English version of this page

Sidegjøremål og eierinteresser til ansatte ved Kulturhistorisk museum

Her finner du en oversikt over godkjente sidegjøremål og eierinteresser for personer med et aktivt ansettelsesforhold ved Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. Oversikten inneholder ikke gjøremål eller verv som iht. gjeldende lovverk er unntatt offentlig innsyn.

Informasjon for ansatte: Registrering av sidegjøremål og eierinteresser

Oversikten er sortert alfabetisk. Du kan sortere listen etter andre verdier i stigende eller synkende rekkefølge ved å klikke på kolonneoverskriften. Klikk eksempelvis på tabelloverskriften «Ansatt ved» for å sortere listen etter stedkode i stigende rekkefølge. Klikk på overskriften på nytt for å sortere i synkende rekkefølge. Kolonnen «Omfang» angir antatt aktivitet som prosent av et årsverk.
Navn Ansatt ved Organisasjon Arbeidets art Startdato Omfang
Glørstad, Håkon Kulturhistorisk museum Moesgaard Museum Styremedlem for Moesgaard museum i Århus 2018-09-06 1%
Gullbekk, Svein Harald Avdeling for numismatikk og klassisk arkeologi Scribendarius Skribent- og foredragsvirksomhet. 2003-02-01 5%
Gullbekk, Svein Harald Avdeling for numismatikk og klassisk arkeologi Coast Comfort Invest Selskap opprettet for å etablere virksomhet i studietiden med en god venn. Har ingen aktivitet siden begynnelsen av 1990-årene. 1990-09-01 1%
Gullbekk, Svein Harald Avdeling for numismatikk og klassisk arkeologi Eventyrplassen Vannførelag Dugnadslag som tilrettelegger fritidsrelaterte aktiviteter for barn og voksne i nabolaget Ullevål Hageby og omegn. 2017-07-01 1%
Næss, Ellen Marie Utstillings- og publikumsseksjonen Store norske leksikon Fagansvar for Norrøn mytologi i Store norske leksikon. 2017-01-01 1%
Næss, Ellen Marie Utstillings- og publikumsseksjonen Store norske leksikon Fagansvar for Norrøn mytologi i Store norske leksikon. 2017-01-01 10%
Topalova-Casadiego, Biljana Utstillings- og publikumsseksjonen Oslo tingrett Meddommer til Oslo tingrett 2013-01-01 1%
Topalova-Casadiego, Biljana Utstillings- og publikumsseksjonen UNIVERSITETET I OSLO, Institutt for Arkeologi, Konservering og Historie Foreleser i kunstteknologi, Bachelorprogram. Sensorformastergradsstudenter. 2006-01-01 1%
Østmo, Mari Arentz Arkeologisk seksjon Primitive tider Redaksjonsmedlem for fagtidsskriftet Primitive tider 2019-01-01 3%
Navn Ansatt ved Organisasjon Arbeidets art Startdato Omfang
Gjerpe, Lars Erik Arkeologisk seksjon Lars Erik Gjerpe 2010-04-10
Johansen, Bjørn Vidar Avdeling for Museum for universitets- og vitenskapshistorie B.V. Johansen Formidling og undervisning 2017-09-30