English version of this page

Sidegjøremål og eierinteresser til ansatte ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Her finner du en oversikt over godkjente sidegjøremål og eierinteresser for personer med et aktivt ansettelsesforhold ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo. Oversikten inneholder ikke gjøremål eller verv som iht. gjeldende lovverk er unntatt offentlig innsyn.

Informasjon for ansatte: Registrering av sidegjøremål og eierinteresser

Oversikten er sortert alfabetisk. Du kan sortere listen etter andre verdier i stigende eller synkende rekkefølge ved å klikke på kolonneoverskriften. Klikk eksempelvis på tabelloverskriften «Ansatt ved» for å sortere listen etter stedkode i stigende rekkefølge. Klikk på overskriften på nytt for å sortere i synkende rekkefølge. Kolonnen «Omfang» angir antatt aktivitet som prosent av et årsverk.
Navn Ansatt ved Organisasjon Arbeidets art Startdato Omfang
Benth, Fred Espen Stokastisk analyse, finans, forsikring og risiko Benth Research and Education Kurs og forskningsassistanse innen finans, forsikring og risiko 2014-09-01 5%
Berntsen, Terje Koren Meteorologi og oseanografi CICERO Seenter for Klimaforskning Fast II-er stilling ved CICERO 2008-08-04 20%
Bjørnerud, Atle Biofysikk og medisinsk fysikk Universitetet i Oslo Professor II ved Psykologisk Institutt 2017-01-01 20%
Bjørnerud, Atle Biofysikk og medisinsk fysikk NordicNeuroLab AS Konsulent / programvareutvikler 2015-01-01 20%
Blix, Hege Salvesen Farmasøytisk institutt Nasjonalt Folkehelseinstitutt seniorforsker Ansatt ved avdeling for Legemiddelstatistikk, WHO Collaborating Centre for DrugStatisticsMethodology(ATC/DDD) 2002-04-01 1%
Borgan, Ørnulf Statistikk og Data Science Aschehoug Forlag Jeg har siden 1999 vært medforfatter på Aschehoug Forlags læreverk i matematikk for videregående skole. Jeg har her hovedansvaret for stoffet om sannsynlighetsregning og statistikk. I tillegg til arbeid med lærebøker, er det også noe arbeid knyttettilnettstedet Lokus.no. Arbeidsmengden kan variere noe over tid, men anslåes til i gjennomsnitt å være omtrent 80 timer per år. 1999-08-01 5%
Borge, Krister Lokal IT ved Ifi Restarters Norway Foreningen har som overordnet formål å bidra til å skape en kultur for reparasjon av elektronikk i Norge. KjerneverdienetilRestarters Norway er frivillighet, delingskultur, bærekraft og miljøvern. Foreningen arbeider forsittformål ved å: a) søke åjobbe sammen med frivillige som vil fremme denne tradisjonen og kulturen b)inspirere befolkningen til å reparere defektelektronikk c) opplyse om de etiske og miljømessige konsekvenser av dagens forbruk avelektronikk d) bidra til å endre folksholdninger rundt forbruk og reparasjon av elektronikk e) inspirere til at detblir arrangert flere Fiksefester for elektronikk i Norge f) tilgjengeliggjøre kunnskap og kompetanse til andre som vilarrangereFiksefester. 2018-06-01 5%
Borge, Inger Christin Algebra, geometri og topologi Utdanningsdirektoratet Arbeid med utvikling av læreplaner pulje 2 studieforberedende: Læreplan i Matematikk X. 2019-05-01 4%
Borge, Inger Christin Algebra, geometri og topologi Aschehoug forlag Medforfatter på lærebok i matematikk, Vg1: Matematikk - 1T 2019-06-15 3%
Braathen, Alvar Seksjon for geologi og geofysikk UNIS Professor 2-stilling ved UNIS, i hovedsak dedikert til undervisning med elementer av forskning 2017-06-01 20%
Bøe, Maria Vetleseter Fysikkdidaktikk Norges forskningsråd Juryleder i Norges forskningsråds konkurranse Unge forskere. 2018-02-01 3%
Bøe, Maria Vetleseter Fysikkdidaktikk Nasjonalt senter for romrelatert opplæring (NAROM) Rådsmedlem i rådet for NAROM, Nasjonalt senter for romrelatert opplæring. 2016-01-01 1%
Carlsson, Mats Institutt for teoretisk astrofysikk Norsk Romsenter styremedlem, nestleder i styre fra 1.1.2016 2012-01-01 2%
Carlsson, Mats Institutt for teoretisk astrofysikk Stockholms Universitet Styremedlem for "Institutionen för solfysik", styreleder fra 2017 2014-01-01 2%
Christensen, Kai Håkon Meteorologi og oseanografi Meteorologisk institutt Hovedstilling er på FoU-divisjonen ved Meteorologisk institutt. 2009-02-01 99%
Ciosk, Rafal Seksjon for biokjemi og molekylærbiologi Institute of Bioorganic Chemistry, Polish Academy of Sciences, Poznań, Poland Professor IBC PAS 2017-07-21 20%
Dæhlen, Morten Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet OsloTech As Styremedlem 2014-06-24 2%
Dæhlen, Morten Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Uninett Sigma As Styremedlem 2015-01-01 2%
Dæhlen, Morten Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Swedish eScience Research Centre Styreleder 2015-01-01 2%
Dæhlen, Morten Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet AHUS HF Styremedlem (nestleder) 2018-02-01 3%
Eide, Sigurd Seksjon for autonome systemer og sensorteknologier Navigeo Enkeltpersonforetak, konsulentvirksomhet. 2016-12-28 5%
Eide, Sigurd Seksjon for autonome systemer og sensorteknologier OSLO SOCIETY OF EXPLORATION GEOPHYSICISTS Styremedlem 2017-01-01 5%
Emhjellen, Linn Katinka Senter for Materialvitenskap og Nanoteknologi kjemi Coorstek Membrane Sciences AS Forskerassistent 2019-04-25 20%
Engelstad, Paal Seksjon for autonome systemer og sensorteknologier Oslomet 10% av årsverk: Professor ved OsloMet, Inst. for IT 2018-09-03 10%
Engelstad, Paal Seksjon for autonome systemer og sensorteknologier FFI (Forsvarets Forskningsinstitutt) 10% av årsverk som seniorforsker ved FFI, Kjeller 2018-05-01 10%
Erstad, Lars-André Seksjon for geologi og geofysikk Sweco Norge AS Miljørådgiver for Sweco Norge AS på timebasis/ved behov 2018-11-01 1%
Fjordholm, Ulrik Skre Differensiallikninger og beregningsorientert matematikk Ulrik Skre Fjordholm Konsult Matematisk forskning og konsulentarbeid 2018-08-01 10%
Flekkøy, Eirik Grude Porous Media Laboratory SFF NTNU Prof 2 i kjemi ved NTNU 2018-09-26 20%
Fossum, Kristoffer Digitalisering og Entreprenørskap Sykehuspartner HF Virksomhetsarkitekt i Sykehuspartner HF 2016-10-10 20%
Glette, Kyrre Forskningsgruppe for robotikk og intelligente systemer Forsvarets forskningsinstitutt Forskerstilling 2015-03-01 20%
Gregers, Tone Fredsvik Skolelaboratoriet i biologi Bjørknes Høyskole Undervisning av medisinstudenter 2017-08-15 1%
Grini, Paul Seksjon for genetikk og evolusjonsbiologi Paul Grini Drift av gårdsbruk 2013-12-01 10%
Grove, Ivar Seksjon for galenisk farmasi og samfunnsfarmasi Akershus fylkeskommune Medlem av "Akershus fylkeskommunes prøvenemd, laboratoriefaget". 2018-09-28 3%
Gruschka, Nils Digitale infrastrukturer og sikkerhet Hochschule Wismar, Germany Teaching and supervision in an online study program 2019-01-01 5%
Gundersen, Kristian Seksjon for fysiologi og cellebiologi Nordisk Forening for Fysiologi President for organisasjonen (ulønnet) 2018-08-01 10%
Hansteen, Viggo Institutt for teoretisk astrofysikk Kassiopeia Konsult Research collaboration (travel to Lockheed Martin Space and Astrophysics to work on projects of mutual interestwithinSolarPhysics). 2007-01-01 6%
Helgaker, Trygve Ulf Teoretisk kjemi Anne Grete Eidsvig og Kjell Inge Røkkes allmennyttige stiftelse for utdanning Medlem av den akademiske komiteen for Aker Scholarship. 2015-10-01 2%
Helgaker, Trygve Ulf Teoretisk kjemi Taylor and Francis Redaktør av tidsskriftet Molecular Physics 2013-08-01 5%
Helgesen, Geir Kondenserte fasers fysikk Institutt for energiteknikk (IFE) Forskningsleder og stedfortredende avdelingssjef, Avdeling for nøytron materialkarakterisering, IFE 1994-01-01 80%
Henriksen, Ellen Karoline Fysikkdidaktikk Cappelen Damm forlag Arbeider med ny utgave av læreboka "Fysikkdidaktikk" (Carl Angell , Berit Bungum , EllenK.Henriksen , Stein Dankert Kolstø , Jonas Persson og Reidun Renstrøm). Første utgave komi2011, og vi arbeider med ny utgave som skal komme i 2019. Boka brukes bl.a. som lærebok på flere av UiO sine emnerpåLektorprogrammet i realfag. 2017-10-01 4%
Hessen, Dag Olav Seksjon for akvatisk biologi og toksikologi NOU-utvalg for revidering av UoH-loven Regjeringsoppnevnt UoH-utvalg. Møtedeltakelse, utredningsarbeid 2018-09-01 4%
Hiorth, Marianne Seksjon for galenisk farmasi og samfunnsfarmasi UniRand/NIOM Styreverv i NIOM 2015-03-01 1%
Hjorth-Jensen, Morten Kondenserte fasers fysikk Michigan State University I have an appointment with Michigan State University as a University professor. I also have apositionasprofessorattheUniversity of Oslo. I spend the period January till 15 June at Michigan StateUniversity, butItravel back to the University of Oslo every month. I spend then a week each month in the period January-June at theuniversityofOslo. I guide on a weekly basis 10 Master of Science students in Oslo. I also teach remotely FYS4411inOsloduring the spring semester.In addition I teach three courses during the fall semester at the University ofOslo,FYS3150/4150,FYS-STK3155/4155 and FYS4480.I teach also one course at Michigan State University, PHY480. 2019-01-01 50%
Hov, Asbjørn Magnar Naturfagsenteret OsloMet - storbyuniversitetet Gjesteforeleser på barnehagelærerutdaningen, OsloMet. 2019-08-01 5%
Huseby, Arne Stokastisk analyse, finans, forsikring og risiko Huseby RiskConsult Rådgivning/konsulenttjenester 2018-09-04 20%
Hylland, Ketil Seksjon for akvatisk biologi og toksikologi OMYA Hustadmarmor Leder ekstern ressursgruppe for OMYA Hustadmarmor. 2013-01-01 1%
Jensen, Atle Mekanikk TechnipFMC Arbeidet består av rådgivning og forskning innen kompliserte strøminsfenomener som oppstår i subsea prosessering. 2009-02-09 20%
Klaveness, Jo Seksjon for farmasøytisk kjemi Drug Discovery Laboratory AS Forskning og konsulentarbeid herunder bistand relatert til faglige problemstillinger omkring IP og regulatoriske aspekter .Detforeligger en skriftelig avtale mellom UiO og DDL. 2014-12-17 20%
Lilje, Per Barth Institutt for teoretisk astrofysikk European Space Agency Oppnevnt av Norsk Romsenter som norsk delegat i Science Programme Committee i European Space Agency. Vervet er ikke honorert. 2000-02-01 2%
Lilje, Per Barth Institutt for teoretisk astrofysikk Astronomy & Astrophysics Medlem Board of Directors, det internasjonale tidsskriftet Astronomy & Astrophysics. Ikke honorert. 2015-04-29 1%
Lilleøren, Karianne Staalesen Seksjon for naturgeografi og hydrologi Utdanningsdirektoratet Medlem av eksamensnemnd for Geofag 2, vgo. 2015-08-01 5%
Lilleøren, Karianne Staalesen Seksjon for naturgeografi og hydrologi Store Norske Leksikon Fagansvarlig for området Naturgeografi i Store Norske Leksikon. 2018-06-01 5%
Lupattelli, Angela Seksjon for galenisk farmasi og samfunnsfarmasi Boots Norge AS Tilkallingshjelp som provisorfarmasøyt på apotek 2019-04-04 5%
Lærdahl, Jon Kristen Forskningsgruppen for biomedisinsk informatikk Oslo Universitetssykehus Hovedarbeidsgiver er Oslo Universitetssykehus (OUS) 2004-05-01 99%
Løvold, Henrik Hillestad Forskningsgruppen for programmering og software engineering Universitetsforlaget Forlagsavtale for utgivelse på papir av verket Programmering i skolen (tittel), 9788215034287 (ISBN) påUniversitetsforlaget.Medforfattere Andreas Drolsum Haraldsrud og Henrik Andersen Sveinsson. 2019-03-08 5%
Løvold, Stian Institutt for teknologisystemer Stiftelsen Basic Internet Foundation Formålet med stiftelsen er å tilby fri tilgang på lavkapasitetes internett som bærer av dititalt innhold forhelse,utdanningogentreprenørskap til mennesker i områder med lav innkomst og/eller ingen internett-dekning. 2018-12-16 5%
Løvold, Stian Institutt for teknologisystemer UNIK - Universitetssenteret på Kjeller Formålet til UNIK er å styrke samarbeidet mellom Kjellermiljøet, UiO, næringslivet og offentlig sektor innen utdanning,forskning,innovasjon og formidling, og å bidra til at utdanningstilbudene i teknologisk orienterte studier i Oslo området får etfagligbredere spekter. 2019-06-01 20%
Malinen, Eirik Biofysikk og medisinsk fysikk Oslo Universitetssykehus Forskning innen medisinsk fysikk, med vekt på strålebehandling, PET og MRI. 2013-01-02 20%
Martini, Antonio Forskningsgruppen for programmering og software engineering Chalmers University of Technology Collaboration with Chalmers University of Technology on research project with industrial partners and supervision of PhD student 2019-04-01 15%
Martinsen, Ørjan Grøttem Elektronikk Oslo universitetssykehus Rikshospitalet Forskning og veiledning av studenter. 2007-03-01 20%
Melteig, Elina Adminstrativt ansatte SiO Athletica Treningsinstruktør for SiO Athletica. Instruktørtimene foregår utenfor kjernetid og påvirker ikke antall timer jeg jobbertotaltsett. 2013-08-15 10%
Melteig, Elina Adminstrativt ansatte Norsk biologforening Nestleder i Norsk biologforening. Det hender også at jeg skriver bokanmeldelser for Norsk biologforening. 2016-04-20 5%
Moen, Jøran Idar Fysisk institutt Universitetssenteret på Svalbard Professor II stilling 2017-01-01 20%
Moen, Jøran Idar Fysisk institutt SINTEF Medlem av Rådet for SINTEF Industri 2014-07-01 1%
Mork, Sonja Merethe Naturfagsenteret Novo Nordisk Fonden Medlem av Komite for Natuvidenskabelig Uddannelse og Formidling 2018-09-04 3%
Morland, Cecilie Seksjon for farmakologi og farmasøytisk biovitenskap OsloMet -Storbyuniversitetet 20% stilling knyttet til vernepleierutdanningen (forskning, undervisning og veiledningen) 2017-08-01 20%
Mysterud, Atle Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis Norsk institutt for naturforskning Vitenskapelig rådgiver. 2018-02-01 20%
Måløy, Knut Jørgen Porous Media Laboratory SFF NTNU Professor 2 ved Institutt for Geovitenskap og Petroleum 2018-01-01 20%
Nederbragt, Lex Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis The Carpentries Medlem av 'executive council' av The Carpentries, en ideell internasjonal medlemsorganisasjon. The Carpentriesorganisererworkshops i digitale ferdigheter relevant for forskere, som programmering, stor skala-beregninger, god praksisiprogramvareutvikling og forskningsdata-håndtering og -deling. 2018-01-01 1%
Nielsen, Anders Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis Vitenskapskomiteen for Mat og Miljø Medlem av faggruppen for fremmede organismer og handel med truede arter 2018-09-01 1%
Nielsen, Anders Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis Nordic Society OIKOS Styremedlem 2018-02-01 1%
Nielsen, Petter Forskningsgruppen for informasjonssystemer Simula School of Research and Innovation AS Styremedlem 2018-01-01 1%
Nielsen, Petter Forskningsgruppen for informasjonssystemer HISP Norway Styreleder 2016-01-01 1%
Nilsen, Ola Uorganisk materialkjemi Baldur Coatings AS Daglig leder inntil 20% 2007-11-16 20%
Noll, Josef Seksjon for energisystemer Movation AS Konsulenttjeneste i forbindelse med mobil innovasjon. Movation ble dannet av Telenor, Opera, Fast, Birdstep, Comperio, Radionorog Nera Satcom til å støtte innovasjon på tvers av bedrifter. I 2009 ble firma overført til de ansatte. Jeg har rollensomHead of Research i maks 10% for å støtte entrepreneurer med nye ideer. Hovedfokus er rådgiving til nye ideer, vurderingavideer ogveiledning til en samordningsbørs. 2005-01-01 10%
Noll, Josef Seksjon for energisystemer Stiftelsen Basic Internet Foundation Stiftelsen Basic Internet ble dannet i 2014 av UiO (den gangen UNIK) og Kjeller Innovasjon. Hovedformål er å bidra tildeltagelseiden digitale verden gjennom "Internet lite for all". Prof. Noll var pådriver for stiftelsen, og harrollen somdaglig leder. 2018-03-30 10%
Norby, Truls Faststoff elektrokjemi NORECS AS Styreleder og rådgiver 2009-01-01 5%
Norby, Truls Faststoff elektrokjemi CoorsTek Membrane Sciences AS Styremedlem. 2009-01-01 1%
Norby, Truls Faststoff elektrokjemi SINTEF Rådgiver ved SINTEF Industri 2009-01-01 1%
Norby, Truls Faststoff elektrokjemi Nano Rocks AS Styreleder, daglig leder 2011-01-14 1%
Nordeng, Hedvig Marie Egeland Seksjon for galenisk farmasi og samfunnsfarmasi Nasjonalt folkehelseinstitutt, Divisjon for psykisk helse Forskning 2006-04-17 20%
Nordeng, Hedvig Marie Egeland Seksjon for galenisk farmasi og samfunnsfarmasi European Medicines Agency's (EMA) Independent expertin the Pharmacovigilance RiskAssessmentCommittee (PRAC), European Medicines Agency's (EMA). Area of expertise: Safety ofmedications in pregnancy and lactation 2018-09-28 1%
Olsbye, Unni Katalyse ACS Catalysis Medredaktør for tidsskriftet ACS Catalysis 2016-08-01 20%
Pedersen-Bjergaard, Stig Seksjon for farmasøytisk kjemi Universitetet i København, Danmark Arbeidet omfatter forskning og undervisning ved Department of Pharmacy, Faculty of Health and Medical Sciences, UniversityofCopenhagen. Arbeidet er knyttet godt til tilsvarende arbeide som jeg utfører ved Farmasøytisk institutt, Universitetet iOslo,ogforskningsgruppene ved de to universitetene utfører utstrakt samarbeid på grunn av min bistilling i København 2008-01-01 14%
Plagemann, Thomas Peter Forskningsgruppen for distribuerte multimediasystemer Springer Editor-in-Chief Multimedia Systems Journal Springer 2006-01-01 5%
Reubsaet, Léon Seksjon for farmasøytisk kjemi Reubsaet Consult Giving basic short courses in chromatography and LC-MS 2000-06-01 1%
Rongved, Pål Seksjon for farmasøytisk kjemi Klagenemnda for industrielle rettigheter Vurdering av klagesaker til Patentstyret i Norge, samt beslutning og rådgivning om videre saksgang. Konsulentarbeid. 2014-01-06 10%
Rongved, Pål Seksjon for farmasøytisk kjemi Patias Innovation Ltd Patias Innovation driver rådgivning for eksterne bedrifter innendereseksisterendevirksomhetsområde. Områderforrådgivningen: · Generell kjemi oggenerellorganisk syntese ilegemiddelsammenheng. · Kjemi,formulering,prosessutvikling, SAR for legemidler. · Generellrådgivning innendokumentasjon og utviklingavlegemidler. · Forretningsutvikling avderes eksisterendeprosjekter. · Hjelp med å skaffe finansieringtil deres eksisterende prosjekter. 2018-11-01 10%
Samuelsen, Sven Ove Statistikk og Data Science Nasjonalt folkehelseinstitutt Samarbeid og veiledning på epidemiologiske prosjekter angående statistisk metodologi. Utvikling av statistiske metoderogstudiedesign for bruk i epidemiologi. 2012-02-09 20%
Samuelsen, Anne Berit C. Seksjon for farmasøytisk kjemi Norsk Farmaceutisk Tidsskrift Fagredaktør for Norsk Farmaceutisk Tidsskrift, dvs fagfellevurdering av vitenskaplige publikasjoner. 2012-01-01 5%
Samuelsen, Anne Berit C. Seksjon for farmasøytisk kjemi Statens Legemiddelverk Medlem i Medisinplanteforum, diskusjonsforum for Klassifisering, nomenklatur, Ph. Eur monografier HMPC-monografierforplantebaserte legemidler (EMA). 2006-01-01 1%
Samuelsen, Anne Berit C. Seksjon for farmasøytisk kjemi Universitetet i Bergen, farmasiutdanningen ABCS er utnevnt som programsensor for farmasiutdanningen ved Universitetet i Bergen for en 4-års periode. 2019-02-01 5%
Schuler, Thomas Vikhamar Seksjon for naturgeografi og hydrologi Universitetssenteret på Svalbard AS (UNIS) professor II ved avdeling for arktisk geofysikk 2017-01-01 20%
Seferi, Gezime Seksjon for farmakologi og farmasøytisk biovitenskap Vitusapotek Storo, Norsk Medisinaldepot AS Deltidsstilling hos Vitusapotek Storo, Norsk Medisinaldepot AS. 2018-09-28 15%
Sjåstad, Anja Olafsen Uorganisk materialkjemi Insitutt for Energiteknikk, IFE Ansatt som forsker (omvendt prof II stilling) 2019-03-01 12%
Skeie, Tor Digitale infrastrukturer og sikkerhet Simula Research Laboratory Tilknyttet Dept. of Advanced Computing and System Performance. 2018-10-01 20%
Skeie, Tor Digitale infrastrukturer og sikkerhet Fabriscale Technologies AS Teknisk rådgiver 2018-10-01 10%
Skjelkvåle, Brit Lisa Institutt for geofag Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Styremedlem Fakultetet for Miljøvitenskap og naturforvaltning 2017-01-01 2%
Skjæveland, Martin Georg Centre for Scalable Data Access DATA 2000 Skjæveland Konsulenttjenester innen informasjonsforvaltning og representasjon. 2007-06-25 15%
Skramstad, Tone Center for Computing in Science Education Tone Skramstad En av to forfattere for boka Observatoriet. Huset som fant Norge - Gyldendal Norsk Forlag april 2015. 2014-08-19 5%
Solberg, Rigmor Seksjon for farmakologi og farmasøytisk biovitenskap Antidoping Norge Styremedlem av Påtalenemden. Påtalenemnden i Antidoping Norge utøver påtalevirksomheten i dopingsaker. Påtalenemnden utpekes av Antidoping Norges styre, men tar beslutninger uavhengig av styret og AntidopingNorgesadministrasjon. Påtalenemnden bestemmer om en dopingsak skal henlegges eller føres for NIFs domsorgan. Påtalenemndenavgjør også om saker skal ankes. 2011-01-01 2%
Storvik, Geir Olve Statistikk og Data Science Norsk Regnesentral Forsker ved Norsk Regnesentral 1993-09-01 20%
Stray, Viktoria Forskningsgruppen for programmering og software engineering SINTEF Research Scientist at Sintef Digital. 2017-08-01 20%
Stølen, Svein Universitetet i Oslo Oslo universitetssykehus Styremedlem 2017-10-01 5%
Stølen, Svein Universitetet i Oslo Universitetsforlaget Styremedlem 2017-09-01 1%
Stølen, Svein Universitetet i Oslo Anders Jahres fond til vitenskapens fremme Styremedlem 2017-09-01 1%
Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm Kommunikasjons- og HR-seksjonen H. Aschehoug & Co Forfatter av læreverk i Naturfag VG1, fysikk VG2 og fysikk VG3 2003-08-01 10%
Torgersen, Eivind Kommunikasjonsseksjonen Prosa - tidsskrift for sakprosa Medlem av redaksjonsrådet. 2019-01-01 1%
Vindenes, Yngvild Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis Norsk institutt for naturforskning (NINA) Vitenskapelig rådgiver. 2018-06-01 20%
Vindenes, Yngvild Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis Functional Ecology Associate Editor Functional Ecology 2017-11-01 1%
Vøllestad, Asbjørn Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis Wiley-Blackwell Redaktør for tidsskriftet Ecology of Freshwater Fish. Arbeidet gjøres i tillegg til ordinært arbeid. 2004-12-20 5%
Vøllestad, Asbjørn Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis Store Norske Leksikon Store Norske Leksikon Fagansvarlig for tema Fisk. 2011-01-01 1%
Walderhaug, Harald Miljøvitenskap Norsk Kjemisk Selskap Generalsekretær i Norsk Kjemisk Selskap 2018-09-10 5%
Ystrøm, Eivind Psykologisk institutt Folkehelseinstituttet Seniorforsker 2018-01-02 20%
Aanestad, Margunn Digitalisering og Entreprenørskap Universitetet i Agder Professor II 2017-12-01 20%
Åsberg, Anders Seksjon for farmakologi og farmasøytisk biovitenskap PharKin AS Konsulentvirksomhet innenfor klinisk utprøving og farmakokinetikk 2009-03-17 20%
Aasland, Rein Institutt for biovitenskap Human Frontier Science Program (HFSP) Rein Aasland her Norges delegat til Human Frontier Science Program (HFSP) Board of Trustees oppnevnt av Forskningsrådet. Han harhatt dette vervet siden 2011 og er for tiden også en av to visepresidenter. Human Frontier Science Program (HFSP) er deneneste globalt internasjonale forskningsfinansierende organisasjon og finansierer fremragende forskning innen grunnleggendelivsvitenskap(life science). HFSP fordeler totalt ca 500 MNOK pr år tilforsknignsprosjekter. Webside: http://www.hfsp.org 2011-02-01 2%
Aasland, Rein Institutt for biovitenskap ELIXIR - EUs ESFRI for Bioinformatikk ELIXIR er EUs pan-europeiske infrastruktur for bioinformatikk med 21 medlemsland og mer enn 180 deltakende forskningsorganisasjoner. ELIXIRs formål er å koordinere, integrere og bidra til opprettholdelse av bioinformatiske ressurser i medlemslandene.Hvertmedlemsland har en egen nasjonal node som har ansvar for landets bidrag til ELIXIR. ELIXIR.no har støtte fraForskningsrådetsinfrastrukturprogram og de deltakende institusjoner. Rein Aasland er oppnevnt av Kunnnskapsdepartementet som enav Norges todelegater til ELIXIR Board. Han har vært vice chair siden 2015 og chair siden 2017. 2014-02-01 2%
Aasland, Rein Institutt for biovitenskap Sars Centre for Marine Molecular Biology, Universitetet i Bergen Sars Centre for Marine Molecular Biology er et forskningssenter ved Universitetet i Bergen og det er et partnerinstitutt meddetEuropeiske Molekylærbiologilaboratoriet (EMBL). Rein Aasland er oppnevnt av rektor@uib som medlem av Sars Centre'sScientificAdvisory Committee (SAC) fra 2018. Webside: https://www.sars.no 2018-02-22 2%
Navn Ansatt ved Organisasjon Arbeidets art Startdato Omfang
Fawad, Manzar Seksjon for geologi og geofysikk EXPLORATION SYSTEM MANZAR FAWAD 2018-01-16
Gjerløw, Eirik Institutt for teoretisk astrofysikk Gjerløw Consulting 2018-02-26
Gregers, Tone Fredsvik Skolelaboratoriet i biologi Gregers BioComm 2016-04-15
Gaarder, Mona Seksjon for farmakologi og farmasøytisk biovitenskap Klima og Byggservice AS Service og drift av bygninger og bygningers tekniske og allmene installasjoner, samt tilhørende tjenester, handel ogentreprenørdrift. 2015-11-06
Halvorsen, Pål Digitale infrastrukturer og sikkerhet ForzaSys AS ForzaSys er spunnet ut av Simula Research Laboratory og UiT The Arctic University of Norway i august 2014. ForzaSyssamarbeider med NTF/SEF om å lage en komplett videoløsning fra produksjon av video og tagging av hendelser til avspilling av dissehos klienter - samt at man muliggjør søk, deling og opprettelse av spillelister. 2014-08-01
Halvorsen, Pål Digitale infrastrukturer og sikkerhet Orca Labs AS 2018-09-03
Halvorsen, Pål Digitale infrastrukturer og sikkerhet Augere Medical AS 2019-01-01
Halvorsen, Trine Grønhaug Seksjon for farmasøytisk kjemi Trine Grønhaug Halvorsen Veiledning og opplæring/kurs innen farmasi/analytisk kjemi. Sporadisk forelesningsvirksomhet: ca. 1-2 dager pr. år. Hovedfokus: Forelesninger for med personer (laboranter/kjemiingeniører etc) som arbeider på et analyselaboratorium, og som ønskerøkt teoretisk bakgrunn innen (farmasøytisk) analytisk kjemi. 2011-07-04
Hansteen, Viggo Institutt for teoretisk astrofysikk Hansteen Kasseopeia Konsult Annen forskning og annet utviklingsarbeid innen naturvitenskap og teknikk 2007-09-17
Holm, Sverre Forskningsgruppen for digital signalbehandling og bildeanalyse Sweetzpot Utvikler pustesensor for sportsutøvere 2017-03-01
Holm, Sverre Forskningsgruppen for digital signalbehandling og bildeanalyse Signal+ Sverre Holm Konsulentvirksomhet 1995-01-01
Holm, Sverre Forskningsgruppen for digital signalbehandling og bildeanalyse Elliptic Laboratories AS Ultralyd menneske-maskin grensesnitt 2012-01-01
Holm, Sverre Forskningsgruppen for digital signalbehandling og bildeanalyse Paragon Arrays AS Høyttalerdesign 2005-01-01
Holm, Sverre Forskningsgruppen for digital signalbehandling og bildeanalyse Squarehead Technology AS Retningsmikrofoner 2007-01-01
Klaveness, Jo Seksjon for farmasøytisk kjemi Drug Discovery Laboratory AS 2018-09-27
Malthe-Sørenssen, Anders Center for Computing in Science Education Volcanic Basin Petroleum Research AS 2018-09-20
Martinsen, Ørjan Grøttem Elektronikk BioGauge AS Firma som ble startet sammen med kollega Sverre Grimnes og Forskningsparken AS for å ta hånd om patenter og kommersialisering avoppfinnelser fra vår forskning ved UiO. Samarbeider med Medinnova/Birkeland Innovasjon. Jeg er oppført som daglig leder, men har 0 % stilling og tar ikke ut lønn. Det er lite aktivitet i firmaet, men noe arbeid gjøres av konsulenter på timebasis. 2001-01-01
Martinsen, Ørjan Grøttem Elektronikk Akeland Teknologi Enkeltmannsforetak som brukes for salg av tømmer fra egen skog på Akland ved Risør. Har ingen ting med min virksomhet veduniversitetet å gjøre. 2000-01-01
Martinsen, Ørjan Grøttem Elektronikk Mode Sensors AS Utvikling av sensorteknologi i forbindelse med trening og idrett. Skal ikke delta aktivt i utviklingsarbeidet selv, men kun giråd (på fritiden). Dersom jeg bidrar til å utvikle IP, vil Inven2 AS bli involvert. Dette er allerede avklart med Inven2. 2016-05-01
Nilsen, Ola Uorganisk materialkjemi Baldur Coatings AS Selskapet er et middel for å kommersialisere kjemisk tynnfilmteknologi utviklert ved Universitetet i Oslo. Selskapeter eiet av Birkeland Innovasjon med en andel på 50%. Min eierandel er på 25%. 2007-11-16
Noll, Josef Seksjon for energisystemer Communication Concepts AS Selskapet ble dannet for å kunne være konsulent hos Movation AS, der jeg har en 20 % bistilling. Utoverkonsulettjenesten til Movation AS brukes Communication Concepts for evaluering/review av europeiske forskningssøknader. 2007-01-03
Noll, Josef Seksjon for energisystemer Movation AS Etter at Telenor i 2009 bestemte seg for å legge ned Movation AS gikk de ansatte ut og kjøpte Movation. Min andel er på 20% iselskapet. 2009-09-07
Norby, Truls Faststoff elektrokjemi NORECS AS Commercialisation of University-based research in materials science, especially functional electroceramic materials anddevelopment and manufacture of equipment for characterization of electrical properties of materials at high temperatures and undercontrolled atmospheres. Eier 65% 2001-10-01
Norby, Truls Faststoff elektrokjemi Nano Rocks AS Fremstilling/salg av fotokatalytisk materiale og andre produkter som naturlig faller sammen med dette, herunder å delta i andreselskaper med lignende virksomhet, kjøp og salg av aksjer, eller på annen måte gjøre seg interessert i andre foretagender. Eier 75%. 2011-01-14
Olsbye, Unni Katalyse ProfMOF 2015-12-30
Prydz, Kristian Seksjon for fysiologi og cellebiologi Sameiet Markerud Skog ANS 2010-07-01
Reichelt, Yngvar Teknisk og administrativ Athene Forlag DA Forleggervirksomhet 2003-10-25
Roos, Norbert Seksjon for fysiologi og cellebiologi Elektronmikroskopi Konsult AS Holdingselskap for investeringer fra 2009 2008-11-11
Sjøberg, Dag Forskningsgruppen for programmering og software engineering Technebies Solutions AS 2018-06-14
Skeie, Tor Digitale infrastrukturer og sikkerhet Fabriscale Technologies AS 2018-01-01
Skjæveland, Martin Georg Centre for Scalable Data Access DATA 2000 Skjæveland Konsulenttjenester innen informasjonsforvaltning og representasjon, herunder også programmeringstjenester. 2007-06-29
Skjæveland, Martin Georg Centre for Scalable Data Access OSLO INDUSTRIAL LOGIC AS Konsulentvirksomhet av IT-tjenester. Utvikling og salg av kurs. 2016-06-01
Smistad, Gro Seksjon for galenisk farmasi og samfunnsfarmasi Telenor ASA Telekommunikasjon 2000-12-06
Sæbø, Johan Ivar Forskningsgruppen for informasjonssystemer HISP Norway HISP NORWAY er en ideell organisasjon som støtter kapasitetsbygging og implementering av helseinformasjonsystemer iutviklingsland. Hovedaktivitet for HISP NORWAY er å støtte HISP prosjektet ved UiO ved å støtte innkjøp av infrastruktur tjenesterog støtte av DHIS2 akademier på en fleksibel og transparent måte. 2015-08-01
Tørresen, Jim Forskningsgruppe for robotikk og intelligente systemer TØRRESEN GAVETIPS Utvikling og drift av en web-side 2000-06-22
Tørresen, Jim Forskningsgruppe for robotikk og intelligente systemer TØRRESEN ELEKTRONIKK OG DATA Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi 1999-05-10
Aasland, Rein Institutt for biovitenskap Jæren Skoglag AS 2017-01-01