Norwegian version of this page

Sideline jobs and owner interests of staff at the Museum of Cultural History

Here you find an overview of approved sideline jobs and owner interests of people with an active employment relationship to the Museum of Cultural History, University of Oslo. The overview does not include tasks or duties that according to current legislation are exempt from public access.

Information for staff: Registration of sideline jobs and owner interests

The overview is sorted alphabetically. You can sort the list by other values in ascending or descending order by clicking on the column header. For example, click the table heading «Employed at» to sort the list by location code in ascending order. Click the headline again to sort in descending order. The «Scope» column indicates assumed activity as a percentage of a man-year.
Name Employed at Organization Nature of the work Start date Scope
Axelsen, Irmelin Arkeologisk seksjon Norwegian Archaeological Review (Taylor & Francis) Redaksjonssekretær i det internasjonale arkeologiske tidsskriftet Norwegian Archaeological Review. 2019-03-01 8%
Eriksen, Marianne Hem Arkeologisk seksjon Akademiet for yngre forskere Innvalgt medlem av AYF, 2017-2021 2017-10-26 2%
Eriksen, Marianne Hem Arkeologisk seksjon Open Archaeology (de Gruyter) Redaktør for Skandinavia og Nord-Europa i tidsskriftet Open Archaeology 2018-01-01 1%
Eriksen, Marianne Hem Arkeologisk seksjon National Research Ethics Board committee on research on human remains (‘skjelettutvalget') Oppnevnt medlem av Skjellettutvalget, under de Nasjonale forskningsetiske komitéer, tilknyttet Kunnskapsdepartementet 2020-01-01 2%
Eriksen, Marianne Hem Arkeologisk seksjon Store norske leksikon Fagansvarlig for arkeologi, Store norske leksikon 2020-02-17 1%
Glørstad, Håkon Kulturhistorisk museum Moesgaard Museum Styremedlem for Moesgaard museum i Århus 2018-09-06 1%
Gullbekk, Svein Harald Avdeling for numismatikk og klassisk arkeologi Scribendarius Skribent- og foredragsvirksomhet. 2003-02-01 5%
Gullbekk, Svein Harald Avdeling for numismatikk og klassisk arkeologi Coast Comfort Invest Selskap opprettet for å etablere virksomhet i studietiden med en god venn. Har ingen aktivitet siden begynnelsen av 1990-årene. 1990-09-01 1%
Gullbekk, Svein Harald Avdeling for numismatikk og klassisk arkeologi Eventyrplassen Vannførelag Dugnadslag som tilrettelegger fritidsrelaterte aktiviteter for barn og voksne i nabolaget Ullevål Hageby og omegn. 2017-07-01 1%
Kartveit, Maria Seksjon for etnografi, numismatikk, klassisk arkeologi og universitetsvitenskap Møterom 4 2019-10-21 1%
Topalova-Casadiego, Biljana Utstillings- og publikumsseksjonen Oslo tingrett Meddommer til Oslo tingrett 2013-01-01 1%
Topalova-Casadiego, Biljana Utstillings- og publikumsseksjonen UNIVERSITETET I OSLO, Institutt for Arkeologi, Konservering og Historie Foreleser i kunstteknologi, Bachelorprogram. Sensorformastergradsstudenter. 2006-01-01 1%
Østmo, Mari Arentz Arkeologisk seksjon Primitive tider Redaksjonsmedlem for fagtidsskriftet Primitive tider 2019-01-01 3%
Name Employed at Organization Nature of the work Start date Scope
Gjerpe, Lars Erik Arkeologisk seksjon Lars Erik Gjerpe 2010-04-10
Kjesrud, Karoline Arkeologisk seksjon Østreng, Karoline Kjesrud Landbruksrelatert firma. Noe produksjon og salg av landbruksrelaterte produkter. Handel med tjenester innen gartnerbransjen. 2011-09-20