English version of this page

Mineralogi, petrologi og geokjemi (studieretning)

I denne studieretningen studerer vi bergarters og mineralers dannelse, sammensetning, og oppbygning. Vi ser på fordeling og transport av ulike grunnstoffer i jordens skorpe, mantel og kjerne, og hvordan ulike bergarters sammensetning og dannelse henger sammen med platetektoniske prosesser som vulkanisme og jordskjelv.

Studieretningen hører til programmet

Geofag (master - to år)