English version of this page

Eiendomstjenester

Meld fra om skader, mangler og behov

Du kan melde inn behov som gjelder daglig drift, renhold, uteområder, avfall, intern flytting, budtjenester eller annet driftsarbeid.

Driftsmeldinger

Lurer du på hvorfor det bråker eller om vi planlegger arbeider der der du jobber?
Se oversikt over pågående og planlagt arbeider.

 

Post og flytting

Postlevering, flytting av smått og stort.

Møbler, inventar og brukerutstyr

Inventar, kjøkken, vitenskapelig utstyr.

Hittegods

Gjenglemt, mistet og funnet.

Arrangementer

Leie av lokaler, stands, renhold, lån av utstyr.

Uteområder og sykkelparkering

Sykkelparkering, parker og matpakkeplasser.

Renhold og avfall

Kildesortering, avfallshåndtering, farlig avfall, renholdsrutiner.

Akutte hendelser

Ulykker, innelåsning, heisstans, strømbrudd, store vannlekkasjer. 

Reparasjoner og utbedringer

Inneklima, lyskilder og andre skader på inventar og bygninger.

Adgang, vakthold og sikkerhet

Nøkler og adgangskort, åpningstider, alarmer, nødnummer, tyveri og innbrudd.

Internhusleie og tjenestebeskrivelser

Ansvar og rettigheter ved bruk av bygningene. Internhusleie.

Våre byggeprosjekter

Våre største bygge- og rehabiliteringsprosjekter. 

Miljø og klima

Miljørapporter og Miljø- og klimastrategi for UiOs eiendomsvirksomhet.

Kontakt oss

Telefon: 22 84 41 11
E-post: servicetorget@eiendom.uio.no
Besøksadresse: Lucy Smiths hus, 8. etasje
Åpningstider: Mandag - fredag, 8 -15

For Eiendomsavdelingens leverandører

Prosjektanvisninger og forvaltningsplaner.