English version of this page

Sidegjøremål og eierinteresser til ansatte ved Kulturhistorisk museum

Her finner du en oversikt over godkjente sidegjøremål og eierinteresser for personer med et aktivt ansettelsesforhold ved Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. Oversikten inneholder ikke gjøremål eller verv som iht. gjeldende lovverk er unntatt offentlig innsyn.

Informasjon for ansatte: Registrering av sidegjøremål og eierinteresser

Oversikten er sortert alfabetisk. Du kan sortere listen etter andre verdier i stigende eller synkende rekkefølge ved å klikke på kolonneoverskriften. Klikk eksempelvis på tabelloverskriften «Ansatt ved» for å sortere listen etter stedkode i stigende rekkefølge. Klikk på overskriften på nytt for å sortere i synkende rekkefølge. Kolonnen «Omfang» angir antatt aktivitet som prosent av et årsverk.
Navn Ansatt ved Organisasjon Arbeidets art Startdato Omfang
Gullbekk, Svein Harald Avdeling for numismatikk og klassisk arkeologi Eventyrplassen Vannførelag Dugnadslag som tilrettelegger fritidsrelaterte aktiviteter for barn og voksne i nabolaget Ullevål Hageby og omegn. 2017-07-01 0
Gullbekk, Svein Harald Avdeling for numismatikk og klassisk arkeologi Coast Comfort Invest Selskap opprettet for å etablere virksomhet i studietiden med en god venn. Har i ngen aktivitet siden begynnelsen av 1990-årene. 1990-09-01 0
Gullbekk, Svein Harald Avdeling for numismatikk og klassisk arkeologi Scribendarius Skribent- og foredragsvirksomhet. 2003-02-01 0
Melheim, Anne Lene Arkeologisk seksjon Riksbankens jubileumsfond Sakkyndig representant i Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds beredningsgruppe 4 som bedømmer projektsøknader innen emnene historie, arkeologi, filosofi, religionsvitenskap, etnologi og sosialantropologi 2021-05-03 0
Visnes, Tom Øyvind Avdeling for økonomi styreverv Styreverv Laura Gundersens gate 4 boligsameie. 2020-06-23 0
Navn Ansatt ved Organisasjon Arbeidets art Startdato Omfang
Gjerpe, Lars Erik Arkeologisk seksjon Lars Erik Gjerpe Jeg eier en gård i Vestfold, forpakter bort jorda og leier ut bygningene. 2010-04-10
Kjesrud, Karoline Arkeologisk seksjon Østreng, Karoline Kjesrud Gårdsbruk med tilhørende aktiviteter 2011-09-20