Biovitenskap (bachelor)

Fra genforskning i laboratoriet til feltarbeid i Antarktis: Ved å studere biovitenskap lærer du om mangfoldet og sammenhenger i naturen og om hvordan kroppen normalt fungerer, fra organsystemer til celler og gener og hva som går galt ved sykdom. Vi bruker dataverktøy til å modellere alt fra hvordan hjernen fungerer til hvordan klimaet påvirker økosystemer. I Biovitenskap lærer du om molekylærbiologi og biologi.

Hva kan du jobbe med?

  • torleif---jpg Forsker- og gründerspire innen medisinsk teknologi 9. mars 2018 11:11

    Torleif har begynt karrieren som molekylærbiolog med å plante ett ben i hver sin leir. Det ene i forskningens verden, og det andre i et bioteknologiselskap han startet opp med studievenner.

  • ingvild-vortex-1 Undersøker naturen for Statens Vegvesen 27. okt. 2017 09:02

    Biologen Ingvild er en av Vegdirektoratets sommerstudenter. I fjor gjorde hun feltarbeid, i år skriver hun rapporter. I mellomtida har hun skrevet masteroppgave for dem.