Kort om emnet

En innføring i grunnleggende aspekter for tolkning av elektromagnetisk stråling, herunder strålingstransport, klassiske elektromagnetiske strålingsprosesser og kvantemekaniske overganger i ett- og fler-elektron atomer og molekyler.

Hva lærer du?

Du tilegner deg ferdigheter i å tolke og forstå astrofysiske informasjon i mottatt elektromagnetisk stråling.

Opptak og adgangsregulering

Ph.d.-kandidater ved UiO søker plass på undervisningen og melder seg til eksamen i Studentweb.

Hvis emnet har begrenset kapasitet, vil ph.d.-kandidater som har emnet i sin utdanningsplan ved UiO bli prioritert. Noen nasjonale forskerskoler kan ha egne regler for rangering av søkere til emner med begrenset kapasitet.

Ph.d.-kandidater som har opptak ved andre utdanningsinstitusjoner må innen angitt frist søke om hospitantplass.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Bachelorgrad fra Fysikk, astronomi og meteorologi (bachelor) (videreført) programmet eller tilsvarende.

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på emnene i bachelorprogrammet Fysikk, astronomi og meteorologi (bachelor) (videreført), eller tilsvarende kunnskaper.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot AST4210 – Stråling I (nedlagt)

Undervisning

Undervisningen strekker seg over ett semester. Det er to timer forelesninger i uken og to timer med regneøvelser/seminarer.

Eksamen

Avsluttende 3 timers skriftlig eksamen teller ca. 60% av sluttkarakteren. To underveisvurderinger (skole- eller hjemmeeksamener) teller hver ca. 20% av sluttkarakteren. Endelig karakter fastsettes etter en helhetsvurdering av de tre deleksamenene. Bestått/ikke bestått. I tillegg kan det forlanges at et antall obligatoriske innleveringsoppgaver skal være godkjent.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Ph.d.

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)