English version of this page

Emner innen matematikk og naturvitenskap

Viser 1–250 av 1095 emner
Emne Studiepoeng
AST1010 – Astronomi - en kosmisk reise (10 studiepoeng) 10
AST2000 – Innføring i astrofysikk (10 studiepoeng) 10
AST2210 – Observasjonsastronomi (10 studiepoeng) 10
AST3220 – Kosmologi I (10 studiepoeng) 10
AST3310 – Astrofysiske plasma og stjernenes indre (10 studiepoeng) 10
AST4310 – Strålingsprosesser i astrofysikk (10 studiepoeng) 10
AST4320 – Kosmologi og ekstragalaktisk astronomi (10 studiepoeng) 10
AST5110 – Numerisk modellering (10 studiepoeng) 10
AST5220 – Kosmologi II (10 studiepoeng) 10
AST5240 – Kosmologisk komponentseparering (5 studiepoeng) 5
AST5770 – Sol- og stjernefysikk (10 studiepoeng) 10
AST9110 – Numerisk modellering (10 studiepoeng) 10
AST9240 – Kosmologisk komponentseparering (5 studiepoeng) 5
AST9310 – Stjerneatmosfærer II (10 studiepoeng) 10
AST9420 – Kosmologi II (10 studiepoeng) 10
BIO4230 – Biogeografi og biodiversitet (10 studiepoeng) 10
BIO4260 – Evolusjon og systematikk i utvalgte grupper: soppriket (10 studiepoeng) 10
BIO5930L – Masteroppgave i biologi, Lektorprogrammet (30 studiepoeng) 30
BIO9230 – Biogeografi og biodiversitet (10 studiepoeng) 10
BIO9260 – Evolusjon og systematikk i utvalgte grupper: soppriket (10 studiepoeng) 10
BIO9320 – Marine algers systematikk og økologi (10 studiepoeng) 10
BIO9905MERG1 – Bioinformatics for Environmental Sequencing (DNA metabarcoding) (5 studiepoeng) 5
BIOS-IN5010 – Computational physiology (10 studiepoeng) 10
BIOS-IN5410 – Bioinformatics for Molecular Biology (10 studiepoeng) 10
BIOS-IN9010 – Computational physiology (10 studiepoeng) 10
BIOS-IN9410 – Bioinformatics for Molecular Biology (10 studiepoeng) 10
BIOS0100V – Grunnleggende biologi i naturfag (10 studiepoeng) 10
BIOS1100 – Innføring i beregningsmodeller for biovitenskap (10 studiepoeng) 10
BIOS1110 – Celle- og molekylærbiologi (10 studiepoeng) 10
BIOS1120 – Fysiologi (10 studiepoeng) 10
BIOS1130 – Biokjemi I (10 studiepoeng) 10
BIOS1140 – Evolusjon og genetikk (10 studiepoeng) 10
BIOS1150 – Biologisk mangfold (10 studiepoeng) 10
BIOS2000 – Adferdsbiologi (10 studiepoeng) 10
BIOS2100 – Generell økologi (10 studiepoeng) 10
BIOS2200 – Botanisk mangfold (10 studiepoeng) 10
BIOS2210 – Terrestrisk zoologi (10 studiepoeng) 10
BIOS2220 – Akvatisk biomangfold (10 studiepoeng) 10
BIOS2910 – Molekylærbiologi (10 studiepoeng) 10
BIOS3000 – Design og analyse av biologiske studier (10 studiepoeng) 10
BIOS3010 – Bioinformatikk (10 studiepoeng) 10
BIOS3050 – Arbeidspraksis i biovitenskap (10 studiepoeng) 10
BIOS3060 – Forskningspraksis i biovitenskap (10 studiepoeng) 10
BIOS3070 – Biogeokjemi (10 studiepoeng) 10
BIOS3100 – Evolusjon (10 studiepoeng) 10
BIOS3250 – Soppenes biologi (10 studiepoeng) 10
BIOS3300 – Marinbiologi (10 studiepoeng) 10
BIOS3600 – Genetikk og utviklingsbiologi (10 studiepoeng) 10
BIOS3601 – Genetikk og utviklingsbiologi (10 studiepoeng) 10
BIOS3610 – Molekylær plantevitenskap (10 studiepoeng) 10
BIOS3700 – Cellebiologi 2 (10 studiepoeng) 10
BIOS3800 – Humanfysiologi (10 studiepoeng) 10
BIOS3900 – Biokjemi 2 (10 studiepoeng) 10
BIOS3910 – Mikrobiologi (10 studiepoeng) 10
BIOS3920 – Forskningslitteratur i kreftbiologi (10 studiepoeng) 10
BIOS4000 – Design og analyse av biologiske studier (10 studiepoeng) 10
BIOS4010 – Arbeidsmetoder i molekylærbiologi og biokjemi I (10 studiepoeng) 10
BIOS4020 – Arbeidsmetoder i molekylærbiologi og biokjemi II (10 studiepoeng) 10
BIOS4030 – Cellebiologiske arbeidsmetoder (10 studiepoeng) 10
BIOS4070 – Biogeokjemi (10 studiepoeng) 10
BIOS4100 – Evolusjon (10 studiepoeng) 10
BIOS4120 – Norsk naturvariasjon - typeinndeling, beskrivelse og kartlegging av natur basert på Natur i Norge (NiN) (10 studiepoeng) 10
BIOS4215 – Evolusjon og systematikk i utvalgte grupper: dyreriket (10 studiepoeng) 10
BIOS4216 – Evolusjon og systematikk i utvalgte grupper: planteriket (10 studiepoeng) 10
BIOS4218 – Feltkurs i tropisk regnskogsøkologi og biomangfold (10 studiepoeng) 10
BIOS4250 – Soppenes biologi (10 studiepoeng) 10
BIOS4300 – Marinbiologi (10 studiepoeng) 10
BIOS4301 – Marin bentisk økologi (10 studiepoeng) 10
BIOS4315 – Fiskeøkologi (10 studiepoeng) 10
BIOS4400 – Pelagisk økologi (10 studiepoeng) 10
BIOS4500 – Generell toksikologi (10 studiepoeng) 10
BIOS4600 – Genetikk og utviklingsbiologi (10 studiepoeng) 10
BIOS4601 – Genetikk og utviklingsbiologi (10 studiepoeng) 10
BIOS4610 – Molekylær plantevitenskap (10 studiepoeng) 10
BIOS4910IGEM – International Genetically Engineered Machine (10 studiepoeng) 10
BIOS5000 – Biologididaktikk i praksis (5 studiepoeng) 5
BIOS5111 – Elektronmikroskopi (10 studiepoeng) 10
BIOS5112 – Livshistoriestrategier og klimaeffekter (10 studiepoeng) 10
BIOS5114 – Molekylær evolusjon (10 studiepoeng) 10
BIOS5210 – Gradientanalyseteknikker (10 studiepoeng) 10
BIOS5211 – Utbredelsesmodellering (10 studiepoeng) 10
BIOS5213 – Fylogeni og klassifikasjon (10 studiepoeng) 10
BIOS5214 – Biogeografi og biodiversitet (10 studiepoeng) 10
BIOS5217 – Evolusjon og systematikk i utvalgte grupper: soppriket (10 studiepoeng) 10
BIOS5219 – Bevaringsbiologi: Grønne landplanter (10 studiepoeng) 10
BIOS5311 – Marine algers systematikk og økologi (10 studiepoeng) 10
BIOS5311F – Identification of Marine Microalgae and Macroalgae (5 studiepoeng) 5
BIOS5312 – Alpine Ecology (5 studiepoeng) 5
BIOS5313 – Menneskelig påvirkning på det marine miljø (10 studiepoeng) 10
BIOS5316 – Giftige alger og algedyrking (10 studiepoeng) 10
BIOS5410 – Regulatorisk toksikologi (10 studiepoeng) 10
BIOS5411 – Miljøgifter i økosystem og mennesker: Effekter (10 studiepoeng) 10
BIOS5412 – Miljøgifter i økosystem og mennesker: eksponering og akkumulering (10 studiepoeng) 10
BIOS5500 – Vitenskapelig forfatterskap (5 studiepoeng) 5
BIOS5610 – Eukaryote gener og genomer (10 studiepoeng) 10
BIOS5710 – Advanced Cancer Biology (10 studiepoeng) 10
BIOS5810 – Komparativ og økologisk fysiologi (10 studiepoeng) 10
BIOS5812 – Avansert fysiologi og nevrobiologi (10 studiepoeng) 10
BIOS5910 – Molecular biology of microbes - host interactions (10 studiepoeng) 10
BIOS5912 – Eukaryotic Transcription Factors - Structures, Function, Regulation (10 studiepoeng) 10
BIOS5913 – Molekylære mekanismer i intracellulær transport (10 studiepoeng) 10
BIOS5914 – Cellular and molecular Immunology (10 studiepoeng) 10
BIOS5930L – Masteroppgave i biovitenskap, Lektorprogrammet (30 studiepoeng) 30
BIOS9111 – Elektronmikroskopi (10 studiepoeng) 10
BIOS9112 – Livshistoriestrategier og klimaeffekter (10 studiepoeng) 10
BIOS9114 – Molekylær evolusjon (10 studiepoeng) 10
BIOS9140 – Infection Biology of Microbial Symbiosis (2 studiepoeng) 2
BIOS9210 – Gradientanalyseteknikker (10 studiepoeng) 10
BIOS9211 – Utbredelsesmodellering (10 studiepoeng) 10
BIOS9213 – Fylogeni og klassifikasjon (10 studiepoeng) 10
BIOS9214 – Biogeografi og biodiversitet (10 studiepoeng) 10
BIOS9217 – Evolusjon og systematikk i utvalgte grupper: soppriket (10 studiepoeng) 10
BIOS9219 – Bevaringsbiologi: Grønne landplanter (10 studiepoeng) 10
BIOS9311 – Marine algers systematikk og økologi (10 studiepoeng) 10
BIOS9312 – Alpine Ecology (5 studiepoeng) 5
BIOS9313 – Menneskelig påvirkning på det marine miljø (10 studiepoeng) 10
BIOS9316 – Giftige alger og algedyrking (10 studiepoeng) 10
BIOS9410 – Regulatorisk toksikologi (10 studiepoeng) 10
BIOS9411 – Miljøgifter i økosystem og mennesker: Effekter (10 studiepoeng) 10
BIOS9412 – Miljøgifter i økosystem og mennesker: eksponering og akkumulering (10 studiepoeng) 10
BIOS9500 – Science Writing (5 studiepoeng) 5
BIOS9510 – Biomolecular NMR Spectroscopy (5 studiepoeng) 5
BIOS9520 – Advanced biomolecular NMR (5 studiepoeng) 5
BIOS9530 – Biomolecular NMR (5 studiepoeng) 5
BIOS9610 – Eukaryote gener og genomer (10 studiepoeng) 10
BIOS9710 – Advanced Cancer Biology (10 studiepoeng) 10
BIOS9810 – Komparativ og økologisk fysiologi (10 studiepoeng) 10
BIOS9812 – Avansert fysiologi og nevrobiologi (10 studiepoeng) 10
BIOS9905FBI2 – Phylogenomics (5 studiepoeng) 5
BIOS9910 – Molecular biology of microbes - host interactions (10 studiepoeng) 10
BIOS9912 – Eukaryotic Transcription Factors - Structures, Function, Regulation (10 studiepoeng) 10
BIOS9913 – Molekylære mekanismer i intracellulær transport (10 studiepoeng) 10
BIOS9914 – Cellular and molecular Immunology (10 studiepoeng) 10
BIOS9980 – Proteomics Basic Course (5 studiepoeng) 5
CS5930AMRA – CS: Applied Mathematics and Risk Analysis - Masteroppgave (30 studiepoeng) 30
CS5960AST – CS: Astrophysics. Masteroppgave (60 studiepoeng) 60
CS5960MASC – CS: Materials Science. Masteroppgave (60 studiepoeng) 60
CS5960MASC – CS: Materials Science. Masteroppgave (60 studiepoeng) 60
CS5960PHYS – CS: Physics. Masteroppgave (60 studiepoeng) 60
DIGHEL4350 – Helsetjenester og informasjonsbehov (10 studiepoeng) 10
DIGHEL4360 – Informasjonsteknologi i helsesektoren (10 studiepoeng) 10
EIT5960 – Elektronikk, informatikk og teknologi. Masteroppgave (60 studiepoeng) 60
ENT3000 – Forretningsutvikling i team (10 studiepoeng) 10
ENT4000 – Business Creation (5 studiepoeng) 5
ENT4000I – Fra idé til virksomhet - intensivt (5 studiepoeng) 5
ENT4050 – Foundations of Teamwork and Leadership (5 studiepoeng) 5
ENT4070 – Entrepreneurial Opportunity Evaluation (5 studiepoeng) 5
ENT4190 – Entrepreneurship Theory in an International Context (10 studiepoeng) 10
ENT4200 – Startups in Practice - Entrepreneurship (10 studiepoeng) 10
ENT4300 – Entrepreneurship and Internationalisation (5 studiepoeng) 5
ENT4330 – Entrepreneurial Finance (5 studiepoeng) 5
ENT4340 – Managing New Venture Growth (5 studiepoeng) 5
ENT4350 – Entrepreneurial Sales and Marketing (5 studiepoeng) 5
ENT4360 – Student Venture Creation Project (20 studiepoeng) 20
ENT4400 – Corporate Innovation Strategies and Project Management (10 studiepoeng) 10
ENT4460 – Corporate Entrepreneurship Project (10 studiepoeng) 10
ENT4505 – Sosialt entreprenørskap (5 studiepoeng) 5
ENT4510 – Social Entrepreneurship in Practice (20 studiepoeng) 20
ENT5100 – Research Design (10 studiepoeng) 10
ENT9601 – Entrepreneurship Research (5 studiepoeng) 5
ENT9800 – Innovation and Intellectual Property Rights (5 studiepoeng) 5
FARM-KJM5010 – Bioanalytisk kjemi I: Avansert bioanalyse i livsvitenskap (10 studiepoeng) 10
FARM-KJM9010 – Bioanalytisk kjemi I: Avansert bioanalyse i livsvitenskap (10 studiepoeng) 10
FARM1100 – Farmasøytisk kjemi (10 studiepoeng) 10
FARM1110 – Farmakologi, fysiologi og cellebiologi 1 (10 studiepoeng) 10
FARM1120 – Farmasøyten, pasienten og samfunnet (10 studiepoeng) 10
FARM1130 – Farmasøytisk rettet organisk kjemi (10 studiepoeng) 10
FARM1140 – Farmakologi, fysiologi og cellebiologi 2 (10 studiepoeng) 10
FARM1150 – Farmasøytisk rettet biokjemi (10 studiepoeng) 10
FARM2100 – Legemiddelkjemi (10 studiepoeng) 10
FARM2110 – Farmakoterapi 1 (10 studiepoeng) 10
FARM2115 – OE i farmakoterapi 1 (5 studiepoeng) 5
FARM2120 – Legemiddelteknologi og biofarmasi (10 studiepoeng) 10
FARM2130 – Legemiddelanalyse (10 studiepoeng) 10
FARM2135 – OE i legemiddelananlyse (5 studiepoeng) 5
FARM2140 – Farmasøytisk mikrobiologi (10 studiepoeng) 10
FARM2145 – OE i farmasøytisk mikrobiologi (5 studiepoeng) 5
FARM2150 – Legemiddelformulering og kvalitetssikring ved produksjon (10 studiepoeng) 10
FARM3100 – Farmakognosi (10 studiepoeng) 10
FARM3110 – Farmakoterapi 2 og fysiologi 3 (10 studiepoeng) 10
FARM3120 – Legemiddelbruk og folkehelse (10 studiepoeng) 10
FARM3125 – OE i legemiddelbruk og folkehelse (5 studiepoeng) 5
FARM3130 – Farmasøytisk praksis (30 studiepoeng) 30
FARM3190 – OE i fysiologi, farmakoterapi, legemiddelanalyse og farmakognosi (10 studiepoeng) 10
FARM4100 – Persontilpasset legemiddelbehandling (10 studiepoeng) 10
FARM4110 – Videregående biofarmasi og formuleringsteknologi (10 studiepoeng) 10
FARM4120 – Utvikling av legemidler (10 studiepoeng) 10
FARM4130 – Anvendt statistikk for farmasøyter (10 studiepoeng) 10
FARM4910K – Farmakoterapi og samfunnsfarmasi med fokus på norske terapitradisjoner og norske forhold (10 studiepoeng) 10
FARM4920K – Fra virkestoff til ferdig formulering med fokus på avanserte legemiddelformer (10 studiepoeng) 10
FARM4930K – Kvalitetssikring ved produksjon og klinisk utprøvning av legemidler (10 studiepoeng) 10
FARM5000 – Masterforberedende emne i farmasi (5 studiepoeng) 5
FARM5110 – Industriell farmasi (10 studiepoeng) 10
FARM5120 – Klinisk- og sykehusfarmasi (10 studiepoeng) 10
FARM5130 – Apotekdrift og ledelse (10 studiepoeng) 10
FARM5140 – Idrettsfarmasi og antidoping (10 studiepoeng) 10
FARM5150 – Anvendt farmakokinetikk og dosering i klinisk praksis (10 studiepoeng) 10
FARM5160 – Klinisk laboratoriemedisin (10 studiepoeng) 10
FARM5170 – Legemidler ved behandling av degenerative- og livsstilssykdommer (10 studiepoeng) 10
FARM5180 – Legemidler ved kreft og autoimmune sykdommer (10 studiepoeng) 10
FARM5190 – Organisk syntese av bioaktive forbindelser (10 studiepoeng) 10
FARM5200 – Bruk av biopolymerer i legemidler og forbedring av helse (10 studiepoeng) 10
FARM5210 – Nye legemiddelformer (10 studiepoeng) 10
FARM5220 – Farmakoepidemiologi og legemiddelovervåkning i praksis (10 studiepoeng) 10
FARM5945 – Masteroppgave i farmasi (45 studiepoeng) 45
FARMBIOS4860 – Avansert molekylær og farmasøytisk mikrobiologi (10 studiepoeng) 10
FRM-KJM9930 – Bioanalysis - Forefront Technologies and Applications (5 studiepoeng) 5
FRM2730V – Diabetes og metabolsk syndrom (10 studiepoeng) 10
FRM5000V – Planlegging av masteroppgaven i klinisk farmasi (0 studiepoeng) 0
FRM5020 – Pharmaceutical research project (20 studiepoeng) 20
FRM5905V – Klinisk farmasøytisk arbeidsmetodikk og klinisk kommunikasjon (10 studiepoeng) 10
FRM5921V – Klinisk biokjemi i relasjon til legemiddelbruk (10 studiepoeng) 10
FRM5922V – Klinisk kjemi i relasjon til legemiddelbruk, del II (4 studiepoeng) 4
FRM5925V – Persontilpasset legemiddeladministrasjon (10 studiepoeng) 10
FRM5931V – Farmakologisk variabilitet og individtilpasset behandling (10 studiepoeng) 10
FRM5941V – Videregående emne i farmakoterapi i psykiatri og nevrologi med vekt på eldre pasienter (10 studiepoeng) 10
FRM5942V – Videregående farmakoterapi med vekt på diabetes og hjerte-karsykdom (10 studiepoeng) 10
FRM5943V – Videregående farmakoterapi med vekt på antimikrobielle midler (10 studiepoeng) 10
FRM5944V – Væsketerapi og ernæring (10 studiepoeng) 10
FRM5990V – Klinisk farmasi, masteroppgave (30 studiepoeng) 30
FRM9550 – Photobiology (10 studiepoeng) 10
FRM9640 – Pharmacoepidemiology Study Design and Manuscript Writing (10 studiepoeng) 10
FRM9905 – Molecular Microbiology in Pathogenesis and Evolution (5 studiepoeng) 5
FRM9915 – Introduction to and Application of Propensity Scores (5 studiepoeng) 5
FRM9920 – Ethnopharmacology (5 studiepoeng) 5
FRM9925 – Real World Research - Qualitative Methods (5 studiepoeng) 5
FYS-MEK1110 – Mekanikk (10 studiepoeng) 10
FYS-MENA4111 – Kvantemekanisk modellering av nanomaterialer (10 studiepoeng) 10
FYS-STK3155 – Anvendt dataanalyse og maskinlæring (10 studiepoeng) 10
FYS-STK4155 – Anvendt dataanalyse og maskinlæring (10 studiepoeng) 10
FYS1001 – Innføring i fysikk (10 studiepoeng) 10
FYS1030 – Fysikk og energiressurser (5 studiepoeng) 5
FYS1035 – Fysikk og klimaendringer (5 studiepoeng) 5
FYS1100 – Mekanikk og modellering (10 studiepoeng) 10
FYS1105 – Klassisk mekanikk (10 studiepoeng) 10
FYS1120 – Elektromagnetisme (10 studiepoeng) 10
FYS1120L – Elektromagnetisme (10 studiepoeng) 10
FYS1210 – Elektronikk med prosjektoppgaver (10 studiepoeng) 10
FYS2130 – Svingninger og bølger (10 studiepoeng) 10
FYS2140 – Kvantefysikk (10 studiepoeng) 10
FYS2150 – Eksperimentalfysikk (10 studiepoeng) 10
FYS2160 – Termodynamikk og statistisk fysikk (10 studiepoeng) 10
FYS2169 – Statistisk mekanikk og termisk fysikk - Seminarvariant (10 studiepoeng) 10
FYS2810 – Prosjektoppgave I (10 studiepoeng) 10
FYS2820 – Prosjektoppgave II (20 studiepoeng) 20
FYS2830 – Prosjektoppgave III (30 studiepoeng) 30
FYS3110 – Kvantemekanikk (10 studiepoeng) 10
FYS3120 – Klassisk mekanikk og elektrodynamikk (10 studiepoeng) 10
FYS3140 – Matematiske metoder i fysikk (10 studiepoeng) 10
FYS3150 – Computational Physics (10 studiepoeng) 10