Fronter

This course uses the learning platform Fronter.

Log into Fronter

Da har jeg gått gjennom og rettet oppgave 3, samt de resterende av oppgave 2. De som ikke har blitt godkjent har fått beskjed, og vil få mulighet til å rette opp i tiden fremover. 

Hvis du ikke har levert og/eller fått godkjent bør du kontakte meg snarest for å diskutere en løsning. 

Apr. 29, 2013 9:57 PM

Det er noen som har hatt problemer med å laste ned videoene fra huskonserten som skal brukes i Oppgave 3. Jeg har nå lagt opp filene i Dropbox, slik at de som har hatt problemer kan prøve å laste ned derfra istedenfor. 

Apr. 23, 2013 6:50 AM

Oppgave 3 er nå lagt opp, med frist 23. april. Videomaterialet fra huskonserten er tilgjengelig her

Apr. 12, 2013 8:59 AM

Minner om at vi møtes kl 12.15 for å forberede opptak av huskonserten. Huskonserten begynner kl 12.45 og varer ca en time. Vi gjør opptak med flere kameraer, av både publikum og utøvere. Opptaket blir utgangspunkt for oppgave 3. 

Apr. 9, 2013 8:27 PM

Materiale fra siste forelesning ligger i undervisnings-mappen og den andre oppgaven er også lagt opp. I første omgang skal dere gjøre et videoopptak av dere selv, og så skal jeg forklare mer om hvordan analysen foregår neste uke.

Feb. 27, 2013 10:02 PM