Norwegian version of this page

Sideline jobs and owner interests of staff at the Museum of Cultural History

Here you find an overview of approved sideline jobs and owner interests of people with an active employment relationship to the Museum of Cultural History, University of Oslo. The overview does not include tasks or duties that according to current legislation are exempt from public access.

Information for staff: Registration of sideline jobs and owner interests

The overview is sorted alphabetically. You can sort the list by other values in ascending or descending order by clicking on the column header. For example, click the table heading «Employed at» to sort the list by location code in ascending order. Click the headline again to sort in descending order. The «Scope» column indicates assumed activity as a percentage of a man-year.
Name Employed at Organization Nature of the work Start date Scope
Gullbekk, Svein Harald Avdeling for numismatikk og klassisk arkeologi Eventyrplassen Vannførelag Dugnadslag som tilrettelegger fritidsrelaterte aktiviteter for barn og voksne i nabolaget Ullevål Hageby og omegn. 2017-07-01 0
Gullbekk, Svein Harald Avdeling for numismatikk og klassisk arkeologi Coast Comfort Invest Selskap opprettet for å etablere virksomhet i studietiden med en god venn. Har i ngen aktivitet siden begynnelsen av 1990-årene. 1990-09-01 0
Gullbekk, Svein Harald Avdeling for numismatikk og klassisk arkeologi Scribendarius Skribent- og foredragsvirksomhet. 2003-02-01 0
Melheim, Anne Lene Arkeologisk seksjon Riksbankens jubileumsfond Sakkyndig representant i Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds beredningsgruppe 4 som bedømmer projektsøknader innen emnene historie, arkeologi, filosofi, religionsvitenskap, etnologi og sosialantropologi 2021-05-03 0
Visnes, Tom Øyvind Avdeling for økonomi styreverv Styreverv Laura Gundersens gate 4 boligsameie. 2020-06-23 0
Name Employed at Organization Nature of the work Start date Scope
Gjerpe, Lars Erik Arkeologisk seksjon Lars Erik Gjerpe Jeg eier en gård i Vestfold, forpakter bort jorda og leier ut bygningene. 2010-04-10
Kjesrud, Karoline Arkeologisk seksjon Østreng, Karoline Kjesrud Gårdsbruk med tilhørende aktiviteter 2011-09-20