MUS4311: Velkommen til høstens undervisning. Første undervisningstime (tirsdag 24.8 11:15-13:00) blir på Zoom, lenke i Canvas, men deretter blir undervisningen «live» som det nå heter – i Salen ved IMV. Jeg ser fram til at vi igjen kan møtes i en vanlig undervisningssituasjon!

mvh  Hans 

This course explores connections between music(s) and various concepts of culture—across disciplines such as cultural studies, popular music studies, sound studies, music anthropology, music sociology, and ethnomusicology. Welcome!

Aug. 21, 2021 10:24 AM

This course explores connections between music(s) and various concepts of culture – that is across disciplines such as musicology, cultural studies, popular music studies, performance studies, sound studies, jazz studies, music pedagogy, media studies, music anthropology, music sociology, and ethnomusicology.

Teaching starts Tuesday Aug. 24. Main textbook is: Barker and Jane. Cultural Studies: Theory and Practice. 

See Canvas for further readings.

Welcome!

July 3, 2021 12:08 AM