Norwegian version of this page

Sideline jobs and owner interests of staff at the Faculty of Mathematics and Natural Sciences

Here you find an overview of approved sideline jobs and owner interests of people with an active employment relationship to the Faculty of Mathematics and Natural Sciences, University of Oslo. The overview does not include tasks or duties that according to current legislation are exempt from public access.

Information for staff: Registration of sideline jobs and owner interests

The overview is sorted alphabetically. You can sort the list by other values in ascending or descending order by clicking on the column header. For example, click the table heading «Employed at» to sort the list by location code in ascending order. Click the headline again to sort in descending order. The «Scope» column indicates assumed activity as a percentage of a man-year.
Name Employed at Organization Nature of the work Start date Scope
Benth, Fred Espen Risiko og stokastikk (SEKSJON 3) Benth Research and Education Kurs og forskningsassistanse innen finans, forsikring og risiko 2014-09-01 0
Berg, Yngvar Forskningsgruppen for nanoelektronikksystemer USN USN, Institutt for Mikrosystemer. 2020-11-16 0
Bergersen, Gunnar Rye PROG Programmering Greps AS Gunnar Bergersen jobber i en ledende stilling i Greps AS med måling av programme ringsferdigheter. Arbeidet er enkommersiell anvendelse av hans tidligere publise rte doktorgradsarbeide. I situasjoner hvor UiO og Greps samarbeider (typisk UiOb enytterGrepssin tekniske løsning) vil Gunnar ikke kunne opptre som hovedkontrak 2010-05-28 0
Bergersen, Gunnar Rye PROG Programmering Oslo Met Gunnar Bergersene har sporadiske undervisningsoppdrag ved Oslo Met. 2016-01-01 0
Berntsen, Terje Koren Meteorologi og oseanografi CICERO Seenter for Klimaforskning Fast II-er stilling ved CICERO 2008-08-04 0
Bjørnerud, Atle Biofysikk og medisinsk fysikk NordicNeuroLab AS Konsulent / programvareutvikler 2015-01-01 0
Blix, Hege Salvesen Farmasøytisk institutt Nasjonalt Folkehelseinstitutt seniorforsker Ansatt ved avdeling for Legemiddelstatistikk, WHO Collaborating Ce ntre for DrugStatisticsMethodology(ATC/DDD) 2002-04-01 0
Christensen, Kai Håkon Meteorologi og oseanografi Meteorologisk institutt Hovedstilling er på FoU-divisjonen ved Meteorologisk institutt. 2009-02-01 0
Ciosk, Rafal Seksjon for biokjemi og molekylærbiologi Institute of Bioorganic Chemistry, Polish Academy Professor IBC PAS 2017-07-21 0
Denby, Cecilie Rolstad Institutt for teknologisystemer NMBU Prof II ved NMBU 2021-04-01 0
Di Cagno, Massimiliano Pio Seksjon for galenisk farmasi og samfunnsfarmasi InnoME GmbH Job title: Scientific Consultant Job tasks: -Supporting customers in the imple "mentation of Permeapad(R) (in vitro tool for permeabilty studies); -Organizing "f dedicated webinars; -Establish collaborations with companies that intent to i "plement the Permeapad(R) Technology;" 2020-10-01 0
Dimitrakakis, Christos PROG Programmering Chalmers University Supervising PhD students at Chalmers 2020-01-01 0
Dæhlen, Morten dScience - Senter for data- og beregningsvitenskap OsloTech As Styremedlem 2014-06-24 0
Dæhlen, Morten dScience - Senter for data- og beregningsvitenskap Uninett Sigma As Styremedlem 2015-01-01 0
Dæhlen, Morten dScience - Senter for data- og beregningsvitenskap Swedish eScience Research Centre Styreleder 2015-01-01 0
Dæhlen, Morten dScience - Senter for data- og beregningsvitenskap AHUS HF Styremedlem (nestleder) 2018-02-01 0
Engelstad, Paal Seksjon for autonome systemer og sensorteknologier Oslomet 10% av årsverk: Professor ved OsloMet, Inst. for IT 2018-09-03 0
Erdodi, Laszlo Tibor DIS Digital infrastruktur og sikkerhet OsloMet - Storbyuniversitetet Førsteamanuensis 20% IKT 2020-01-01 0
Fjordholm, Ulrik Skre Beregningsorientert matematikk Ulrik Skre Fjordholm Konsult Matematisk forskning og konsulentarbeid 2018-08-01 0
Fyhn, Marianne Seksjon for fysiologi og cellebiologi Simula Research Laboratory Jeg vil være ansatt i en 20% stilling som Adjunct Chief Research Scientist for å utvikle og følge opp forskningssamarbeid med Simula Research Laboratory. 2022-01-01 0
Fyhn, Marianne Seksjon for fysiologi og cellebiologi Aker Scholarships Jeg leder Akademisk komite som velger ut kandidater til utdanningsstipend fra Anne Grethe Eidsvig og Kjell Inge Røkkes stiftelse for allmennyttige formål. Arbeidet består i å evaluere, intervjue og fremme forslag om innstilling til Stifelsens styre. 2019-09-01 0
Giese, Martin PROG Programmering Giese Consulting Rådgivning innen semantiske teknologier Kursvirksomhet 2009-01-19 0
Glette, Kyrre Forskningsgruppe for robotikk og intelligente systemer Forsvarets forskningsinstitutt Forskerstilling 2015-03-01 0
Granås, Anne Gerd Seksjon for galenisk farmasi og samfunnsfarmasi MedThings https://www.medthings.no/ ANNE GERD GRANÅS Professor, Universitetet i Oslo (UiO) og en av Norges fremste eksperter innen samfunnsfarmasi. Ble kåret til årets farmasøyt i 2019. 2021-08-01 0
Grini, Paul Seksjon for genetikk og evolusjonsbiologi Paul Grini Drift av gårdsbruk 2013-12-01 0
Grove, Ivar Seksjon for galenisk farmasi og samfunnsfarmasi Akershus fylkeskommune "Medlem av ""Akershus fylkeskommunes prøvenemd, laboratoriefaget""." 2018-09-28 0
Grove, Ivar Seksjon for galenisk farmasi og samfunnsfarmasi Viken Fylkeskommune Medlem av Prøvenemd for laboratoriefaget 2021-05-03 0
Gruschka, Nils DIS Digital infrastruktur og sikkerhet Hochschule Wismar, Germany Undervisning og veiledning i et online studieprogram 2019-01-01 0
Guttersrud, Øystein Naturfagsenteret Oversetting og rapportering/Helsedirektoratet Studier av helsekompetanse i befolkningen og blant barn og unge 2021-01-01 0
Guttersrud, Øystein Naturfagsenteret Stilling II OsloMet 20 % bistilling 2021-01-01 0
Hamre, Anne Grethe Seksjon for farmasøytisk kjemi Klagesensor BIOING1105 Høgskolen i Innlandet Ekstern klagesensor for klager på konteeksamen i generell og organisk kjemi (BIOING1105) ved Høgskolen i Innlandet 2022-09-20 0
Hansen, Trond Vidar Seksjon for farmasøytisk kjemi NMBU Professor II. Merk forlengelse av eksisterende kontrakt. 2022-01-01 8
Hansteen, Viggo Haraldson Rosseland senter for solfysikk Kassiopeia Konsult Research collaboration (travel to Lockheed Martin Space and Astrophysics to work on projects of mutual interestwithinSolarPhysics). 2007-01-01 0
Haug, Berit Naturfagsenteret Komitemedlem i Novo Nordisk fonden Komitemedlem 2022-01-01 0
Helgaker, Trygve Teoretisk kjemi Anne Grete Eidsvig og Kjell Inge Røkkes allmennytt Medlem av den akademiske komiteen for Aker Scholarship. 2015-10-01 0
Helgaker, Trygve Teoretisk kjemi Taylor and Francis Redaktør av tidsskriftet Molecular Physics 2013-08-01 0
Hemstad, Arild Instituttadministrasjon Nannestad kommune Folkevalgt: kommunestyrerep., formannskapsmedlem, gruppeleder 2019-10-08 0
Hemstad, Arild Instituttadministrasjon Nannestad Kommune Folkevalgt 2019-10-08 3
Hessen, Dag Olav Senter for biogeokjemi i Antropocen Hessen Science Enkeltmannsforetak Hessen Science, org nr 914485088 2019-01-01 2
Hiorth, Marianne Seksjon for galenisk farmasi og samfunnsfarmasi UniRand/NIOM Styreverv i NIOM 2015-03-01 0
Hjorth-Jensen, Morten Kondenserte fasers fysikk Michigan State University I spend the period January till 15 June at Michigan StateUniversity, but I trave l back to the University of Oslo every month.I spend then a week each month in t he period January-June at the university of Oslo. I guide on a weeklybasismoreth an 10 Master of Science students in Oslo and 4 PhD students at the university 2020-08-03 0
Hov, Asbjørn Magnar Naturfagsenteret Bonde Bonde på Søndre Fyri gård, i Nes kommune, Viken. 2021-01-01 0
Huseby, Arne Bang Risiko og stokastikk (SEKSJON 3) Huseby RiskConsult Rådgivning/konsulenttjenester 2018-09-04 0
Hylland, Ketil Seksjon for akvatisk biologi og toksikologi Havforskningsinstituttet Forsker-II ved avdeling for fremmed- og smittestoff. 2020-12-18 0
Jensen, Atle Mekanikk TechnipFMC Arbeidet består av rådgivning og forskning innen kompliserte strøminsfenomener s om oppstår i subsea prosessering. 2009-02-09 0
Johansen, Klaus Magnus Håland Halvlederfysikk SINTEF Industri Medlem av instittuttrådet til SINTEF industri 2020-02-25 0
Johansen, Finn-Eirik Seksjon for fysiologi og cellebiologi Styreverv Eksternt styremedlemi fakultetsstyret for Veterinærhøgskolen - NMBU 2021-08-01 0
Kjelgård, Kristian Gjertsen Forskningsgruppen for nanoelektronikksystemer Novelda AS As a part time RF design engineer I contribute in development of antennas and RF design for UWB radar systems. Taskincludeconsulting the RF team at Novelda, des ign of application specific RF designs and testing. 2017-05-24 0
Klaveness, Jo Seksjon for farmasøytisk kjemi Drug Discovery Laboratory AS Forskning og konsulentarbeid herunder bistand relatert til faglige problemstilli nger omkring IP og regulatoriske aspekter .Detforeligger en skriftelig avtale me llom UiO og DDL. 2014-12-17 0
Klungland, Arne Institutt for biovitenskap Oslo Universitetssykehus 20% forsker 2021-05-01 0
Korelc, Karin Seksjon for galenisk farmasi og samfunnsfarmasi Restaurantmedarbeider Restaurantmedarbeider (jobb som servitør) 2022-03-03 0
Lea, Marianne Seksjon for farmakologi og farmasøytisk biovitenskap Sykehusapotekene HF Arbeider 50% i Sykehusapotekene som klinisk farmasøyt 2019-08-06 0
Lensjø, Kristian Seksjon for fysiologi og cellebiologi Atlantis Medisinske Høyskole 20% stilling som førsteamanuensis ved Atlantis Medisinske Høyskole. Underviser bacherlorgradsstudenter i medisin, innenfor temaer som grunnleggende anatomi og fysiologi. 2021-08-01 0
Lingjærde, Ole Christian Forskningsgruppen for biomedisinsk informatikk Oslo University Hospital Researcher at Department of Cancer Genetics, Institute for Cancer Research, Oslo University Hospital. Affiliated with the Genomic Alterations in Breast Cancer g roup of Dr. Hege Russnes. 2020-09-01 0
Lund, Tanja Cecilie Teknisk- administrativ gruppe Vara til Bydelsutvalg i Oslo kommune Blir en sjelden gang innkalt til møter i regi av Bydelsutvalget 2021-05-01 0
Lærdahl, Jon Kristen PROG Programmering Oslo Universitetssykehus Hovedarbeidsgiver er Oslo Universitetssykehus (OUS) 2004-05-01 0
Løvold, Stian Instituttadministrasjon Daglig leder Daglig leder UNIK. 2019-06-01 4
Løvold, Stian Instituttadministrasjon Stiftelsen Basic Internet Foundation Formålet med stiftelsen er å tilby fri tilgang på lavkapasitetes internett som b ærer av dititalt innhold forhelse,utdanningogentreprenørskap til mennesker i omr åder med lav innkomst og/eller ingen internett-dekning. 2018-12-16 0
Malinen, Eirik Biofysikk og medisinsk fysikk Oslo Universitetssykehus Forskning innen medisinsk fysikk, med vekt på strålebehandling, PET og MRI. 2013-01-02 0
Malthe-Sørenssen, Anders Center for Computing in Science Education Simula Research Laboratories Adjunct Chief Research Scientist at Simula Research Laboratories 2021-11-11 0
Martinsen, Ørjan Grøttem Elektronikk Oslo universitetssykehus Rikshospitalet Forskning og veiledning av studenter. 2007-03-01 0
Masiero, Silvia DIG Digitalisering International Telecommunication Union Conduct a systematic literature review and establish a methodology to conduct the analysis; propose a conceptual framework of digital-people connectivity which helps member countries to recover from COVID-19 faster and achieve the ICTs through digitality. 2022-01-01 0
Melteig, Elina Kommunikasjonsseksjonen Norsk biologforening Podcast i samarbeid med Norsk biologforening. 2020-10-16 0
Melteig, Elina Kommunikasjonsseksjonen Norsk biologforening Nestleder i Norsk biologforening. Det hender også at jeg skriver bokanmeldelser for Norsk biologforening. 2016-04-20 0
Moen, Per August Jarval Statistikk og Data Science Equality Check AS Faglig konsulent. 2022-01-01 0
Myhrehagen, Henning Vinjusveen Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Cappelen Damm AS Forfatter av læremidler og konsulent for realfagsredaksjonen i Cappelen Damm Undervisning. 2022-08-01 0
Mysterud, Atle Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis Norsk institutt for naturforskning Vitenskaplig rådgiver 2021-02-01 0
Nielsen, Petter DIG Digitalisering HISP Norway Styreleder 2016-01-01 0
Nilsen, Ola Uorganisk materialkjemi Sensocure Jeg brukes som en sparringspartner når kjemien til deres sensor skal forklares. Omfanget er under 10% av en arbeidsuke. 2022-04-01 0
Nilsen, Ola Uorganisk materialkjemi Baldur Coatings AS Daglig leder inntil 20% 2007-11-16 0
Noll, Josef Seksjon for energisystemer Movation AS Konsulenttjeneste i forbindelse med mobil innovasjon. Movation ble dannet av Tel enor, Opera, Fast, Birdstep, Comperio, Radionorog Nera Satcom til å støtte innov asjon på tvers av bedrifter. I 2009 ble firma overført til de ansatte. Jeg har r ollensomHead of Research i maks 10% for å støtte entrepreneurer med nye ideer. 2005-01-01 0
Noll, Josef Seksjon for energisystemer Stiftelsen Basic Internet Foundation Stiftelsen Basic Internet ble dannet i 2014 av UiO (den gangen UNIK) og Kjeller "Innovasjon. Hovedformål er å bidra tildeltagelseiden digitale verden gjennom "" "ternet lite for all"". Prof. Noll var pådriver for stiftelsen, og harrollen so aglig leder. 2018-03-30 0
Norby, Truls Faststoff elektrokjemi Jiangyin NorEn Material Technology Co., Ltd. Founder, shareholder, chairman of company registered in Jiangyin, Jiangsu, China . Company works with research,development,commercialisation, and sales of scient ific equipment and energy related materials technologies. 2020-01-13 0
Norby, Truls Faststoff elektrokjemi Nano Rocks AS Styreleder, daglig leder 2011-01-14 0
Norby, Truls Faststoff elektrokjemi SINTEF Rådgiver ved SINTEF Industri 2009-01-01 0
Norby, Truls Faststoff elektrokjemi CoorsTek Membrane Sciences AS Styremedlem. 2009-01-01 0
Norby, Truls Faststoff elektrokjemi NORECS AS Styreleder og rådgiver 2009-01-01 0
Nordeng, Hedvig Marie Egeland Seksjon for galenisk farmasi og samfunnsfarmasi Nasjonalt folkehelseinstitutt, Divisjon for psykis Forskning 2006-04-17 0
Näsholm, Sven Peter Digital signalbehandling og bildeanalyse Stiftelsen NORSAR Bi-stilling som seniorforsker ved det uavhengige forskningsinstituttet NORSAR. H ovedsakelig forskningsfelt forbi-stillingen:atmosfæreakustikk / infralyd / atmos færedynamikk og arraysignalbehandling. 2020-04-01 0
Olsbye, Unni Katalyse Journal of Catalysis, Elsevier Forlag Stillingen som "Senior editor of perspecives and mini-reviews" i Journal of Catalysis har som formål å initiere og være redaktør for tverrfaglige artikler i tidsskriftet. 2022-01-01 0
Pedersen-Bjergaard, Stig Seksjon for farmasøytisk kjemi Universitetet i København, Danmark Arbeidet omfatter forskning og undervisning ved Department of Pharmacy, Faculty of Health and Medical Sciences, UniversityofCopenhagen. Arbeidet er knyttet godt til tilsvarende arbeide som jeg utfører ved Farmasøytisk institutt, Universitet et iOslo,ogforskningsgruppene ved de to universitetene utfører utstrakt samarbei 2008-01-01 0
Plagemann, Thomas Peter PROG Programmering Springer Editor-in-Chief Multimedia Systems Journal Springer 2006-01-01 0
Reubsaet, Léon Seksjon for farmasøytisk kjemi Reubsaet Consult Giving basic short courses in chromatography and LC-MS 2000-06-01 0
Rognes, Torbjørn Forskningsgruppen for biomedisinsk informatikk Oslo universitetssykehus Forskning og formidling 2015-01-01 0
Rongved, Pål Seksjon for farmasøytisk kjemi Patias Innovation Ltd Patias Innovation driver rådgivning for eksterne bedrifter innendereseksisterend evirksomhetsområde. Områderforrådgivningen: · Generell kjemi oggenere llorganisk syntese ilegemiddelsammenheng. · Kjemi,formulering,prosessutvi kling, SAR for legemidler. · Generellrådgivning innendokumentasjon og utv 2018-11-01 0
Rongved, Pål Seksjon for farmasøytisk kjemi Klagenemnda for industrielle rettigheter Vurdering av klagesaker til Patentstyret i Norge, samt beslutning og rådgivning om videre saksgang. Konsulentarbeid. 2014-01-06 0
Sahay, Sundeep DIG Digitalisering HISP India Honorary mentor of HISP India 2007-01-01 0
Samuelsen, Anne Berit C. Seksjon for farmasøytisk kjemi Statens Legemiddelverk Medlem i Medisinplanteforum, diskusjonsforum for Klassifisering, nomenklatur, Ph . Eur monografier HMPC-monografierforplantebaserte legemidler (EMA). 2006-01-01 0
Samuelsen, Sven Ove Statistikk og Data Science Nasjonalt folkehelseinstitutt Samarbeid og veiledning på epidemiologiske prosjekter angående statistisk metodo logi. Utvikling av statistiske metoderogstudiedesign for bruk i epidemiologi. 2012-02-09 0
Skauli, Torbjørn Seksjon for autonome systemer og sensorteknologier Forsvarets forskningsinstitutt 40% forsker ved FFI, 80% professor ved ITS 2019-12-01 0
Skjæveland, Martin Georg Centre for Scalable Data Access DATA 2000 Skjæveland Konsulenttjenester innen informasjonsforvaltning og representasjon. 2020-01-01 0
Skjæveland, Martin Georg Centre for Scalable Data Access Universitetet i Stavanger Førsteamanuensis II ved Universitetet i Stavanger i Data Science. 2020-02-10 0
Skramstad, Tone Center for Computing in Science Education Tone Skramstad En av to forfattere for boka Observatoriet. Huset som fant Norge - Gyldendal Nor sk Forlag april 2015. 2014-08-19 0
Storvik, Geir Olve Statistikk og Data Science Norsk Regnesentral Forsker ved Norsk Regnesentral 1993-09-01 0
Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm Studieseksjonen H. Aschehoug & Co Forfatter av læreverk i Naturfag VG1, fysikk VG2 og fysikk VG3 2003-08-01 0
Thoresen, Hege Seksjon for farmakologi og farmasøytisk biovitenskap Kunnskapsdepartementet Regional komite for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - klinisk utprøving av legemidler og medisinsk utstyr (KULMU) B 2021-07-01 0
Torgersen, Eivind EIVIND TORGERSEN Enkeltpersonforetak. Næringskode: 90.034 Selvstendig kunstneriskvirksomhet innen litteratur. 2010-01-27 0
Villanger, Ilan Studieseksjonen ILAN DEHLI VILLANGER RÅDGIVNING OG VEILEDNING Rådgivende arbeid og konsulenttjenester for etablering, utvikling og gjennomfør ing av forebyggendearbeid/veiledningav studenter/elever og ansatte ved skoler, universiteter og høgskoler. 2010-03-08 0
Vøllestad, Leif Asbjørn Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis Store Norske Leksikon Store Norske Leksikon Fagansvarlig for tema Fisk. 2011-01-01 0
Vøllestad, Leif Asbjørn Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis Wiley-Blackwell Redaktør for tidsskriftet Ecology of Freshwater Fish. Arbeidet gjøres i tillegg til ordinært arbeid. 2004-12-20 0
Wisthaler, Armin Miljøvitenskap University of Innsbruck Adjunct Professor - collaborative research with the University of Innsbruck 2022-01-01 8
Zhao, Yangyang DIG Digitalisering University of Southeast Norway This position has been valueable to strenghen my conncetions with Norwegian systems engineering industries. It is particulary related to the industrial master thesis supervision and one-week teaching (usually before our semester starts). 2021-05-03 0
Øien, Nancy Christine Farmasøytisk institutt, administrasjonen Oppdrag Mitt sidemål er redigering, analyse av dataset og pasientmedvirkning 2022-05-01 0
Ölçek, Deniz Centre for Space Sensors and Systems Senior Systems Engineer (Part-time) The tasks involve R&D activities for using and adapting read-out modules for the neutron detector under development for space applications. 2022-07-12 8
Aasland, Rein Seksjon for genetikk og evolusjonsbiologi Medlem og vice-chair, SAC for Sars-senteret, UiB Medlem og vice-chair av Scientific Advisory Committee for Sars International Centre for Marine Molecular Biology. 2019-01-01 0
Aasland, Rein Seksjon for genetikk og evolusjonsbiologi Norges delegat til ESFRI/ELIXIR Board (NFR) Norges delegat til ESFRI/ELIXIR Board, utpekt av Kunnskapsdepartementet 2014-03-03 0
Name Employed at Organization Nature of the work Start date Scope
Bergersen, Gunnar Rye PROG Programmering Greps AS Gunnar Bergersen eier aksjer i Greps AS via sitt holdingselskap Addendum AS 2017-11-11
Bergersen, Gunnar Rye PROG Programmering Addendum AS Gunnar Bergersen er eier av Addendum AS, et holdingsselskap. 2005-11-11
Denby, Cecilie Rolstad Institutt for teknologisystemer Nes Villmarksforum AS Akseeier og styreleder i Nes Villmarksforum AS, turisme/hotell 2021-04-01
Denby, Cecilie Rolstad Institutt for teknologisystemer Nes Villmarksforum Rolstad Denby Enkeltpersonsforetak for oppføring av bygninger 2021-04-16
Eiler, Alexander Seksjon for akvatisk biologi og toksikologi eDNA solutions AB eDNA solutions AB is a Swedish company providing services and research in eDNA. 2016-11-02
Gjerløw, Eirik Kosmologi Gjerløw Consulting Konsulentselskap som brukes til private engasjement. 2018-02-26
Gregers, Tone Fredsvik Studieseksjonen Gregers BioComm Formidlingsarbeid innen biologi 2016-04-15
Griwodz, Carsten DIS Digital infrastruktur og sikkerhet Augere Medical AS Eierskap i ForzaSys førte til en liten andel aksjer i Augere da den ble skilt ut fra ForzsSys som egen bedrift. 2019-01-01
Gundersen, Kristian Seksjon for fysiologi og cellebiologi Beliken Foretakets hovedoppgave er å drive Bleiken skog i Aurskog Høland. Noe inntekt fr a ekstern foredragsvirksomhet, skribentvirksomhet mv inntektsføres gjennom foret aket. 2003-08-04
Halvorsen, Pål DIS Digital infrastruktur og sikkerhet ForzaSys AS Tekno-selskap om video. Ulønnet - Technical advisory board 2014-08-01
Halvorsen, Pål DIS Digital infrastruktur og sikkerhet Augere Medical AS Ulønnet styremedlem 2019-01-01
Halvorsen, Trine Grønhaug Seksjon for farmasøytisk kjemi Trine Grønhaug Halvorsen Undervising/kurs i (farmasøytisk) analytisk kjemi 2011-07-04
Hansteen, Viggo Haraldson Rosseland senter for solfysikk Hansteen Kasseopeia Konsult Konsulenttjenester i sol/astrofysikk-forskning, først og fremst med Stanford Uni versity/Lockheed Martin Solar andAstrophysicsLaboratory som oppdragsgiver, og me ns jeg oppholder meg på plass i Palo Alto, CA der denne universitetsbedriften fi nnes. 2007-09-17
Holm, Sindre Forskningsfartøy Maritime tjenester m.m Utfører maritime tjenester m.m. utenom min arbeidstid på UiO 1988-06-01
Holm, Sverre Elektronikk Signal+ Sverre Holm Konsulentvirksomhet 1995-01-01
Holm, Sverre Elektronikk Elliptic Laboratories AS Mindre post med aksjer 2012-01-01
Holm, Sverre Elektronikk Paragon Arrays AS Aksjer og styremedlem 2005-01-01
Holm, Sverre Elektronikk Sweetzpot Mindre post med aksjer 2017-03-01
Holm, Sverre Elektronikk Squarehead Technology AS Mindre post med aksjer 2007-01-01
Kjøde, Svein Gunnar DIG Digitalisering Styremedlem i Dagens AS Styremedlem og deleier i aksjeselskapet Dagens AS. 2017-09-01
Kjølerbakken, Kai Morgan Elektronikk Squarehead Holding AS 100% Eierskap 2004-02-01
Klaveness, Jo Seksjon for farmasøytisk kjemi Drug Discovery Laboratory AS Jeg og min familie startet dette Selskapet i 1996 og har eiet dette selskapet h ele tiden. 2018-09-27
Martinsen, Ørjan Grøttem Elektronikk Mode Sensors AS Eier 1,5% av selskapets aksjer. 2016-05-01
Martinsen, Ørjan Grøttem Elektronikk Akeland Teknologi Brukes ifm tømmerdrift på familiegård i RIsør kommune 2000-01-01
Martinsen, Ørjan Grøttem Elektronikk BioGauge AS Eier 31% av selskapets aksjer 2001-01-01
Mirmotahari, Omid DIS Digital infrastruktur og sikkerhet S10a Eiendom AS Eier og styreleder av selskapet 2014-01-01
Nilsen, Ola Uorganisk materialkjemi Baldur Coatings AS Deleier av Baldur Coatings AS 2007-11-16
Noll, Josef Seksjon for energisystemer Communication Concepts AS Eget konsulentfirma for å kunne regnskapsføre eksterne oppdrag, som bl.a. evalue ring av EU prosjekter. 2007-01-03
Norby, Truls Faststoff elektrokjemi NORECS AS Hovedeier 2001-10-01
Norby, Truls Faststoff elektrokjemi Nano Rocks AS Eier 2011-01-14
Norby, Truls Faststoff elektrokjemi Jiangyin NorEn Material Technology Co. Ltd. 49% of shares (49 kRMB / 100 kRMB) 2020-01-13
Näsholm, Sven Peter Digital signalbehandling og bildeanalyse SURF technology AS Eier en mindre aksjepost i oppstartsbedriften SURF Technology AS. 2020-04-01
Olsbye, Unni Katalyse ProfMOF Deleier i ProfMOF A/S 2015-12-30
Prydz, Kristian Seksjon for fysiologi og cellebiologi Sameiet Markerud Skog ANS Eier 8,33 % av eiendommer i Nittedal som tilhører Sameiet Markerud Skog. Inntekt fra utleie til Feiring bruk som driver grustakpå en av eiendommene. Mindre innt ekter fra festetomter og utleie av areal til barnehage og parkering ved skistadi on (Skytta). 2010-07-01
Reichelt, Yngvar Teknisk og administrativ Athene Forlag DA Eier 50%. 2003-10-25
Rognes, Torbjørn Forskningsgruppen for biomedisinsk informatikk PubGene Inc. Aksjer i PubGene Inc., et selskap som utvikler og selger tjenester og produkter innen bioinformatikk. 2018-09-07
Rognes, Torbjørn Forskningsgruppen for biomedisinsk informatikk Sencel Bioinformatics AS Indirekte eierandel i Sencel Bioinformatics AS gjennom eierandeler i PubGene Inc . 2018-09-07
Rognes, Torbjørn Forskningsgruppen for biomedisinsk informatikk PubGene AS Indirekte eierandel i PubGene AS gjennom eierandeler i PubGene Inc. 2018-09-07
Roos, Norbert Seksjon for fysiologi og cellebiologi Elektronmikroskopi Konsult AS Eier aksjer i andre selskaper Standard Bio AS og Biovotec AS (minoritetsaksjonær ). 2008-11-11
Shalchian-Tabrizi, Kamran Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis 50% Eierinteresser i SmartSoil AS 2020-07-24
Skjæveland, Martin Georg Centre for Scalable Data Access OSLO INDUSTRIAL LOGIC AS Konsulentvirksomhet av IT-tjenester. Utvikling og salg av kurs. 2016-06-01
Skjæveland, Martin Georg Centre for Scalable Data Access DATA 2000 Skjæveland Konsulenttjenester innen informasjonsforvaltning og representasjon. 2007-06-29
Smistad, Gro Seksjon for galenisk farmasi og samfunnsfarmasi Telenor ASA Akjonær 2000-12-06
Sæbø, Johan Ivar DIG Digitalisering HISP Norway HISP Norway is an independent and non-profit association supporting the strength ening of Health InformationSystemsindeveloping countries. In 2015, HISP Norwaywa sestablished because HISP employeesat the University of Oslo lacked adequate fin ancial instruments to purchaseinfrastructureservices and support DHIS2 Academies 2015-08-01
Tørresen, Jim Forskningsgruppe for robotikk og intelligente systemer TØRRESEN GAVETIPS Utvikling og drift av en nettside. 2000-06-22
Tørresen, Jim Forskningsgruppe for robotikk og intelligente systemer TØRRESEN ELEKTRONIKK OG DATA Konsulent og foredragsvirksomhet. 1999-05-10
Valbø, Bjørnar DIG Digitalisering Ositos AS Valbø er eier av Ositos AS, et holdingselskap. 2021-12-09
Valbø, Bjørnar DIG Digitalisering Eierandel 28,3% Valbø eier aksjer i Nortrip AS via sitt holdingselskap Ositos AS. 2021-05-31
Aasland, Rein Seksjon for genetikk og evolusjonsbiologi Jæren Skoglag AS Aksjer i Jæren Skoglag AS (16) 2017-01-01