Emner innen samfunnsvitenskap

Viser 1–250 av 470 emner
Emne Studiepoeng
DEVG4050 - Individual Reading List (20 studiepoeng) 20
DEVG4090 - Master Thesis (60 studiepoeng) 60
ECON1100 - Matematikk I (10 studiepoeng) 10
ECON1210 - Forbruker, bedrift og marked (10 studiepoeng) 10
ECON1220 - Velferd og økonomisk politikk (10 studiepoeng) 10
ECON1310 - Økonomisk aktivitet og økonomisk politikk (10 studiepoeng) 10
ECON1410 - Internasjonal økonomi (10 studiepoeng) 10
ECON1500 - Innføring i samfunnsøkonomi for realister (10 studiepoeng) 10
ECON1710 - Demografi - grunnemne (10 studiepoeng) 10
ECON1730 - Befolkning og velferd (10 studiepoeng) 10
ECON1910 - Poverty and Distribution in Developing Countries (10 studiepoeng) 10
ECON2130 - Statistikk 1 (10 studiepoeng) 10
ECON2200 - Matematikk 1/Mikro 1 (MM1) (20 studiepoeng) 20
ECON2220 - Mikroøkonomi 2 (10 studiepoeng) 10
ECON2310 - Makroøkonomisk analyse (10 studiepoeng) 10
ECON2500 - Investering og finansiering (10 studiepoeng) 10
ECON2610 - Welfare and trade (10 studiepoeng) 10
ECON2915 - Economic Growth (10 studiepoeng) 10
ECON2951 - Economic History and Inequality (10 studiepoeng) 10
ECON3010 - Anvendt økonomisk analyse (10 studiepoeng) 10
ECON3010B - Anvendt økonomisk analyse - med praksisplass (10 studiepoeng) 10
ECON3020 - Prosjekt i demografi (10 studiepoeng) 10
ECON3120 - Mathematics 2: Calculus and Linear Algebra (10 studiepoeng) 10
ECON3150 - Introductory Econometrics (10 studiepoeng) 10
ECON3200 - Microeconomics and Game Theory (10 studiepoeng) 10
ECON3220 - Microeconomics 3 (10 studiepoeng) 10
ECON3610 - Samfunnsøkonomisk lønnsomhet og økonomisk politikk (10 studiepoeng) 10
ECON3620 - Public Economics I (10 studiepoeng) 10
ECON3715 - Labour Economics (10 studiepoeng) 10
ECON3725 - Population Health (10 studiepoeng) 10
ECON3735 - Næringsstruktur, lønnsdannelse og friksjoner (10 studiepoeng) 10
ECON3820 - Strategic Competition (10 studiepoeng) 10
ECON3912 - Environmental, resource and energy economics for less developed countries (10 studiepoeng) 10
ECON4091 - Master's Thesis and Oral Exam (30 studiepoeng) 30
ECON4120 - Mathematics 2: Calculus and Linear Algebra (10 studiepoeng) 10
ECON4130 - Statistics 2 (10 studiepoeng) 10
ECON4137 - Applied Micro Econometrics (10 studiepoeng) 10
ECON4140 - Mathematics 3: Differential Equations, Static and Dynamic Optimization (10 studiepoeng) 10
ECON4150 - Introductory Econometrics (10 studiepoeng) 10
ECON4160 - Econometrics - Modeling and Systems Estimation (10 studiepoeng) 10
ECON4200 - Microeconomics and Game Theory (10 studiepoeng) 10
ECON4220 - Microeconomics 3 (10 studiepoeng) 10
ECON4240 - Equilibrium, Welfare and Information (10 studiepoeng) 10
ECON4245 - Corporate Governance (10 studiepoeng) 10
ECON4260 - Behavioral Economics (10 studiepoeng) 10
ECON4271 - Distributive Justice and Economic Inequality (10 studiepoeng) 10
ECON4310 - Macroeconomic Theory (10 studiepoeng) 10
ECON4325 - Monetary Policy (10 studiepoeng) 10
ECON4330 - International Macroeconomics (10 studiepoeng) 10
ECON4335 - The Economics of Banking (10 studiepoeng) 10
ECON4415 - International Trade (10 studiepoeng) 10
ECON4510 - Finance Theory (10 studiepoeng) 10
ECON4610 - Samfunnsøkonomisk lønnsomhet og økonomisk politikk (10 studiepoeng) 10
ECON4620 - Public Economics I (10 studiepoeng) 10
ECON4622 - Public Economics II (10 studiepoeng) 10
ECON4624 - Empirical Public Economics (10 studiepoeng) 10
ECON4640 - Political Economics (10 studiepoeng) 10
ECON4715 - Labour Economics (10 studiepoeng) 10
ECON4725 - Population Health (10 studiepoeng) 10
ECON4820 - Strategic Competition (10 studiepoeng) 10
ECON4910 - Environmental Economics (10 studiepoeng) 10
ECON4912 - Environmental, resource and energy economics for less developed countries (10 studiepoeng) 10
ECON4915 - Development Economics (10 studiepoeng) 10
ECON4918 - Economics of Conflict (10 studiepoeng) 10
ECON4921 - Institutions and Economic Systems (10 studiepoeng) 10
ECON4925 - Resource Economics (10 studiepoeng) 10
ECON4951 - Economic History and Inequality (10 studiepoeng) 10
ECON5106 - Advanced Applied Econometrics (15 studiepoeng) 15
ECON5200 - Advanced Microeconomics (15 studiepoeng) 15
ECON5300 - Advanced Macroeconomic Theory (15 studiepoeng) 15
ECON9010 - Theory of Science for Economists (5 studiepoeng) 5
ECON9104 - Topics in Econometrics (5 studiepoeng) 5
ECON9106 - Advanced Applied Econometrics (10 studiepoeng) 10
ECON9200 - Advanced Microeconomics (10 studiepoeng) 10
ECON9203 - Topics in Microeconomic Theory (5 studiepoeng) 5
ECON9260 - Topics in Behavioural Economics (5 studiepoeng) 5
ECON9300 - Advanced Macroeconomic Theory (10 studiepoeng) 10
ECON9306 - Topics in Macroeconomic Growth and Development (5 studiepoeng) 5
ECON9311 - Macroeconomic Topics (5 studiepoeng) 5
ECON9312 - Macroeconomic Topics: Heterogeneity (5 studiepoeng) 5
ECON9401 - Quantitative Research in International Trade (5 studiepoeng) 5
ECON9410 - Topics in International Economics (5 studiepoeng) 5
ECON9620 - Topics in public economics (5 studiepoeng) 5
ECON9715 - Topics in Labour Economics (5 studiepoeng) 5
ECON9826 - Topics in Industrial Economics (5 studiepoeng) 5
ECON9912 - Topics in Environmental and Resource Economics (5 studiepoeng) 5
ECON9915 - Topics in Development and Political Economics (5 studiepoeng) 5
ENERGI4010 - Bærekraftige energisystemer (10 studiepoeng) 10
ENERGI9010 - The Transition towards Sustainable Energy Systems (5 studiepoeng) 5
ENERGI9020 - Interdisciplinary Perspectives on Solar Energy (5 studiepoeng) 5
HGO4010 - Qualitative method (10 studiepoeng) 10
HGO4011 - Philosophy and methodology of human geography (10 studiepoeng) 10
HGO4040 - Individual reading list (10 studiepoeng) 10
HGO4080 - Master's thesis 30 credits (30 studiepoeng) 30
HGO4090 - Master's thesis 60 credits (60 studiepoeng) 60
HGO4201 - Urbanism - urban structures and trends (10 studiepoeng) 10
HGO4202 - Urbanism - urban policies and planning (10 studiepoeng) 10
HGO4203 - Sustainable urban transformations (10 studiepoeng) 10
HGO4301 - The social dimensions of climate change (10 studiepoeng) 10
HGO4401 - Democratization and civil society in developing countries (10 studiepoeng) 10
HGO4403 - Political geographies of work (10 studiepoeng) 10
HGO4501 - Development (10 studiepoeng) 10
HGO4601 - Economic geography: Institutions, evolution and sustainability transitions (10 studiepoeng) 10
HGO4604 - Labour geographies (10 studiepoeng) 10
HGO4605 - Transformations in the global economy: value chains and production networks (10 studiepoeng) 10
HGO4940 - Geographic Information Systems (10 studiepoeng) 10
INTER1000 - Innføringsemne i internasjonale studier (10 studiepoeng) 10
INTER2000 - Case Work in International Studies (10 studiepoeng) 10
INTER3090 - Oppgaveemne i internasjonale studier (10 studiepoeng) 10
KULKOM1001 - Innføringsemne: Forståelsesformer og perspektiv (20 studiepoeng) 20
KULKOM3090 - Oppgaveemne i kultur og kommunikasjon (10 studiepoeng) 10
OADM1001 - Innføring i offentlig administrasjon og ledelse (10 studiepoeng) 10
OADM2100 - Managing and leading public organizations (10 studiepoeng) 10
OADM3090 - Prosjektoppgave for Offentlig administrasjon og ledelse (10 studiepoeng) 10
OLA4000 - Organisering og ledelse i det nye arbeidslivet (10 studiepoeng) 10
OLA4020 - Metodologi, verdier og dømmekraft (10 studiepoeng) 10
OLA4060 - Prosessforståelser og anvendte perspektiver (10 studiepoeng) 10
OLA4090 - Masteroppgave i organisasjon, ledelse og arbeid (30 studiepoeng) 30
PECOS4006 - Internship (10 studiepoeng) 10
PECOS4010 - Conflict and state building (10 studiepoeng) 10
PECOS4021 - Research Methods (10 studiepoeng) 10
PECOS4022 - Applied Statistics for Peace and Conflict Studies (10 studiepoeng) 10
PECOS4080 - Design seminar - Political science track (10 studiepoeng) 10
PECOS4092 - Thesis seminar 1 - Political science track (5 studiepoeng) 5
PECOS4093 - Thesis seminar 2 - Political science track (5 studiepoeng) 5
PECOS4094 - Master's Thesis (30 studiepoeng) 30
PECOS4110 - International Negotiations/Conflict Resolution (10 studiepoeng) 10
PSY1000 - Innføring i generell psykologi (20 studiepoeng) 20
PSY1010 - Innføring i metode (10 studiepoeng) 10
PSY1050 - Psykologi: Teori og praksis (5 studiepoeng) 5
PSY1100 - Innføring i sosialpsykologi (10 studiepoeng) 10
PSY1101 - Innføring i sosial - og personlighetspsykologi (10 studiepoeng) 10
PSY1200 - Introduction to developmental psychology (10 studiepoeng) 10
PSY1250 - Personlighetspsykologi (5 studiepoeng) 5
PSY1300 - Kognitiv psykologi (10 studiepoeng) 10
PSY2013 - Kvalitativ metode (10 studiepoeng) 10
PSY2014 - Kvantitativ metode (10 studiepoeng) 10
PSY2101 - Helsepsykologi (10 studiepoeng) 10
PSY2102 - Social cognition (10 studiepoeng) 10
PSY2103 - Sexologi (10 studiepoeng) 10
PSY2205 - Psychosocial development (10 studiepoeng) 10
PSY2206 - Cognition, emotion and language (10 studiepoeng) 10
PSY2300 - Innføring i kognitiv psykologi (10 studiepoeng) 10
PSY2301 - Bedømmings- og beslutningspsykologi (10 studiepoeng) 10
PSY2302 - Brain and cognition (10 studiepoeng) 10
PSY2405 - Innføring i arbeidspsykologi (10 studiepoeng) 10
PSY2407 - Introduction to Personnel Psychology (10 studiepoeng) 10
PSY2500 - Kommunikasjon, språk og sosiale relasjonar (10 studiepoeng) 10
PSY2503 - Samfunns-, kultur- og minoritetspsykologi (10 studiepoeng) 10
PSY2600 - Personality and Abnormal psychology (10 studiepoeng) 10
PSY3091 - Bacheloroppgave i helse -og sosialpsykologi (20 studiepoeng) 20
PSY3092 - Bacheloroppgave i utviklingspsykologi (20 studiepoeng) 20
PSY3093 - Bacheloroppgave i kognitiv psykologi (20 studiepoeng) 20
PSY3094 - Bacheloroppgave i organisasjonspsykologi (20 studiepoeng) 20
PSY3095 - Bacheloroppgave i kultur- og samfunnspsykologi (20 studiepoeng) 20
PSY4020 - Anvendt kvantitativ forskningsmetode (5 studiepoeng) 5
PSY4090 - Masteroppgave i psykologi (60 studiepoeng) 60
PSY4091 - Masteroppgave i psykologi (50 studiepoeng) 50
PSY4092 - Master thesis in Psychology (60 studiepoeng) 60
PSY4110 - Anvendt kvalitativ metode (5 studiepoeng) 5
PSY4111 - Applied Social Psychology (10 studiepoeng) 10
PSY4112 - Seksualitet og seksuell helse (10 studiepoeng) 10
PSY4113 - Seksuelle livsstiler (5 studiepoeng) 5
PSY4115 - Current Topics in Social Psychology (5 studiepoeng) 5
PSY4130 - Promoting Change through Social Psychology (15 studiepoeng) 15
PSY4140 - Metoder i forebyggende arbeid (15 studiepoeng) 15
PSY4204 - Hands-on training in emotional and cognitive development (10 studiepoeng) 10
PSY4205 - Forebygging av psykiske vansker hos barn og unge (15 studiepoeng) 15
PSY4206 - Communication and Language (5 studiepoeng) 5
PSY4303B - Vision and the Brain (5 studiepoeng) 5
PSY4304 - Current issues in Cognitive Neuroscience (10 studiepoeng) 10
PSY4305 - Genetics of Cognitive Neuroscience (10 studiepoeng) 10
PSY4307 - Fundamentals of Cognitive and Clinical Neuroscience (5 studiepoeng) 5
PSY4308 - Trends in Cognitive Psychology and Neuroscience 1 (5 studiepoeng) 5
PSY4309 - Trends in Cognitive Psychology and Neuroscience 2 (5 studiepoeng) 5
PSY4310 - Research methods in cognitive neuroscience Part I (10 studiepoeng) 10
PSY4313 - Music Cognition (5 studiepoeng) 5
PSY4320 - Research methods in cognitive neuroscience Part II (10 studiepoeng) 10
PSY4340 - Internship (10 studiepoeng) 10
PSY4401B - Research Approaches in Organizational Psychology (5 studiepoeng) 5
PSY4404 - Human - Technology - Organization (10 studiepoeng) 10
PSY4405 - Ledelse, team og kommunikasjon i organisasjoner (10 studiepoeng) 10
PSY4420 - Selection and development (10 studiepoeng) 10
PSY4430 - Arbeids- og Organisasjonspsykologisk Prosjekt (AOP) (20 studiepoeng) 20
PSY4502B - Fellesskap- og samfunnspsykologi (15 studiepoeng) 15
PSY4505 - Identitet, kultur og kritisk psykologi (10 studiepoeng) 10
PSY4506 - Human Rights, Democracy and Reconstruction after Conflict; A community based approach (5 studiepoeng) 5
PSY4521 - Project Development and Methodology (5 studiepoeng) 5
PSY9002 - Forskningsetikk (2 studiepoeng) 2
PSY9101 - Forskningsmetodologi (4 studiepoeng) 4
PSY9102 - Kvantitativ spesialisering (2 studiepoeng) 2
PSY9103 - Specialization in qualitative methods (2 studiepoeng) 2
PSY9140 - Structural Equation Modelling (5 studiepoeng) 5
PSY9170 - Kvantitativ analyse I (3 studiepoeng) 3
PSY9175 - Kvantitativ analyse II (2 studiepoeng) 2
PSY9202 - Forskningsseminar i utviklingspsykologi (5 studiepoeng) 5
PSY9203 - Forskningsseminar; Beslutninger, bedømmelse og sosial kognisjon (5 studiepoeng) 5
PSY9204 - Forskningsseminar; Work and Organizational Psychology (5 studiepoeng) 5
PSY9205 - Forskningsseminar; Kultur- og samfunnspsykologi (5 studiepoeng) 5
PSY9206 - Forskningsseminar: Kognitiv og nevropsykologi (5 studiepoeng) 5
PSY9207 - Forskningsseminar: Enheten for kognitiv utviklingspsykologi (EKUP) (5 studiepoeng) 5
PSY9208 - Forskningsseminar; Klinisk psykologisk forskning (5 studiepoeng) 5
PSY9209 - Forskningsseminar ( RUN): Psykopatologi og nevrokognisjon (5 studiepoeng) 5
PSY9210 - Forskningsseminar: Helsepsykologi (5 studiepoeng) 5
PSY9211 - Forskningsseminar: Personlighet, helse og atferdsgenetikk (5 studiepoeng) 5
PSY9212 - Forskningsseminar: Sosialpsykologi (5 studiepoeng) 5
PSY9221 - Vision and the Brain (5 studiepoeng) 5
PSY9290 - Deltagelse forskningsseminar 4 semestre eller flere (1 studiepoeng) 1
PSY9291 - Deltagelse 2 ulike forskningsseminarer (2 studiepoeng) 2
PSY9300 - Internasjonal publisering (2 studiepoeng) 2
PSY9601 - Beyond Transitional Justice, From the Individual to the Community (10 studiepoeng) 10
PSY9602 - Gender, Peace and Security (5 studiepoeng) 5
PSYC1100 - Innføring i metode (10 studiepoeng) 10
PSYC1200 - Innføring i generell psykologi (20 studiepoeng) 20
PSYC1202 - Etikk og profesjonsrolle (5 studiepoeng) 5
PSYC1203 - Psykologi og vitenskap (5 studiepoeng) 5
PSYC1204 - Innføring i sosial - og personlighets­psykologi (10 studiepoeng) 10
PSYC1210 - Introduction to Developmental Psychology (10 studiepoeng) 10
PSYC1220 - Personlighetspsykologi (5 studiepoeng) 5
PSYC1230 - Kognitiv psykologi (10 studiepoeng) 10
PSYC1302 - Profesjonsforberedende 2 (5 studiepoeng) 5
PSYC2103 - Prosjekt - Kognitiv og nevropsykologi (5 studiepoeng) 5
PSYC2104 - Kvantitativ metode A (5 studiepoeng) 5
PSYC2205 - Psykopatologi (5 studiepoeng) 5
PSYC2206 - Kognitiv nevrovitenskap 1 (20 studiepoeng) 20
PSYC2207 - Kognitiv nevrovitenskap 2 (20 studiepoeng) 20
PSYC2402 - Psykologisk testkurs (5 studiepoeng) 5
PSYC3100 - Kvalitativ metode (5 studiepoeng) 5
PSYC3101 - Kvantitativ metode II (5 studiepoeng) 5
PSYC3102 - Prosjekt - sosialpsykologi (5 studiepoeng) 5
PSYC3103 - Kvantitativ metode B (5 studiepoeng) 5
PSYC3200 - Utviklingspsykologi (15 studiepoeng) 15
PSYC3201 - Kommunikasjon og læring (5 studiepoeng) 5
PSYC3203 - Anvendt sosialpsykologi (10 studiepoeng) 10
PSYC3204 - Perspektiver på psykologien (5 studiepoeng) 5
PSYC3400 - Test, observasjon av barn (5 studiepoeng) 5
PSYC3401 - Gruppeledelse og gruppedynamikk (5 studiepoeng) 5
PSYC4300 - Utredning av psykiske forstyrrelser hos voksne (10 studiepoeng) 10
PSYC4301 - Psykologisk behandling og behandlingsforskning (15 studiepoeng) 15
PSYC4302 - Psykologisk behandling av voksne (5 studiepoeng) 5
PSYC4305 - Klinisk nevropsykologi (5 studiepoeng) 5
PSYC4400 - Forpraksis voksne. Relasjonskompetanse. (5 studiepoeng) 5
PSYC4401 - Psykologisk arbeid i førstelinjetjenesten (5 studiepoeng) 5
PSYC4500 - Personlighetspsykologi (15 studiepoeng) 15
PSYC5301 - Psykologisk arbeid med familier og systemer (5 studiepoeng) 5
PSYC5303 - Pedagogisk-psykologisk rådgivning (5 studiepoeng) 5
PSYC5304 - Tilstandsbilder, utredning og behandling av barn og unge (15 studiepoeng) 15
PSYC5401 - Forpraksis barn/unge (5 studiepoeng) 5
PSYC5410 - Hovedpraksis og etikk (30 studiepoeng) 30
PSYC6100 - Hovedoppgave (30 studiepoeng) 30