Lærermøter (2017)

Alle trinn

Mandag 26. juni kl. 1400-1500: Inspera, i PC-laben(1250) i Kristine Bonnevies hus

Mandag 3. juli kl. 1400-1500 i rom 207, Georg Morgenstiernes hus

Trinn I

Tirsdag 27. juni kl. 1400-1500: Inspera, workshop, se på oppgavene, i PC-laben(1250) i Kristine Bonnevies hus

Tirsdag 4. juli kl. 1400-1500: vurdering: skriftlig eksamen, rom 207, Georg Morgenstiernes hus

Torsdag 20. juli kl. 1400-1600: vurdering: muntlig eksamen, rom 207, Georg Morgenstiernes hus

Mandag 31. juli kl. 1400-1500: Inspera: sensur, i PC-laben(1250) i Kristine Bonnevies hus (sammen med trinn 2)

Trinn II

Onsdag 28. juni kl. 1400-1500: Inspera, workshop, se på oppgavene , i PC-laben(1250) i Kristine Bonnevies hus

Torsdag 6. juli kl. 1400-1500: vurdering: skriftlig eksamen, rom 207, Georg Morgenstiernes hus

Mandag 17. juli kl. 1400-1500: vurdering: muntlig eksamen, rom 207, Georg Morgenstiernes hus

Tirsdag 25. juli kl. 1400-1500: eksamensoppgavene, rom 207, Georg Morgenstiernes hus

Mandag 31. juli kl. 1400-1500: Inspera: sensur, i PC-laben(1250) i Kristine Bonnevies hus (sammen med trinn 1)

Trinn III

Torsdag 29. juni kl. 1130-1230: Inspera, workshop, se på oppgavene, i PC-laben(1250) i Kristine Bonnevies hus

Mandag 17. juli kl. 1130-1230: vurdering: muntlig eksamen, rom 207, Georg Morgenstiernes hus

Tirsdag 18. juli kl. 1130-1230: vurdering: skriftlig eksamen, rom 207, Georg Morgenstiernes hus

Torsdag 27. juli kl. 1130-12.30: Inspera: sensur, i PC-laben(1250) i Kristine Bonnevies hus

Trinn IV og Nynorsk

Møter etter avtale

Det kan bli nødvendig med flere kortere ad hoc-møter. Disse avtales etter behov.

Published Oct. 7, 2016 10:40 PM - Last modified Aug. 2, 2017 3:58 PM