Programmet tar ikke opp nye studenter

Molekylærbiologi og biologisk kjemi (bachelor)

Dette studieprogrammet er fra studieåret 2017/2018 erstattet av bachelorprogrammet Biovitenskap.

Hva kan du jobbe med?

  • ane-brenna-2---kopi Vil ha en jobb som er meningsfylt 5. des. 2014 10:23

    Ane Brenna vil gjøre en forskjell der den betyr noe. Derfor har hun valgt å jobbe som realfagslærer i videregående skole.

  • chloe-steen-2---kopi%281%29 Jobber i Kreftregisteret 5. nov. 2014 09:59

    Norge vurderer i dag om vi skal tilby screening av tarmkreft. For å avgjøre saken, forskes det nå på hva som skjer når man screener ellers friske mennesker. Det er dette som er jobben til Chloé Steen. Hun planlegger tarmkreftscreening i Kreftregisteret.