Norwegian version of this page

Sideline jobs and owner interests of staff at the Natural History Museum

Here you find an overview of approved sideline jobs and owner interests of people with an active employment relationship to the Natural History Museum, University of Oslo. The overview does not include tasks or duties that according to current legislation are exempt from public access.

Information for staff: Registration of sideline jobs and owner interests

The overview is sorted alphabetically. You can sort the list by other values in ascending or descending order by clicking on the column header. For example, click the table heading «Employed at» to sort the list by location code in ascending order. Click the headline again to sort in descending order. The «Scope» column indicates assumed activity as a percentage of a man-year.
Name Employed at Organization Nature of the work Start date Scope
Bachmann, Lutz Forskningsgruppe i evolusjonær zoologi Det Norske Videnskaps-Akademi Associate Editor - Zoologica Scripta 2002-01-01 0
Bendiksby, Mika Plante- og soppsystematikk NTNU Vitenskapsmuseet 20% stilling som førsteamanuensis II. Arbeidsoppgaver: undervisning, fagansvar karplanter, studentveiledning,forskningogforskergruppe-ledelse. 2021-02-01 0
Bøckman, Petter Seksjon for utadrettet virksomhet Norges Speiderforbund Speiderleder for barn og unge 2021-05-05 0
de Boer, Hugo Seksjon for forskning og samlinger Helse- og omsorgsdepartementet The Norwegian Scientific Committee for Food Safety and Environment (VKM) conduct s open, independent, scientific riskassessmentsregarding food safety, animal hea lth, plant health, animal welfare and cosmetics on request from the Norwegian Fo odSafetyAuthority. As a member of their committee on invasive species and trade 2018-09-01 0
Ekrem, Gry Seksjon for utadrettet virksomhet Borgarting Lagmannsrett Meddommer i Borgarting Lagmannsrett 2012-01-01 0
Johnsen, Arild Evolusjonær kjønnsforskning - SERG Norsk ornitologisk forening Redaktør for Ornis Norvegica, fagtidsskriftet til Norsk ornitologisk forening. 2018-01-01 0
Kool, Anneleen Forskningsgruppen Evolusjon, eDNA, Genomikk og Etnobotanikk Svenska artprojektet "Anneleen Kool sitter som medlem i ""Svenska artprojektets vetenskapliga kommitt . Hun bidrar tilå vurdere søknaderom forskningsfinansiering og er med på å lage strategier rundt finansiering av taksonomisk forskning i Sverige. 2020-03-26 0
Lofthus, Øystein Seksjon for Botanisk Hage Store Norske Leksikon Jeg jobber som fagansvarlig for Store Norske Leksikon på fritiden. 2015-01-01 0
Løfall, Bjørn Petter Lids hus Løfall Naturkartlegging Små/korte konsulentoppdrag innen naturkartlegging, som oftest for det offentlige . 2000-01-01 0
Nakrem, Hans Arne Norsk senter for paleontologi Universitetet i Tromsø Sensor for Universitetet i Tromsø 2019-01-01 0
Nakrem, Hans Arne Norsk senter for paleontologi Lethaia Faoundation (Copenhagen) Leder i stiftelsen Lethaia Foundation, registrert i Danmark, utgiver av vitenska pelige tidsskrifter 2019-01-01 0
Rogstad, Geir Arve Administrasjonen, NHM OSLO EIENDOMSSELSKAP AS Varamedlem til styret. 1996-11-26 0
Rogstad, Geir Arve Administrasjonen, NHM Elgesetergate 37 AS Varamedlem til styret. 2013-04-22 0
Rogstad, Geir Arve Administrasjonen, NHM Eirik Jarlsgate 2 AS Varamedlem til styret. 2013-04-22 0
Rogstad, Geir Arve Administrasjonen, NHM Real- Invest AS Varamedlem til styret. 2013-04-02 0
Rogstad, Geir Arve Administrasjonen, NHM Bergsligate 15 AS Varamedlem til styret. 2013-04-22 0
Skarpaas, Olav Geo-økologisk forskningsgruppe Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Professor II i økologi ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo 2021-08-01 0
Skjelkvåle, Brit Lisa Naturhistorisk museum Styremedlem Styremedlem i UNIS - Universitetssenteret på Svalbard 2020-07-01 0
Skjelkvåle, Brit Lisa Naturhistorisk museum Styremedlem Styremedlem ved Fakultetet for Miljøvitenskap og naturforvaltning, NMBU 2021-07-01 0
Webb, Cecilie Elise Fossum Seksjon for utadrettet virksomhet Urdia AS Styreleder 1999-10-23 0
Webb, Cecilie Elise Fossum Seksjon for utadrettet virksomhet Myrmidon Holding AS, orgnr 826 189 622 Investering og deltakelse i aksjeselskaper og andre selskaper. 2022-02-16 0
Webb, Cecilie Elise Fossum Seksjon for utadrettet virksomhet Urdia AS, orgnr 925 193 631 Investering i aksjer og andre selskaper samt kjøp, salg, utvikling, utleie og drift av næringseiendommer og det som naturlig hører inn under dette, herunder deltakelse i andre selskaper med lignende formål. 2020-06-22 0
Webb, Cecilie Elise Fossum Seksjon for utadrettet virksomhet Foinco AS Vararepresentant i styret. 2005-10-23 0
Webb, Cecilie Elise Fossum Seksjon for utadrettet virksomhet Foinco AS, orgnr 912 530 620 Produksjon, handel, ervervelse og drift av faste eiendommer, skipsfart og utnyttelse av naturfore- komster, finansieringsvirksomhet, samt annen virk- somhet i forbindelse med slike formål. Selskapet kan ved aksjetegning eller på annen måte, herunder 2005-10-23 0
Webb, Cecilie Elise Fossum Seksjon for utadrettet virksomhet Hesiod AS, orgnr 826 189 592 Investering og deltakelse i aksjeselskaper og andre selskaper. 2020-12-16 0
Webb, Cecilie Elise Fossum Seksjon for utadrettet virksomhet Calymene AS, 0rgnr 926176781 Investering og deltakelse i aksjeselskaper og andre selskaper. 2020-12-16 0
Wollan, Anders Kvalvåg Geo-økologisk forskningsgruppe Naturlig Utmanande Utveckling, n2u AB. Org nr.: 55 Styremedlem 2006-01-01 0
Wollan, Anders Kvalvåg Geo-økologisk forskningsgruppe Anders K. Wollan NATURKJENNSKAP & FRILUFTSLIV Fjellføring, klatrekurs, kontroll og ettersyn av klatrevegger, soppkurs og -ture r for firmaer og grupper, feltarbeidinnenbotanikk og mykologi, konsulentarbeid v ed utredninger i forbindelse med utbyggingssaker, 2000-01-01 0
Name Employed at Organization Nature of the work Start date Scope
Elgvin, Tore Oldeide Seksjon for utadrettet virksomhet Flint forlag Utgivelser av bøker og produksjon av audiovisuelt materiale 2010-08-21
Løvold, Andreas Gartnere Inne Andreas Løvold . Kurs, informasjon, konsulent, og tjenester i pleie og bevaring av trær. 2019-01-01
Nakrem, Hans Arne Norsk senter for paleontologi Naklyn AS Medeier i aksjeselskapet Naklyn AS 2019-01-01
Pedersen, Oddvar Geo-økologisk forskningsgruppe Diverse Botanikeren as. (Eierinteresse 75%). Formidling av botanisk kunnskap. Konsulenttjenester innen botanikk, naturhistorie og biologisk databehandling. 2022-04-20
Pedersen, Oddvar Geo-økologisk forskningsgruppe Diverse VegeDatCosnult Oddvar Pedersen. Foretak under avvikling. Konsulentvirksomhet innen: 1) vegetasjonsøkologi (/landskapsøkologi), 2) forvaltning av områder og organismer (biologisk mangfold). 3) biologisk databehandling. Foretak under avvikling 1987-12-01
Rogstad, Geir Arve Administrasjonen, NHM SIVILØKONOM GEIR A ROGSTAD - 2000-04-14
Webb, Cecilie Elise Fossum Seksjon for utadrettet virksomhet Calymene AS, 0rgnr 926176781 Investering og deltakelse i aksjeselskaper og andre selskaper. 2020-12-16
Webb, Cecilie Elise Fossum Seksjon for utadrettet virksomhet Urdia AS Investeringsselskap 2009-10-23