Biovitenskap (bachelor)

Fra genforskning i laboratoriet til feltarbeid i Antarktis: Ved å studere biovitenskap lærer du om mangfoldet og sammenhenger i naturen og om hvordan kroppen normalt fungerer, fra organsystemer til celler og gener og hva som går galt ved sykdom. Vi bruker dataverktøy til å modellere alt fra hvordan hjernen fungerer til hvordan klimaet påvirker økosystemer. I Biovitenskap lærer du om molekylærbiologi og biologi.

Hva kan du jobbe med?

  • ingvild-vortex-1 Undersøker naturen for Statens Vegvesen 27. okt. 2017 09:02

    Biologen Ingvild er en av Vegdirektoratets sommerstudenter. I fjor gjorde hun feltarbeid, i år skriver hun rapporter. I mellomtida har hun skrevet masteroppgave for dem.

  • 2017_torbjorn-gylt_507x338 Havbunnens vokter 18. sep. 2017 13:33

    Marinbiologen Torbjørn Gylt jobber i naturskjønne omgivelser med å overvåke hvordan oppdrettsanlegg påvirker lokalmiljøet.