Dette emnet er nedlagt

Semesterside for SOSANT2220 - Høst 2009

NB! Sensuren på SOSANT2220 må dessverre utsettes til 4. januar. Sensuren offentliggjøres i StudentWeb mandag 4. januar kl. 16:00.

21. des. 2009 14:08

Informasjon vedrørende utlevering og innlevering av eksamen i Fronter

•Eksamensoppgavene blir tilgjengelige i mappen ”Innlevering av hjemmeeksamen i SOSANT2220 høst 2009”, og på emnets semesterside, tirsdag 24. november kl. 16:00.

•Hjemmeeksamen skal leveres i innleveringsmappen ”Innlevering av hjemmeeksamen i SOSANT2220 høst 2009”. Innleveringsmappen ligger under ”Hjemmeeksamen i SOSANT2220 høst 2009”-mappen i emnets fellesrom. Mappene åpnes automatisk tirsdag 24. november kl.16:00, og stenges for innlevering onsdag 2. desember kl 12:00.

•I tillegg skal et undertegnet erklæringsskjema og en identisk papirutgave av besvarelsen leveres onsdag 2. desember mellom kl 12:00 og 13:00 i ekspedisjonen, 6. etasje, Eilert Sundts hus.

•Det er viktig at alle leser gjennom Eksamensinnlevering i Fronter FØR dere leverer!

5. nov. 2009 11:51

Viktig informasjon vedr. innlevering av hjemmeeksamen: SOSANT2220, høst 2009!

Hjemmeeksamen i SOSANT2220 høsten 2009 skal leveres i Fronter. Kandidatene skal i tillegg levere inn et papireksemplar (for mer informasjon om tid og sted se under overskriften ”Eksamen og vurderingsformer”). Mer detaljert informasjon omkring innlevering i Fronter vil bli lagt ut senere på emnets semesterside.

4. sep. 2009 10:43