English version of this page

Tjenester og verktøy

 • Bibliotek
  • Universitetsbiblioteket er Norges største forskningsbibliotek
 • IT-tjenester
  • Passord, trådløst nett, telefoni, e-post, kalender, utskrift/kopi, programmer, IT-støtte til forskning og undervisning m.m.
 • Publikumstjenester
  • Juridisk rettshjelp, tannbehandling, museer m.m.
 • Eiendomstjenester
  • Parkering, byggearbeider, vakthold, renhold, leie av lokaler, hittegods, flytting, bud- og posttjenester m.m.
 • Trykk og grafiske tjenester
  • Print av doktoravhandlinger, masteroppgaver, plakater, bannere, foldere og visittkort m.m.