Emner innen samfunnsvitenskap

Viser 1–250 av 537 emner
Emne Studiepoeng
ANTH4010 – Advanced Anthropological Theory (10 studiepoeng) 10
ANTH4020 – Academic Writing and Project Development (10 studiepoeng) 10
ANTH4030 – Advanced Anthropological Methods (10 studiepoeng) 10
ANTH4090 – Master thesis (30 studiepoeng) 30
ANTH4100 – Core Themes in Contemporary Anthropology (10 studiepoeng) 10
ANTH4150 – Ethnography in Practice (10 studiepoeng) 10
ANTH4200 – Fieldwork (30 studiepoeng) 30
ANTH4610 – Work, Capital and Business (10 studiepoeng) 10
ANTH4620 – Finance, Markets and Resources (10 studiepoeng) 10
ANTH4710 – Internship (10 studiepoeng) 10
ANTH4720 – Searching ethnographic form: About the boundaries of writing about the boundaries of our world (10 studiepoeng) 10
ANTH4730 – Critical Readings in Visual Anthropology: Ethnography, Theory, and Experimentation (10 studiepoeng) 10
ECON1100 – Matematikk I (10 studiepoeng) 10
ECON1210 – Mikroøkonomi 1 (10 studiepoeng) 10
ECON1220 – Velferd og økonomisk politikk (10 studiepoeng) 10
ECON1310 – Makroøkonomi 1 (10 studiepoeng) 10
ECON1410 – Internasjonal økonomi (10 studiepoeng) 10
ECON1910 – Poverty and Distribution in Developing Countries (10 studiepoeng) 10
ECON2130 – Statistikk 1 (10 studiepoeng) 10
ECON2220 – Mikroøkonomi 2 (10 studiepoeng) 10
ECON2310 – Makroøkonomi 2 (10 studiepoeng) 10
ECON2500 – Investering og finansiering (10 studiepoeng) 10
ECON2610 – Welfare and trade (10 studiepoeng) 10
ECON2920 – Environmental and natural resource economics (10 studiepoeng) 10
ECON2951 – Economic History and Inequality (10 studiepoeng) 10
ECON3010 – Anvendt økonomisk analyse (10 studiepoeng) 10
ECON3120 – Mathematics 2: Calculus and Linear Algebra (10 studiepoeng) 10
ECON3150 – Introductory Econometrics (10 studiepoeng) 10
ECON3170 – Data Science for Economists (10 studiepoeng) 10
ECON3220 – Microeconomics 3 (10 studiepoeng) 10
ECON3620 – Public Economics (10 studiepoeng) 10
ECON3715 – Labour Economics (10 studiepoeng) 10
ECON3735 – Næringsstruktur, lønnsdannelse og friksjoner (10 studiepoeng) 10
ECON3810 – Incentives and motivation (10 studiepoeng) 10
ECON3820 – Strategic Competition (10 studiepoeng) 10
ECON4032 – Internship i økonomi (10 studiepoeng) 10
ECON4091 – Master's Thesis and Oral Exam (30 studiepoeng) 30
ECON4120 – Mathematics 2: Calculus and Linear Algebra (10 studiepoeng) 10
ECON4130 – Statistics 2 (10 studiepoeng) 10
ECON4137 – Applied Micro Econometrics (10 studiepoeng) 10
ECON4140 – Mathematics 3: Differential Equations, Static and Dynamic Optimization (10 studiepoeng) 10
ECON4150 – Introductory Econometrics (10 studiepoeng) 10
ECON4160 – Econometrics - Modeling and Systems Estimation (10 studiepoeng) 10
ECON4170 – Data Science for Economists (10 studiepoeng) 10
ECON4220 – Microeconomics 3 (10 studiepoeng) 10
ECON4245 – Corporate Governance and Sustainability (10 studiepoeng) 10
ECON4260 – Behavioral Economics (10 studiepoeng) 10
ECON4310 – Macroeconomic Theory (10 studiepoeng) 10
ECON4325 – Monetary Policy (10 studiepoeng) 10
ECON4330 – International Macroeconomics (10 studiepoeng) 10
ECON4335 – The Economics of Banking (10 studiepoeng) 10
ECON4415 – International Trade (10 studiepoeng) 10
ECON4510 – Finance Theory (10 studiepoeng) 10
ECON4620 – Public Economics (10 studiepoeng) 10
ECON4624 – Empirical Public Economics (10 studiepoeng) 10
ECON4640 – Political Economics (10 studiepoeng) 10
ECON4715 – Labour Economics (10 studiepoeng) 10
ECON4820 – Strategic Competition (10 studiepoeng) 10
ECON4830 – Economic dynamics and Uncertainty (10 studiepoeng) 10
ECON4910 – Environmental Economics (10 studiepoeng) 10
ECON4915 – Development Economics (10 studiepoeng) 10
ECON4921 – Institutions and Economic Systems (10 studiepoeng) 10
ECON4925 – Resource Economics (10 studiepoeng) 10
ECON4951 – Economic History and Inequality (10 studiepoeng) 10
ECON5106 – Advanced Applied Econometrics (15 studiepoeng) 15
ECON5200 – Advanced Microeconomics (15 studiepoeng) 15
ECON5300 – Advanced Macroeconomic Theory (15 studiepoeng) 15
ECON9030 – Research Seminar in Economics (6 studiepoeng) 6
ECON9050 – PhD Workshop - Mid-term evaluation (0 studiepoeng) 0
ECON9104 – Topics in Econometrics (5 studiepoeng) 5
ECON9104C – Topics in Econometrics (3 studiepoeng) 3
ECON9106B – Advanced Applied Econometrics (8 studiepoeng) 8
ECON9200B – Advanced Microeconomics (8 studiepoeng) 8
ECON9203 – Topics in Microeconomic Theory (3 studiepoeng) 3
ECON9260 – Topics in Behavioural Economics (3 studiepoeng) 3
ECON9300B – Advanced Macroeconomic Theory (8 studiepoeng) 8
ECON9306 – Topics in Macroeconomic Growth and Development (3 studiepoeng) 3
ECON9310B – Topics in Macroeconomics (3 studiepoeng) 3
ECON9311 – Macroeconomic Topics (3 studiepoeng) 3
ECON9312 – Macroeconomic Topics: Heterogeneity (3 studiepoeng) 3
ECON9401 – Quantitative Research in International Trade (3 studiepoeng) 3
ECON9410 – Topics in International Economics (3 studiepoeng) 3
ECON9620 – Topics in public economics (3 studiepoeng) 3
ECON9715 – Topics in Labour Economics (3 studiepoeng) 3
ECON9826 – Topics in Industrial Economics (3 studiepoeng) 3
ECON9912C – Topics in Environmental and Resource Economics (3 studiepoeng) 3
ECON9915A – Topics in Development and Political Economics (3 studiepoeng) 3
ENERGI4010 – Bærekraftig energiomstilling (10 studiepoeng) 10
ENERGI9010 – The Transition towards Sustainable Energy Systems (5 studiepoeng) 5
ENERGI9020 – Interdisciplinary Perspectives on Solar Energy (5 studiepoeng) 5
HGO4010 – Qualitative method (10 studiepoeng) 10
HGO4011 – Philosophy and methodology of human geography (10 studiepoeng) 10
HGO4040 – Individual reading list (10 studiepoeng) 10
HGO4080 – Master's thesis 30 credits (30 studiepoeng) 30
HGO4090 – Master's thesis 60 credits (60 studiepoeng) 60
HGO4201 – Urban geographical theory (10 studiepoeng) 10
HGO4202 – Urbanism - urban policies and planning (10 studiepoeng) 10
HGO4203 – Sustainable urban transformations (10 studiepoeng) 10
HGO4301 – The Social Dimensions of Environmental Change (10 studiepoeng) 10
HGO4302 – Transformations to Sustainability (10 studiepoeng) 10
HGO4401 – Democratization and civil society in developing countries (10 studiepoeng) 10
HGO4501 – Development (10 studiepoeng) 10
HGO4601 – Economic geography: Institutions, evolution and sustainability transitions (10 studiepoeng) 10
HGO4604 – The futures of work (10 studiepoeng) 10
HGO4605 – Transformations in the global economy: value chains and production networks (10 studiepoeng) 10
HGO4940 – Advanced Geographic Information Systems (10 studiepoeng) 10
HON3000 – Tverrfaglig prosjekt (10 studiepoeng) 10
INTER1000 – Innføringsemne i internasjonale studier (10 studiepoeng) 10
INTER2000 – Case Work in International Studies (10 studiepoeng) 10
INTER3090 – Oppgaveemne i internasjonale studier (10 studiepoeng) 10
KULKOM1001 – Innføringsemne: Forståelsesformer og perspektiv (20 studiepoeng) 20
KULKOM3090 – Oppgaveemne i kultur og kommunikasjon (10 studiepoeng) 10
OADM1001 – Innføring i offentlig administrasjon og ledelse (10 studiepoeng) 10
OADM2100 – Managing and leading public organizations (10 studiepoeng) 10
OADM3090 – Prosjektoppgave for Offentlig administrasjon og ledelse (10 studiepoeng) 10
OLA4001 – Ledelse, organisasjon og institusjon (20 studiepoeng) 20
OLA4060 – Fordypningsemne - organisasjon, ledelse og arbeid (10 studiepoeng) 10
OLA4090 – Masteroppgave i organisasjon, ledelse og arbeid (30 studiepoeng) 30
OSS9090 – Case Study Research Methods (8 studiepoeng) 8
OSS9096 – Mixed and Merged Methods: Toward a Methodological Pluralism (8 studiepoeng) 8
OSS9097 – Collecting and Analyzing Big Data (8 studiepoeng) 8
OSS9101 – Nordic civil society – a model for the world? (8 studiepoeng) 8
OSS9103 – Addressing the Climate Emergency through Education (8 studiepoeng) 8
OSS9104 – The Ethics and Politics of Care (8 studiepoeng) 8
OSS9105 – Democratization and Autocratization in a Comparative Perspective (8 studiepoeng) 8
OSS9106 – Global Urban Policy Mobilities (8 studiepoeng) 8
OSS9108 – Controversy mapping and computational anthropology: digital methods between the qualitative-quantitative divide (8 studiepoeng) 8
PECOS4006 – Internship (10 studiepoeng) 10
PECOS4010 – Conflict and state building (10 studiepoeng) 10
PECOS4021 – Research Methods (10 studiepoeng) 10
PECOS4022 – Applied Statistics for Peace and Conflict Studies (10 studiepoeng) 10
PECOS4025 – Analytic perspectives on peace and conflict (10 studiepoeng) 10
PECOS4080 – Design seminar - Political science track (10 studiepoeng) 10
PECOS4081 – Design Seminar (5 studiepoeng) 5
PECOS4092 – Thesis seminar 1 - Political science track (5 studiepoeng) 5
PECOS4093 – Thesis seminar 2 - Political science track (5 studiepoeng) 5
PECOS4094 – Master's Thesis (30 studiepoeng) 30
PECOS4096 – Master's Thesis (45 studiepoeng) 45
PECOS4111 – Conflict and Cooperation (10 studiepoeng) 10
PSY1010 – Innføring i metode (10 studiepoeng) 10
PSY1050 – Psykologi: Teori og praksis (5 studiepoeng) 5
PSY1100 – Innføring i sosialpsykologi (10 studiepoeng) 10
PSY1200 – Introduction to developmental psychology (10 studiepoeng) 10
PSY1250 – Personlighetspsykologi (5 studiepoeng) 5
PSY1300 – Kognitiv psykologi (10 studiepoeng) 10
PSY2013 – Kvalitativ metode (10 studiepoeng) 10
PSY2014 – Kvantitativ metode (10 studiepoeng) 10
PSY2101 – Helsepsykologi (10 studiepoeng) 10
PSY2102 – Social cognition and emotion (10 studiepoeng) 10
PSY2103 – Sexologi (10 studiepoeng) 10
PSY2104 – Sosial ulikhet i helse – et biopsykososialt perspektiv (10 studiepoeng) 10
PSY2105 – Hands-on science in psychology: Evaluating publications and conducting a research project (10 studiepoeng) 10
PSY2205 – Biopsychosocial development (10 studiepoeng) 10
PSY2206 – Cognition, emotion and language (10 studiepoeng) 10
PSY2208 – Mental Health and Wellbeing (10 studiepoeng) 10
PSY2209 – Behaviour Genetics (10 studiepoeng) 10
PSY2301 – Bedømmings- og beslutningspsykologi (10 studiepoeng) 10
PSY2303 – Psykologiens historie (10 studiepoeng) 10
PSY2405 – Innføring i arbeidspsykologi (10 studiepoeng) 10
PSY2407 – Introduction to Personnel Psychology (10 studiepoeng) 10
PSY2408 – LGBTQI+ Awareness (10 studiepoeng) 10
PSY2500 – Språk, kommunikasjon og samfunn (10 studiepoeng) 10
PSY2503 – Kultur- og samfunnspsykologi (10 studiepoeng) 10
PSY3091 – Bacheloroppgave i helse- og sosialpsykologi (20 studiepoeng) 20
PSY3092 – Bacheloroppgave i utviklingspsykologi (20 studiepoeng) 20
PSY3093 – Bacheloroppgave i kognitiv psykologi (20 studiepoeng) 20
PSY3094 – Bacheloroppgave i organisasjonspsykologi (20 studiepoeng) 20
PSY3095 – Bacheloroppgave i kultur- og samfunnspsykologi (20 studiepoeng) 20
PSY4020 – Applied quantitative research methods (5 studiepoeng) 5
PSY4090 – Masteroppgave i psykologi (60 studiepoeng) 60
PSY4091 – Masteroppgave i psykologi (50 studiepoeng) 50
PSY4092 – Master thesis in Psychology (60 studiepoeng) 60
PSY4110 – Applied Qualitative Methods (5 studiepoeng) 5
PSY4111 – Applied Social Psychology (10 studiepoeng) 10
PSY4112 – Seksualitet og seksuell helse (10 studiepoeng) 10
PSY4115 – Current Topics in Social Psychology (5 studiepoeng) 5
PSY4116 – Sentrale temaer i anvendt helsepsykologi (5 studiepoeng) 5
PSY4130 – Promoting Change through Social Psychology (15 studiepoeng) 15
PSY4140 – Metoder i forebyggende arbeid (15 studiepoeng) 15
PSY4204 – Hands-on training in emotional and cognitive development (10 studiepoeng) 10
PSY4205 – Forebygging av psykiske vansker hos barn og unge (15 studiepoeng) 15
PSY4206 – Language Acquisition (5 studiepoeng) 5
PSY4301B – Decisions, judgments, and social cognition (5 studiepoeng) 5
PSY4303B – Vision and the Brain (5 studiepoeng) 5
PSY4307 – Fundamentals of Cognitive and Clinical Neuroscience (5 studiepoeng) 5
PSY4308 – Trends in Cognitive Psychology and Neuroscience 1 (5 studiepoeng) 5
PSY4309 – Trends in Cognitive Psychology and Neuroscience 2 (5 studiepoeng) 5
PSY4310 – Research methods in cognitive neuroscience Part I (10 studiepoeng) 10
PSY4311 – Affective Neuroscience: Peer reviewing and open science practices (5 studiepoeng) 5
PSY4312 – Cognitive Control in Action (5 studiepoeng) 5
PSY4313 – Music Cognition (5 studiepoeng) 5
PSY4314 – Research communication in cognitive neuroscience (5 studiepoeng) 5
PSY4315 – Rettspsykologi (10 studiepoeng) 10
PSY4316 – Visual curiosity and Learning (5 studiepoeng) 5
PSY4317 – Hemispheric asymmetry and cognition (5 studiepoeng) 5
PSY4318 – Multidisciplinary Studies of Consciousness (5 studiepoeng) 5
PSY4320 – Research methods in cognitive neuroscience Part II (10 studiepoeng) 10
PSY4340 – Internship (10 studiepoeng) 10
PSY4401B – Project development: Master thesis in work and organizational psychology (5 studiepoeng) 5
PSY4404 – Human - Technology - Organization (10 studiepoeng) 10
PSY4405 – Ledelse, team og kommunikasjon i organisasjoner (10 studiepoeng) 10
PSY4420 – Selection and development (10 studiepoeng) 10
PSY4430 – Arbeids- og organisasjonspsykologisk prosjekt (AOP) (20 studiepoeng) 20
PSY4502B – Fellesskap- og samfunnspsykologi (15 studiepoeng) 15
PSY4505 – Identitet, kultur og kritisk psykologi (10 studiepoeng) 10
PSY4506 – Human Rights, Democracy and Reconstruction after Conflict: A community based approach (5 studiepoeng) 5
PSY4521 – Project Development and Methodology (5 studiepoeng) 5
PSY9140 – Structural Equation Modelling (5 studiepoeng) 5
PSY9170 – Kvantitativ analyse I (3 studiepoeng) 3
PSY9175 – Kvantitativ analyse II (2 studiepoeng) 2
PSY9185 – Multilevel models (2 studiepoeng) 2
PSY9190 – Den kvalitative forskningsprosessen: Analyse (2 studiepoeng) 2
PSY9195 – The Qualitative Research Process II (3 studiepoeng) 3
PSY9250 – Qualitative Research Methodology (5 studiepoeng) 5
PSY9301A – Forskningsseminar i utviklingspsykologi I (1 studiepoeng) 1
PSY9301B – Forskningsseminar i utviklingspsykologi II (1 studiepoeng) 1
PSY9301C – Forskningsseminar i utviklingspsykologi III (3 studiepoeng) 3
PSY9302A – Forskningsseminar: Kultur- og samfunnspsykologi I (1 studiepoeng) 1
PSY9302B – Forskningsseminar: Kultur- og samfunnspsykologi II (1 studiepoeng) 1
PSY9302C – Forskningsseminar: Kultur- og samfunnspsykologi III (3 studiepoeng) 3
PSY9303A – Forskningsseminar: Kognitiv og nevropsykologi I (1 studiepoeng) 1
PSY9303B – Forskningsseminar: Kognitiv og nevropsykologi II (1 studiepoeng) 1
PSY9303C – Forskningsseminar: Kognitiv og nevropsykologi III (3 studiepoeng) 3
PSY9304A – Forskningsseminar: Klinisk psykologi I (1 studiepoeng) 1
PSY9304B – Forskningsseminar: Klinisk psykologi II (1 studiepoeng) 1
PSY9304C – Forskningsseminar: Klinisk psykologi III (3 studiepoeng) 3
PSY9305A – Forskningsseminar: Helsepsykologi I (1 studiepoeng) 1
PSY9305B – Forskningsseminar: Helsepsykologi II (1 studiepoeng) 1
PSY9305C – Forskningsseminar: Helsepsykologi III (3 studiepoeng) 3
PSY9306A – Forskningsseminar: Sosialpsykologi I (1 studiepoeng) 1
PSY9306B – Forskningsseminar: Sosialpsykologi II (1 studiepoeng) 1
PSY9306C – Forskningsseminar: Sosialpsykologi III (3 studiepoeng) 3
PSY9307A – Forskningsseminar: Personlighet, genetikk og psykisk helse I (1 studiepoeng) 1
PSY9307B – Forskningsseminar: Personlighet, genetikk og psykisk helse II (1 studiepoeng) 1
PSY9307C – Forskningsseminar: Personlighet, genetikk og psykisk helse III (3 studiepoeng) 3
PSY9308A – Psykopatologi og nevrokognisjon I (1 studiepoeng) 1
PSY9308B – Psykopatologi og nevrokognisjon II (1 studiepoeng) 1
PSY9308C – Psykopatologi og nevrokognisjon III (3 studiepoeng) 3
PSY9311 – Peer reviewing and open science best practices: case affective neuroscience (3 studiepoeng) 3
PSY9401A – Mental health and wellbeing (3 studiepoeng) 3
PSY9510 – Introduction to Statistics with R (1 studiepoeng) 1
PSYC1100 – Innføring i metode (10 studiepoeng) 10
PSYC1201 – Sosialpsykologi (10 studiepoeng) 10
PSYC1202 – Profesjonsforberedende 1 (5 studiepoeng) 5
PSYC1203 – Psykologi og vitenskap (5 studiepoeng) 5
PSYC1210 – Introduction to Developmental Psychology (10 studiepoeng) 10
PSYC1220 – Personlighetspsykologi (5 studiepoeng) 5
PSYC1230 – Kognitiv psykologi (10 studiepoeng) 10
PSYC1302 – Profesjonsforberedende 2 (5 studiepoeng) 5
PSYC2104 – Kvantitativ metode A (5 studiepoeng) 5