Biovitenskap (bachelor)

Biovitenskap er biologi og molekylærbiologi. Fra genforskning i laboratoriet til feltarbeid i Antarktis: Ved å studere biovitenskap lærer du om mangfoldet og sammenhenger i naturen og om hvordan kroppen normalt fungerer, fra organsystemer til celler og gener og hva som går galt ved sykdom. Vi bruker dataverktøy til å modellere alt fra hvordan hjernen fungerer til hvordan klimaet påvirker økosystemer.

Hva kan du jobbe med?

  • simone-507x338 Kreftforsker med store ambisjoner 20. mars 2019 15:34

    Simone Mester syntes det var så gøy å jobbe med masteroppgaven at hun bestemte seg for å bli forsker. Nå er hun doktorgradsstipendiat på Rikshospitalet, hvor hun arbeider med å utvikle bedre kreftbehandling.

  • trude_507x338 Urbiologi og utforskning 21. feb. 2019 13:05

    Trude Magnussen er doktorgradsstipendiat ved Naturhistorisk Museum, og har spesialisert seg på insekter. Hun oppdaget tidlig at hun hadde interesser litt utenom det vanlige.