Gruppefordeling. Hvis du ikke finner navnet ditt på en av gruppene så må du sende meg en mail der du angir ditt nivå innen MIDI/produksjon (Nybegynner, Nybegynner + eller Videregående) og når du har annen undervisning mellom 11 og 16 på fredager.

Publisert 19. jan. 2011 09:39

Hørelære, gruppe 3 og 4: Legg merke til at tidene onsdager er endret! Gr 3 kl 10.15 oog gr 4 kl 11.15.

Publisert 14. jan. 2011 15:42

Vel møtt til første undervisningstime i MIDI-delen av MUS1232 fredag 21. jan. kl. 13.15 i Salen. Dette er en fellesforelesning for alle som skal ta emnet. Undervisningen vil alternere mellom fellesforelesninger og gruppetimer så dere må følge med på undervisningsplanen for å vite hva slags undervisning det er de ulike ukene. Gruppetimene blir også på fredager og for å plassere dere i en gruppe som passer nivåmessig innen sequencing/produksjon vil det i første forelesningstime bli sendt rundt et ark hvor dere plasserer dere i forhold til om dere er nybegynnere, viderekommende eller proffe. Hvis dere av en eller annen grunn ikke er til stede på denne første forelesningen må dere sende meg mail om dette (h.t.zeiner-henriksen@imv.uio.no).