Norwegian version of this page

Sideline jobs and owner interests of staff at the Faculty of Mathematics and Natural Sciences

Here you find an overview of approved sideline jobs and owner interests of people with an active employment relationship to the Faculty of Mathematics and Natural Sciences, University of Oslo. The overview does not include tasks or duties that according to current legislation are exempt from public access.

Information for staff: Registration of sideline jobs and owner interests

The overview is sorted alphabetically. You can sort the list by other values in ascending or descending order by clicking on the column header. For example, click the table heading «Employed at» to sort the list by location code in ascending order. Click the headline again to sort in descending order. The «Scope» column indicates assumed activity as a percentage of a man-year.
Name Employed at Organization Nature of the work Start date Scope
Alay, Özgü DIS Digital infrastruktur og sikkerhet Simula Metropolitan pågående studenter og prosjekter pga tidligere arbeid 2020-01-01 50%
Benth, Fred Espen Risiko og Stokastikk Benth Research and Education Kurs og forskningsassistanse innen finans, forsikring og risiko 2014-09-01 5%
Bergersen, Gunnar Rye PROG Programmering Greps AS Gunnar Bergersen jobber i en ledende stilling i Greps AS med måling av programmeringsferdigheter. Arbeidet er enkommersiell anvendelse av hans tidligere publiserte doktorgradsarbeide. I situasjoner hvor UiO og Greps samarbeider (typisk UiObenytterGrepssin tekniske løsning) vil Gunnar ikke kunne opptre som hovedkontrakt, budsjettansvarling eller tilsvarende foroppdraget somUiOansatt. 2010-05-28 80%
Bergersen, Gunnar Rye PROG Programmering Oslo Met Gunnar Bergersene har sporadiske undervisningsoppdrag ved Oslo Met. 2016-01-01 1%
Berntsen, Terje Koren Meteorologi og oseanografi CICERO Seenter for Klimaforskning Fast II-er stilling ved CICERO 2008-08-04 20%
Bjørnerud, Atle Biofysikk og medisinsk fysikk Universitetet i Oslo Professor II ved Psykologisk Institutt 2017-01-01 20%
Bjørnerud, Atle Biofysikk og medisinsk fysikk NordicNeuroLab AS Konsulent / programvareutvikler 2015-01-01 20%
Blix, Hege Salvesen Farmasøytisk institutt Nasjonalt Folkehelseinstitutt seniorforsker Ansatt ved avdeling for Legemiddelstatistikk, WHO Collaborating Centre for DrugStatisticsMethodology(ATC/DDD) 2002-04-01 1%
Borge, Krister Lokal IT ved Ifi Restarters Norway Foreningen har som overordnet formål å bidra til å skape en kultur for reparasjon av elektronikk i Norge. KjerneverdienetilRestarters Norway er frivillighet, delingskultur, bærekraft og miljøvern. Foreningen arbeider forsittformål ved å: a) søke åjobbe sammen med frivillige som vil fremme denne tradisjonen og kulturen b)inspirere befolkningen til å reparere defektelektronikk c) opplyse om de etiske og miljømessige konsekvenser av dagens forbruk avelektronikk d) bidra til å endre folksholdninger rundt forbruk og reparasjon av elektronikk e) inspirere til at detblir arrangert flere Fiksefester for elektronikk i Norge f) tilgjengeliggjøre kunnskap og kompetanse til andre som vilarrangereFiksefester. 2018-06-01 5%
Borge, Inger Christin Algebra, geometri og topologi Aschehoug forlag Medforfatter på lærebok i matematikk, Vg2: Matematikk - R1 2020-06-15 3%
Bygstad, Bendik DIG Digitalisering Norges Handelshøyskole Professor II 2019-01-01 15%
Carlsson, Mats Institutt for teoretisk astrofysikk Stockholms Universitet Styremedlem for "Institutionen för solfysik", styreleder fra 2017 2014-01-01 2%
Christensen, Kai Håkon Meteorologi og oseanografi Meteorologisk institutt Hovedstilling er på FoU-divisjonen ved Meteorologisk institutt. 2009-02-01 99%
Ciosk, Rafal Seksjon for biokjemi og molekylærbiologi Institute of Bioorganic Chemistry, Polish Academy of Sciences, Poznań, Poland Professor IBC PAS 2017-07-21 20%
Di Cagno, Massimiliano Pio Seksjon for galenisk farmasi og samfunnsfarmasi InnoME GmbH Job title: Scientific Consultant Job tasks: -Supporting customers in the implementation of Permeapad(R) (in vitro tool for permeabilty studies); -Organizing of dedicated webinars; -Establish collaborations with companies that intent to implement the Permeapad(R) Technology; 2020-10-01 10%
Dimitrakakis, Christos PROG Programmering Chalmers PhD student supervision and project management 2020-07-01 20%
Dæhlen, Morten Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet OsloTech As Styremedlem 2014-06-24 2%
Dæhlen, Morten Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Uninett Sigma As Styremedlem 2015-01-01 2%
Dæhlen, Morten Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Swedish eScience Research Centre Styreleder 2015-01-01 2%
Dæhlen, Morten Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet AHUS HF Styremedlem (nestleder) 2018-02-01 3%
Eide, Sigurd Seksjon for autonome systemer og sensorteknologier Navigeo Enkeltpersonforetak, konsulentvirksomhet. 2016-12-28 5%
Eliassen, Frank DIS Digital infrastruktur og sikkerhet UiT Norges Arktiske Universitet Professor II i energi-informatikk ved Institutt for informatikk, UiT Norges Arktiske Universitet, Tromsø 2020-05-01 20%
Emhjellen, Linn Katinka Faststoff elektrokjemi CoorsTek Membrane Sciences AS Research Assistant 2020-03-13 20%
Engelstad, Paal Seksjon for autonome systemer og sensorteknologier Oslomet 10% av årsverk: Professor ved OsloMet, Inst. for IT 2018-09-03 10%
Engelstad, Paal Seksjon for autonome systemer og sensorteknologier FFI (Forsvarets Forskningsinstitutt) 10% av årsverk som seniorforsker ved FFI, Kjeller 2018-05-01 10%
Erdodi, Laszlo DIS Digital infrastruktur og sikkerhet OsloMet - Storbyuniversitetet Førsteamanuensis 20% IKT 2020-01-01 20%
Ferreira, Paulo PROG Programmering INESC-ID – Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Investigação e Desenvolvimento em Lis Associated researcher to INESC ID 2020-01-01 20%
Fjordholm, Ulrik Skre Differensiallikninger og beregningsorientert matematikk Ulrik Skre Fjordholm Konsult Matematisk forskning og konsulentarbeid 2018-08-01 10%
Flekkøy, Eirik Grude Porous Media Laboratory SFF NTNU Prof 2 i kjemi ved NTNU 2018-09-26 20%
Fossum, Kristoffer DIG Digitalisering Sykehuspartner HF Virksomhetsarkitekt i Sykehuspartner HF 2016-10-10 20%
Giese, Martin PROG Programmering Giese Consulting Rådgivning innen semantiske teknologier Kursvirksomhet 2009-01-19 3%
Glette, Kyrre Forskningsgruppe for robotikk og intelligente systemer Forsvarets forskningsinstitutt Forskerstilling 2015-03-01 20%
Grini, Paul Seksjon for genetikk og evolusjonsbiologi Paul Grini Drift av gårdsbruk 2013-12-01 10%
Grove, Ivar Seksjon for galenisk farmasi og samfunnsfarmasi Akershus fylkeskommune Medlem av "Akershus fylkeskommunes prøvenemd, laboratoriefaget". 2018-09-28 3%
Gruschka, Nils DIS Digital infrastruktur og sikkerhet Hochschule Wismar, Germany Teaching and supervision in an online study program 2019-01-01 5%
Gruschka, Nils DIS Digital infrastruktur og sikkerhet Hochschule Wismar, Germany Undervisning og veiledning i et online studieprogram 2019-01-01 5%
Gudiksen, Boris Vilhelm Institutt for teoretisk astrofysikk Lockheed Martin Solar physics Lab Research of Mutual interests while at research sabatical. 2019-08-15 5%
Gundersen, Kristian Seksjon for fysiologi og cellebiologi Nordisk Forening for Fysiologi President for organisasjonen (ulønnet) 2018-08-01 10%
Guttersrud, Øystein Naturfagsenteret OsloMet Deltar på prosjekt om underveisvurdering i høyere utdanning og prosjekt der en måler helsekompetansen i befolkningen 2020-06-15 20%
Guttersrud, Øystein Naturfagsenteret Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) Deltar på prosjekt der en gjennomfører og evaluerer kvaliteten på eksamener i høyere utdanning,herundersensorveiledninger. 2020-06-15 20%
Hansteen, Viggo Institutt for teoretisk astrofysikk Kassiopeia Konsult Research collaboration (travel to Lockheed Martin Space and Astrophysics to work on projects of mutual interestwithinSolarPhysics). 2007-01-01 6%
Helgaker, Trygve Ulf Teoretisk kjemi Anne Grete Eidsvig og Kjell Inge Røkkes allmennyttige stiftelse for utdanning Medlem av den akademiske komiteen for Aker Scholarship. 2015-10-01 2%
Helgaker, Trygve Ulf Teoretisk kjemi Taylor and Francis Redaktør av tidsskriftet Molecular Physics 2013-08-01 5%
Helgesen, Geir Kondenserte fasers fysikk Institutt for energiteknikk (IFE) Forskningsleder og stedfortredende avdelingssjef, Avdeling for nøytron materialkarakterisering, IFE 1994-01-01 80%
Hessen, Dag Olav Senter for biogeokjemi i Antropocen NOU-utvalg for revidering av UoH-loven Regjeringsoppnevnt UoH-utvalg. Møtedeltakelse, utredningsarbeid 2018-09-01 4%
Hiorth, Marianne Seksjon for galenisk farmasi og samfunnsfarmasi UniRand/NIOM Styreverv i NIOM 2015-03-01 1%
Hjorth-Jensen, Morten Kondenserte fasers fysikk Michigan State University I have an appointment with Michigan State University as a University professor. I also have apositionasprofessorattheUniversity of Oslo. I spend the period January till 15 June at Michigan StateUniversity, butItravel back to the University of Oslo every month. I spend then a week each month in the period January-June at theuniversityofOslo. I guide on a weekly basis 10 Master of Science students in Oslo. I also teach remotely FYS4411inOsloduring the spring semester.In addition I teach three courses during the fall semester at the University ofOslo,FYS3150/4150,FYS-STK3155/4155 and FYS4480.I teach also one course at Michigan State University, PHY480. 2019-01-01 50%
Hjorth-Jensen, Morten Kondenserte fasers fysikk Michigan State University I spend the period January till 15 June at Michigan StateUniversity, but I travel back to the University of Oslo every month.I spend then a week each month in the period January-June at the university of Oslo. I guide on a weeklybasismorethan 10 Master of Science students in Oslo and 4 PhD students at the university of Oslo. I alsoteachremotelyFYS4411 in Oslo during the spring semester.In addition I teach two large courses, with more than 100 students each, during thefall semester at the University of Oslo,FYS3150/4150 and FYS-STK3155/4155. I teach also one course at MichiganStateUniversity,PHY321, with more than 60 students. I wish to keep my 70% position at UiO as before. 2020-08-03 50%
Huseby, Arne Risiko og Stokastikk Huseby RiskConsult Rådgivning/konsulenttjenester 2018-09-04 20%
Hydle, Katja Maria DIG Digitalisering NORCE 2020-02-01 5%
Jensen, Atle Mekanikk TechnipFMC Arbeidet består av rådgivning og forskning innen kompliserte strøminsfenomener som oppstår i subsea prosessering. 2009-02-09 20%
Johansen, Klaus Magnus Håland Senter for materialvitenskap og nanoteknologi SINTEF Industri Medlem av instittuttrådet til SINTEF industri 2020-02-25 1%
Kjelgård, Kristian Gjertsen Forskningsgruppen for nanoelektronikksystemer Novelda AS As a part time RF design engineer I contribute in development of antennas and RF design for UWB radar systems. Taskincludeconsulting the RF team at Novelda, design of application specific RF designs and testing. 2017-05-24 20%
Kjølerbakken, Kai Morgan Elektronikk Airmont AS CTO 2020-01-01 20%
Klaveness, Jo Seksjon for farmasøytisk kjemi Drug Discovery Laboratory AS Forskning og konsulentarbeid herunder bistand relatert til faglige problemstillinger omkring IP og regulatoriske aspekter .Detforeligger en skriftelig avtale mellom UiO og DDL. 2014-12-17 20%
Koposov, Alexey Uorganisk materialkjemi Institutt for energiteknikk Senior Scientist at the Department of Battery Technology at the Institute of Energy Technology (IFE) 2020-10-05 20%
Lea, Marianne Seksjon for farmakologi og farmasøytisk biovitenskap Sykehusapotekene HF Arbeider 50% i Sykehusapotekene som klinisk farmasøyt 2019-08-06 50%
Lilje, Per Barth Institutt for teoretisk astrofysikk Astronomy & Astrophysics Medlem Board of Directors, det internasjonale tidsskriftet Astronomy & Astrophysics. Ikke honorert. 2015-04-29 1%
Lilleøren, Karianne Staalesen Seksjon for naturgeografi og hydrologi Store Norske Leksikon Fagansvarlig for området Naturgeografi i Store Norske Leksikon. 2018-06-01 5%
Lingjærde, Ole Christian Forskningsgruppen for biomedisinsk informatikk Oslo University Hospital Researcher at Department of Cancer Genetics, Institute for Cancer Research, Oslo University Hospital. Affiliated with the Genomic Alterations in Breast Cancer group of Dr. Hege Russnes. 2020-09-01 20%
Lærdahl, Jon Kristen Forskningsgruppen for biomedisinsk informatikk Oslo Universitetssykehus Hovedarbeidsgiver er Oslo Universitetssykehus (OUS) 2004-05-01 99%
Løvold, Henrik Hillestad PROG Programmering UiT – Norges arktiske universitet Universitetslektor II – bistilling ved UiT, Fakultet for naturfag og teknologi/Seksjon for forskning, utdanning ogformidling.Undervisning innen programmering og realfag i skolen og i etter- og videreutdanning. 2020-01-20 20%
Løvold, Stian Institutt for teknologisystemer Stiftelsen Basic Internet Foundation Formålet med stiftelsen er å tilby fri tilgang på lavkapasitetes internett som bærer av dititalt innhold forhelse,utdanningogentreprenørskap til mennesker i områder med lav innkomst og/eller ingen internett-dekning. 2018-12-16 5%
Løvold, Stian Institutt for teknologisystemer UNIK - Universitetssenteret på Kjeller Formålet til UNIK er å styrke samarbeidet mellom Kjellermiljøet, UiO, næringslivet og offentlig sektor innen utdanning,forskning,innovasjon og formidling, og å bidra til at utdanningstilbudene i teknologisk orienterte studier i Oslo området får etfagligbredere spekter. 2019-06-01 20%
Malinen, Eirik Biofysikk og medisinsk fysikk Oslo Universitetssykehus Forskning innen medisinsk fysikk, med vekt på strålebehandling, PET og MRI. 2013-01-02 20%
Martini, Antonio PROG Programmering Chalmers University of Technology Collaboration with Chalmers University of Technology on research project with industrial partners and supervision of PhD student. 2020-01-01 15%
Martinsen, Ørjan Grøttem Elektronikk Oslo universitetssykehus Rikshospitalet Forskning og veiledning av studenter. 2007-03-01 20%
Mathiesen, Liv Seksjon for farmakologi og farmasøytisk biovitenskap European Journal of Hospital Pharmacy Associate Editor 2020-01-30 2%
Melteig, Elina Adminstrativt ansatte SiO Athletica Treningsinstruktør for SiO Athletica. Instruktørtimene foregår utenfor kjernetid og påvirker ikke antall timer jegjobbertotaltsett. 2013-08-15 10%
Melteig, Elina Adminstrativt ansatte Norsk biologforening Nestleder i Norsk biologforening. Det hender også at jeg skriver bokanmeldelser for Norsk biologforening. 2016-04-20 5%
Melteig, Elina Adminstrativt ansatte Norsk biologforening Podcast i samarbeid med Norsk biologforening. 2020-10-16 5%
Mirmotahari, Omid DIS Digital infrastruktur og sikkerhet OsloMET Tilknyttet DIGIN ved OsloMET 2020-03-01 20%
Moen, Jøran Idar Plasma- og romfysikk Universitetssenteret på Svalbard Professor II stilling 2017-01-01 20%
Mork, Sonja Merethe Naturfagsenteret Novo Nordisk Fonden Medlem av Komite for Natuvidenskabelig Uddannelse og Formidling 2018-09-04 3%
Morland, Cecilie Seksjon for farmakologi og farmasøytisk biovitenskap OsloMet -Storbyuniversitetet 20% stilling knyttet til vernepleierutdanningen (forskning, undervisning og veiledningen) 2017-08-01 20%
Mukherjee, Arunima Sehgal Helseinformasjonssystem-program HISP India I play advisory role at HISP India, focusing on strengthening research capacity and collaboration between HISP India and UiO, where there Masters' and PhD students conducting empirical work. My local travel related activities is covered my HISP India. 2017-04-01 10%
Mysterud, Atle Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis Norsk institutt for naturforskning Vitenskapelig rådgiver. 2018-02-01 20%
Måløy, Knut Jørgen Porous Media Laboratory SFF NTNU Professor 2 ved Institutt for Geovitenskap og Petroleum 2018-01-01 20%
Nielsen, Anders Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis Vitenskapskomiteen for Mat og Miljø Medlem av faggruppen for fremmede organismer og handel med truede arter 2018-09-01 1%
Nielsen, Petter Helseinformasjonssystem-program Simula School of Research and Innovation AS Styremedlem 2018-01-01 1%
Nielsen, Petter Helseinformasjonssystem-program HISP Norway Styreleder 2016-01-01 1%
Nilsen, Ola Uorganisk materialkjemi Baldur Coatings AS Daglig leder inntil 20% 2007-11-16 20%
Noll, Josef Seksjon for energisystemer Movation AS Konsulenttjeneste i forbindelse med mobil innovasjon. Movation ble dannet av Telenor, Opera, Fast, Birdstep, Comperio, Radionorog Nera Satcom til å støtte innovasjon på tvers av bedrifter. I 2009 ble firma overført til de ansatte. Jeg har rollensomHead of Research i maks 10% for å støtte entrepreneurer med nye ideer. Hovedfokus er rådgiving til nye ideer, vurderingavideer ogveiledning til en samordningsbørs. 2005-01-01 10%
Noll, Josef Seksjon for energisystemer Stiftelsen Basic Internet Foundation Stiftelsen Basic Internet ble dannet i 2014 av UiO (den gangen UNIK) og Kjeller Innovasjon. Hovedformål er å bidra tildeltagelseiden digitale verden gjennom "Internet lite for all". Prof. Noll var pådriver for stiftelsen, og harrollen somdaglig leder. 2018-03-30 10%
Norby, Truls Faststoff elektrokjemi NORECS AS Styreleder og rådgiver 2009-01-01 5%
Norby, Truls Faststoff elektrokjemi CoorsTek Membrane Sciences AS Styremedlem. 2009-01-01 1%
Norby, Truls Faststoff elektrokjemi SINTEF Rådgiver ved SINTEF Industri 2009-01-01 1%
Norby, Truls Faststoff elektrokjemi Nano Rocks AS Styreleder, daglig leder 2011-01-14 1%
Norby, Truls Faststoff elektrokjemi Jiangyin NorEn Material Technology Co., Ltd. Founder, shareholder, chairman of company registered in Jiangyin, Jiangsu, China. Company works with research,development,commercialisation, and sales of scientific equipment and energy related materials technologies. 2020-01-13 1%
Nordeng, Hedvig Marie Egeland Seksjon for galenisk farmasi og samfunnsfarmasi Nasjonalt folkehelseinstitutt, Divisjon for psykisk helse Forskning 2006-04-17 20%
Nordeng, Hedvig Marie Egeland Seksjon for galenisk farmasi og samfunnsfarmasi European Medicines Agency's (EMA) Independent expertin the Pharmacovigilance RiskAssessmentCommittee (PRAC), European Medicines Agency's (EMA). Area of expertise: Safety ofmedications in pregnancy and lactation 2018-09-28 1%
Nordeng, Hedvig Marie Egeland Seksjon for galenisk farmasi og samfunnsfarmasi Statens legemiddelverk Deltagelse i Kjernegruppe av eksterne eksperter - relatert til legemidler oggraviditet/amming. 2020-01-01 1%
Nymoen, Kristian Forskningsgruppe for robotikk og intelligente systemer Skagerak Kraft AS Dataforvalter 2019-09-16 99%
Näsholm, Sven Peter Digital signalbehandling og bildeanalyse Stiftelsen NORSAR Bi-stilling som seniorforsker ved det uavhengige forskningsinstituttet NORSAR. Hovedsakelig forskningsfelt forbi-stillingen:atmosfæreakustikk / infralyd / atmosfæredynamikk og arraysignalbehandling. 2020-04-01 20%
Owe, Olaf PROG Programmering UNIVERSITETET I AGDER Bistilling 20 prosent (prof II) 2020-08-20 20%
Paulsen, Jonas Seksjon for genetikk og evolusjonsbiologi Vaccibody AS Provide services and advise related to vaccine development activities. 2020-04-01 5%
Pedersen-Bjergaard, Stig Seksjon for farmasøytisk kjemi Universitetet i København, Danmark Arbeidet omfatter forskning og undervisning ved Department of Pharmacy, Faculty of Health and Medical Sciences, UniversityofCopenhagen. Arbeidet er knyttet godt til tilsvarende arbeide som jeg utfører ved Farmasøytisk institutt, Universitetet iOslo,ogforskningsgruppene ved de to universitetene utfører utstrakt samarbeid på grunn av min bistilling i København 2008-01-01 14%
Plagemann, Thomas Peter DIS Digital infrastruktur og sikkerhet Springer Editor-in-Chief Multimedia Systems Journal Springer 2006-01-01 5%
Poppe, Olav Helseinformasjonssystem-program HISP Norway Styremedlem 2019-08-01 1%
Reubsaet, Léon Seksjon for farmasøytisk kjemi Reubsaet Consult Giving basic short courses in chromatography and LC-MS 2000-06-01 1%
Rindal, Ole Marius Hoel Digital signalbehandling og bildeanalyse SINTEF Jeg er ansatt som forsker ved SINTEF, men med permisjon for postdoc stilling ved UiO. 2019-03-15 25%
Rognes, Torbjørn Forskningsgruppen for biomedisinsk informatikk Oslo universitetssykehus Forskning og formidling 2015-01-01 20%
Rolland, Knut-Helge Ronæs DIG Digitalisering Høyskolen Kristiania Førsteam. II på Høyskolen Kristiania for forskningssamarbeid og undervisning innen informasjonssystemer 2020-01-01 20%
Rongved, Pål Seksjon for farmasøytisk kjemi Klagenemnda for industrielle rettigheter Vurdering av klagesaker til Patentstyret i Norge, samt beslutning og rådgivning om videre saksgang. Konsulentarbeid. 2014-01-06 10%
Rongved, Pål Seksjon for farmasøytisk kjemi Patias Innovation Ltd Patias Innovation driver rådgivning for eksterne bedrifter innendereseksisterendevirksomhetsområde. Områderforrådgivningen: · Generell kjemi oggenerellorganisk syntese ilegemiddelsammenheng. · Kjemi,formulering,prosessutvikling, SAR for legemidler. · Generellrådgivning innendokumentasjon og utviklingavlegemidler. · Forretningsutvikling avderes eksisterendeprosjekter. · Hjelp med å skaffe finansieringtil deres eksisterende prosjekter. 2018-11-01 10%
Rødland, Ernst Kristian Helseinformasjonssystem-program Lovisenberg Diakonale Høyskole 1. amanuensis, Lovisenberg Diakonale Høyskole 2017-08-01 60%
Sahay, Sundeep Helseinformasjonssystem-program HISP India Honorary mentor of HISP India 2007-01-01 5%
Samuelsen, Sven Ove Statistikk og Data Science Nasjonalt folkehelseinstitutt Samarbeid og veiledning på epidemiologiske prosjekter angående statistisk metodologi. Utvikling av statistiske metoderogstudiedesign for bruk i epidemiologi. 2012-02-09 20%
Samuelsen, Anne Berit C. Seksjon for farmasøytisk kjemi Norsk Farmaceutisk Tidsskrift Fagredaktør for Norsk Farmaceutisk Tidsskrift, dvs fagfellevurdering av vitenskaplige publikasjoner. 2012-01-01 5%
Samuelsen, Anne Berit C. Seksjon for farmasøytisk kjemi Statens Legemiddelverk Medlem i Medisinplanteforum, diskusjonsforum for Klassifisering, nomenklatur, Ph. Eur monografier HMPC-monografierforplantebaserte legemidler (EMA). 2006-01-01 1%
Samuelsen, Anne Berit C. Seksjon for farmasøytisk kjemi Universitetet i Bergen, farmasiutdanningen ABCS er utnevnt som programsensor for farmasiutdanningen ved Universitetet i Bergen for en 4-års periode. 2019-02-01 5%
Schultz, Henrik Farmasøytisk institutt Helse Sør-Øst Medlem av styret for Sykehusapotekene HF 2020-02-10 2%
Sjåstad, Anja Olafsen Uorganisk materialkjemi Insitutt for Energiteknikk, IFE Ansatt som forsker (omvendt prof II stilling) 2019-03-01 12%
Skauli, Torbjørn Seksjon for autonome systemer og sensorteknologier Forsvarets forskningsinstitutt 40% forsker ved FFI, 80% professor ved ITS 2019-12-01 40%
Skeie, Tor DIS Digital infrastruktur og sikkerhet Simula Research Laboratory Tilknyttet Dept. of High Performance Computing. 2018-10-01 20%
Skjelkvåle, Brit Lisa Institutt for geofag Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Styremedlem Fakultetet for Miljøvitenskap og naturforvaltning 2017-01-01 2%
Skjæveland, Martin Georg Centre for Scalable Data Access DATA 2000 Skjæveland Konsulenttjenester innen informasjonsforvaltning og representasjon. 2007-06-25 15%
Skjæveland, Martin Georg Centre for Scalable Data Access Universitetet i Stavanger Førsteamanuensis II ved Universitetet i Stavanger i Data Science. 2020-02-10 20%
Skjæveland, Martin Georg Centre for Scalable Data Access DATA 2000 Skjæveland Konsulenttjenester innen informasjonsforvaltning og representasjon. 2020-01-01 3%
Skramstad, Tone Center for Computing in Science Education Tone Skramstad En av to forfattere for boka Observatoriet. Huset som fant Norge - Gyldendal Norsk Forlag april 2015. 2014-08-19 5%
Storvik, Geir Olve Statistikk og Data Science Norsk Regnesentral Forsker ved Norsk Regnesentral 1993-09-01 20%
Stray, Viktoria PROG Programmering SINTEF Research Scientist at Sintef Digital. 2017-08-01 20%
Stray, Viktoria PROG Programmering SINTEF Research Scientist at Sintef Digital. 2017-08-01 20%
Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm Studieseksjonen H. Aschehoug & Co Forfatter av læreverk i Naturfag VG1, fysikk VG2 og fysikk VG3 2003-08-01 10%
Torgersen, Eivind Kommunikasjonsseksjonen Prosa - tidsskrift for sakprosa Medlem av redaksjonsrådet. 2019-01-01 1%
Torgersen, Eivind Kommunikasjonsseksjonen EIVIND TORGERSEN Enkeltpersonforetak. Næringskode: 90.034 Selvstendig kunstneriskvirksomhet innen litteratur. 2010-01-27 8%
Villanger, Ilan Dehli Studieseksjonen ILAN DEHLI VILLANGER RÅDGIVNING OG VEILEDNING Rådgivende arbeid og konsulenttjenester for etablering, utvikling og gjennomføring av forebyggendearbeid/veiledningav studenter/elever og ansatte ved skoler, universiteter og høgskoler. 2010-03-08 1%
Vindenes, Yngvild Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis Norsk institutt for naturforskning (NINA) Vitenskapelig rådgiver. 2018-06-01 20%
Vindenes, Yngvild Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis Functional Ecology Associate Editor Functional Ecology 2017-11-01 1%
Vøllestad, Leif Asbjørn Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis Wiley-Blackwell Redaktør for tidsskriftet Ecology of Freshwater Fish. Arbeidet gjøres i tillegg til ordinært arbeid. 2004-12-20 5%
Vøllestad, Leif Asbjørn Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis Store Norske Leksikon Store Norske Leksikon Fagansvarlig for tema Fisk. 2011-01-01 1%
Walderhaug, Harald Miljøvitenskap Norsk Kjemisk Selskap Generalsekretær i Norsk Kjemisk Selskap 2018-09-10 5%
Wisthaler, Armin Miljøvitenskap University of Innsbruck Adjunct Professor at the Institute for Ion Physics and Applied Physics 2019-07-01 14%
Zhang, Yan DIS Digital infrastruktur og sikkerhet Simula Metropolitan Center for Digital Engineering 20% working at Simula Metropolitan Center for Digital Engineering, mainly focus on research collaboration. 2020-11-01 20%
Åsberg, Anders Seksjon for farmakologi og farmasøytisk biovitenskap PharKin AS Konsulentvirksomhet innenfor klinisk utprøving og farmakokinetikk 2009-03-17 20%
Aasland, Rein Institutt for biovitenskap Sars Centre for Marine Molecular Biology, Universitetet i Bergen Sars Centre for Marine Molecular Biology er et forskningssenter ved Universitetet i Bergen og det er et partnerinstitutt meddetEuropeiske Molekylærbiologilaboratoriet (EMBL). Rein Aasland er oppnevnt av rektor@uib som medlem av Sars Centre'sScientificAdvisory Committee (SAC) fra 2018. Webside: https://www.sars.no 2018-02-22 2%
Name Employed at Organization Nature of the work Start date Scope
Bergersen, Gunnar Rye PROG Programmering Greps AS A start-up based on my non-exclusive commercial rights to results (data) and software obtained during my PhD work. The companywas founded based on a written agreement with Simula Research Laboratory. The company is partially owned through aholding company, Addendum AS. Ownership is about 71% (10/14 parts). 2017-11-11
Bergersen, Gunnar Rye PROG Programmering Addendum AS Holding company with stocks in Technebies AS, 995 873 516, a start-up based on my PhD. 2005-11-11
Eiler, Alexander Seksjon for akvatisk biologi og toksikologi eDNA solutions AB 2016-11-02
Fawad, Manzar Seksjon for geologi og geofysikk EXPLORATION SYSTEM MANZAR FAWAD 2018-01-16
Ferreira, Paulo PROG Programmering GOBIKLO 2019-04-01
Gjerløw, Eirik Institutt for teoretisk astrofysikk Gjerløw Consulting 2018-02-26
Gregers, Tone Fredsvik Studieseksjonen Gregers BioComm 2016-04-15
Griwodz, Carsten DIS Digital infrastruktur og sikkerhet Augere Medical AS 2019-01-01
Gundersen, Kristian Seksjon for fysiologi og cellebiologi Beliken Skogbruk. Biologisk forskning og næringsvirksomhet. 2003-08-04
Gaarder, Mona Seksjon for farmakologi og farmasøytisk biovitenskap Klima og Byggservice AS Service og drift av bygninger og bygningers tekniske og allmene installasjoner, samt tilhørende tjenester, handel ogentreprenørdrift. 2015-11-06
Halvorsen, Pål DIS Digital infrastruktur og sikkerhet ForzaSys AS ForzaSys er spunnet ut av Simula Research Laboratory og UiT The Arctic University of Norway i august 2014. ForzaSyssamarbeider med NTF/SEF om å lage en komplett videoløsning fra produksjon av video og tagging av hendelser til avspilling av dissehos klienter - samt at man muliggjør søk, deling og opprettelse av spillelister. 2014-08-01
Halvorsen, Pål DIS Digital infrastruktur og sikkerhet Augere Medical AS 2019-01-01
Halvorsen, Trine Grønhaug Seksjon for farmasøytisk kjemi Trine Grønhaug Halvorsen Veiledning og opplæring/kurs innen farmasi/analytisk kjemi. Sporadisk forelesningsvirksomhet: ca. 1-2 dager pr. år. Hovedfokus: Forelesninger for med personer (laboranter/kjemiingeniører etc) som arbeider på et analyselaboratorium, og som ønskerøkt teoretisk bakgrunn innen (farmasøytisk) analytisk kjemi. 2011-07-04
Hansteen, Viggo Institutt for teoretisk astrofysikk Hansteen Kasseopeia Konsult Annen forskning og annet utviklingsarbeid innen naturvitenskap og teknikk 2007-09-17
Holm, Sverre Elektronikk Sweetzpot Utvikler pustesensor for sportsutøvere 2017-03-01
Holm, Sverre Elektronikk Signal+ Sverre Holm Konsulentvirksomhet 1995-01-01
Holm, Sverre Elektronikk Elliptic Laboratories AS Ultralyd menneske-maskin grensesnitt 2012-01-01
Holm, Sverre Elektronikk Paragon Arrays AS Høyttalerdesign 2005-01-01
Holm, Sverre Elektronikk Squarehead Technology AS Retningsmikrofoner 2007-01-01
Kjølerbakken, Kai Morgan Elektronikk Squarehead Holding AS 2004-02-01
Klaveness, Jo Seksjon for farmasøytisk kjemi Drug Discovery Laboratory AS 2018-09-27
Malthe-Sørenssen, Anders Center for Computing in Science Education Volcanic Basin Petroleum Research AS 2018-09-20
Martinsen, Ørjan Grøttem Elektronikk BioGauge AS Firma som ble startet sammen med kollega Sverre Grimnes og Forskningsparken AS for å ta hånd om patenter og kommersialisering avoppfinnelser fra vår forskning ved UiO. Samarbeider med Medinnova/Birkeland Innovasjon. Jeg er oppført som daglig leder, men har 0 % stilling og tar ikke ut lønn. Det er lite aktivitet i firmaet, men noe arbeid gjøres av konsulenter på timebasis. 2001-01-01
Martinsen, Ørjan Grøttem Elektronikk Akeland Teknologi Enkeltmannsforetak som brukes for salg av tømmer fra egen skog på Akland ved Risør. Har ingen ting med min virksomhet veduniversitetet å gjøre. 2000-01-01
Martinsen, Ørjan Grøttem Elektronikk Mode Sensors AS Utvikling av sensorteknologi i forbindelse med trening og idrett. Skal ikke delta aktivt i utviklingsarbeidet selv, men kun giråd (på fritiden). Dersom jeg bidrar til å utvikle IP, vil Inven2 AS bli involvert. Dette er allerede avklart med Inven2. 2016-05-01
Mirmotahari, Omid DIS Digital infrastruktur og sikkerhet S10a Eiendom AS Drive rådgivning, eie og investere i verdipapirer herunder fast eiendom, samt investering i andre selskaper med tilsvarendevirksomhet. Selskapet skal også opptre som eiendomsforvalter med utleie av lokaler. 2014-01-01
Nilsen, Ola Uorganisk materialkjemi Baldur Coatings AS Selskapet er et middel for å kommersialisere kjemisk tynnfilmteknologi utviklert ved Universitetet i Oslo. Selskapeter eiet av Birkeland Innovasjon med en andel på 50%. Min eierandel er på 25%. 2007-11-16
Noll, Josef Seksjon for energisystemer Communication Concepts AS Selskapet ble dannet for å kunne være konsulent hos Movation AS, der jeg har en 20 % bistilling. Utoverkonsulettjenesten til Movation AS brukes Communication Concepts for evaluering/review av europeiske forskningssøknader. 2007-01-03
Noll, Josef Seksjon for energisystemer Movation AS Etter at Telenor i 2009 bestemte seg for å legge ned Movation AS gikk de ansatte ut og kjøpte Movation. Min andel er på 20% iselskapet. 2009-09-07
Norby, Truls Faststoff elektrokjemi NORECS AS Commercialisation of University-based research in materials science, especially functional electroceramic materials anddevelopment and manufacture of equipment for characterization of electrical properties of materials at high temperatures and undercontrolled atmospheres. Eier 65% 2001-10-01
Norby, Truls Faststoff elektrokjemi Nano Rocks AS Fremstilling/salg av fotokatalytisk materiale og andre produkter som naturlig faller sammen med dette, herunder å delta i andreselskaper med lignende virksomhet, kjøp og salg av aksjer, eller på annen måte gjøre seg interessert i andre foretagender. Eier 75%. 2011-01-14
Norby, Truls Faststoff elektrokjemi Jiangyin NorEn Material Technology Co. Ltd. 2020-01-13
Näsholm, Sven Peter Digital signalbehandling og bildeanalyse SURF technology AS 2020-04-01
Olsbye, Unni Katalyse ProfMOF 2015-12-30
Prydz, Kristian Seksjon for fysiologi og cellebiologi Sameiet Markerud Skog ANS 2010-07-01
Reichelt, Yngvar Teknisk og administrativ Athene Forlag DA Forleggervirksomhet 2003-10-25
Rognes, Torbjørn Forskningsgruppen for biomedisinsk informatikk Sencel Bioinformatics AS 2018-09-07
Rognes, Torbjørn Forskningsgruppen for biomedisinsk informatikk PubGene AS 2018-09-07
Rognes, Torbjørn Forskningsgruppen for biomedisinsk informatikk PubGene Inc. 2018-09-07
Roos, Norbert Seksjon for fysiologi og cellebiologi Elektronmikroskopi Konsult AS Holdingselskap for investeringer fra 2009 2008-11-11
Sjøberg, Dag PROG Programmering Greps AS 2020-01-01
Skeie, Tor DIS Digital infrastruktur og sikkerhet Fabriscale Technologies AS 2018-01-01
Skjæveland, Martin Georg Centre for Scalable Data Access DATA 2000 Skjæveland Konsulenttjenester innen informasjonsforvaltning og representasjon, herunder også programmeringstjenester. 2007-06-29
Skjæveland, Martin Georg Centre for Scalable Data Access OSLO INDUSTRIAL LOGIC AS Konsulentvirksomhet av IT-tjenester. Utvikling og salg av kurs. 2016-06-01
Smistad, Gro Seksjon for galenisk farmasi og samfunnsfarmasi Telenor ASA Telekommunikasjon 2000-12-06
Sæbø, Johan Ivar Helseinformasjonssystem-program HISP Norway HISP NORWAY er en ideell organisasjon som støtter kapasitetsbygging og implementering av helseinformasjonsystemer iutviklingsland. Hovedaktivitet for HISP NORWAY er å støtte HISP prosjektet ved UiO ved å støtte innkjøp av infrastruktur tjenesterog støtte av DHIS2 akademier på en fleksibel og transparent måte. 2015-08-01
Tørresen, Jim Forskningsgruppe for robotikk og intelligente systemer TØRRESEN GAVETIPS Utvikling og drift av en web-side 2000-06-22
Tørresen, Jim Forskningsgruppe for robotikk og intelligente systemer TØRRESEN ELEKTRONIKK OG DATA Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi 1999-05-10
Aasland, Rein Institutt for biovitenskap Jæren Skoglag AS 2017-01-01