English version of this page

Eiendomstjenester

Eiendomsavdelingen informerer

Lurer du på hvorfor noen borer eller om Eiendomsavdelingen planlegger arbeider der du jobber?
Se oversikt over pågående og planlagte arbeider.

Send melding eller se dine saker

Du kan melde inn behov som gjelder daglig drift, renhold, uteområder, avfall, intern flytting, budtjenester eller annet driftsarbeid.

Miljø og klima

Bygninger står for en tredel av alle klimagassutslipp og 40 prosent av verdens energibruk. Derfor er effektiv arealbruk viktig i Universitetet i Oslos arbeid med miljø og bærekraft
Her finner du våre årlige miljørapporter og Miljø- og klimastrategi for UiOs eiendomsvirksomhet.

Utføre arbeid på UiOs eiendom

Prosjektanvisninger, forvaltningsplaner og informasjon til kommune, energileverandør og andre som behøver utføre arbeid på UiOs eiendom.

Kontakt oss

Telefon: 22 84 41 11
E-post: servicetorget@eiendom.uio.no

​​Besøksadresse: Lucy Smiths hus, 8. etasje
Åpningstider: Mandag – fredag, 8 –15