English version of this page

Kildesortering

Logo 80 prosent kildesortering

2014: 32 prosent sorteringsgrad
2017: 70 prosent
Mål for 2018: 80 prosent 

Hva skal hvor?

I Sorteringsguiden finner du ut hvor du skal kaste avfallet ditt: uio.no/sortere

Visste du at ...

Oppslag og plakater

Mangler enheten bakplater til sorteringsstasjonen, må dere melde fra til Eiendomsavdelingen.
Dersom dere trenger plakater og andre oppslag, kan dere finne plakater som dere kan skrive ut her.

Sorteringsstasjonene

Størrelse på sorteringsstasjonene og avfallstypene du kan kaste der, er tilpasset hvert enkelt lokale. Det skal være minst to avfallstyper på en stasjon.

Se sorteringsstasjonene

Meld fra om skader, mangler og behov

Du kan melde inn behov som gjelder daglig drift, renhold, uteområder, avfall, intern flytting, budtjenester eller annet driftsarbeid.

Driftsmeldinger

Lurer du på hvorfor det bråker?
Se oversikt over pågående og planlagt arbeider.