English version of this page

Kildesortering

Logo 80 prosent kildesortering

Hele UiO kildesorterer

Mål for 2018: 80 prosent kildesorteringsgrad

Hva skal sorteres hvor?

I Sorteringsguiden kan du både søke på hvordan du skal sortere avfallet ditt og hvor sorteringsstasjonene er: uio.no/sortere

Sorteringsstasjoner og oppslag

Behov for flere sorteringsstasjoner eller bakplater med informasjon om hva som skal sorteres hvor meldes inn til Eiendomsavdelingen.
 
 

Sorteringsstasjonene

Sorteringsstasjonene er tilpasset behovene i de ulike lokalene på UiO. Minimum to avfallstyper skal kunne sorteres på en stasjon.

Se sorteringsstasjonene

Visste du dette?

Visste du at ...

Meld fra om skader, mangler og behov

Du kan melde inn behov som gjelder daglig drift, renhold, uteområder, avfall, intern flytting, budtjenester eller annet driftsarbeid.

Driftsmeldinger

Lurer du på hvorfor det bråker?
Se oversikt over pågående og planlagt arbeider.