Norwegian version of this page

Sideline jobs and owner interests of staff at the Natural History Museum

Here you find an overview of approved sideline jobs and owner interests of people with an active employment relationship to the Natural History Museum, University of Oslo. The overview does not include tasks or duties that according to current legislation are exempt from public access.

Information for staff: Registration of sideline jobs and owner interests

The overview is sorted alphabetically. You can sort the list by other values in ascending or descending order by clicking on the column header. For example, click the table heading «Employed at» to sort the list by location code in ascending order. Click the headline again to sort in descending order. The «Scope» column indicates assumed activity as a percentage of a man-year.
Name Employed at Organization Nature of the work Start date Scope
Bachmann, Lutz Forskningsgruppe i evolusjonær zoologi Det Norske Videnskaps-Akademi Associate Editor - Zoologica Scripta 2002-01-01 10%
Carlsen, Tor Seksjon for Botanisk Hage Forskningsrådet Jurymedlem Konkurransen unge forskere 2017-02-01 2%
Carlsen, Tor Seksjon for Botanisk Hage UNIS Universitetssenteret på Svalbard Sensor 2012-08-01 1%
de Boer, Hugo Seksjon for forskning og samlinger Göteborgs Universitet Advisory Board member for the Gothenburg Global Biodiversity Centre, Gothenburg University, Sweden 2018-01-01 1%
de Boer, Hugo Seksjon for forskning og samlinger Consortium of European Taxonomic Facilities - CETAF Scientific coordinator of the Distributed European School of Taxonomy - DEST 2019-01-01 1%
de Boer, Hugo Seksjon for forskning og samlinger Helse- og omsorgsdepartementet The Norwegian Scientific Committee for Food Safety and Environment (VKM) conducts open, independent, scientific riskassessmentsregarding food safety, animal health, plant health, animal welfare and cosmetics on request from the Norwegian FoodSafetyAuthority. As a member of their committee on invasive species and trade in CITES-listed species, I give provide expertise andadvice to the Norwegian government in relation to the Scientific Authority for CITES in Norway. 2018-09-01 3%
de Boer, Hugo Seksjon for forskning og samlinger Naturalis Biodiversity Center Guest researcher at the Naturalis Biodiversity Centerin the research group led by Prof Barbara Gravendeel 2020-07-01 1%
Ekrem, Gry Seksjon for utadrettet virksomhet Borgarting Lagmannsrett Meddommer i Borgarting Lagmannsrett 2012-01-01 2%
Johnsen, Arild Evolusjonær kjønnsforskning - SERG Norsk ornitologisk forening Redaktør for Ornis Norvegica, fagtidsskriftet til Norsk ornitologisk forening. 2018-01-01 5%
Kool, Anneleen Forskningsgruppen Planteevolusjon og DNA Metabarcoding De Hortus Amsterdam Anneleen Kool er medlem i styret for Amsterdams botaniske hage, "De Hortus Amsterdam". 2018-03-10 1%
Kool, Anneleen Forskningsgruppen Planteevolusjon og DNA Metabarcoding Svenska artprojektet Anneleen Kool sitter som medlem i "Svenska artprojektets vetenskapliga kommitté". Hun bidrar tilå vurdere søknaderom forskningsfinansiering og er med på å lage strategier rundt finansiering av taksonomisk forskning i Sverige. 2020-03-26 2%
Lifjeld, Jan T. Naturhistorisk museum Journal of Ornithology/Springer Verlag Redaktør for et vitenskapelig tidsskrift innen ornitologi. 2016-01-01 5%
Lofthus, Øystein Seksjon for Botanisk Hage Store Norske Leksikon Jeg jobber som fagansvarlig for Store Norske Leksikon på fritiden. 2015-01-01 1%
Løfall, Bjørn Petter Seksjon for konservering og forskningsteknikk Løfall Naturkartlegging Små/korte konsulentoppdrag innen naturkartlegging, som oftest for det offentlige. 2000-01-01 2%
Nakrem, Hans Arne Norsk senter for paleontologi NTNU Sensor for NTNU 2019-01-01 1%
Nakrem, Hans Arne Norsk senter for paleontologi Universitetet i Tromsø Sensor for Universitetet i Tromsø 2019-01-01 1%
Nakrem, Hans Arne Norsk senter for paleontologi Lethaia Faoundation (Copenhagen) Leder i stiftelsen Lethaia Foundation, registrert i Danmark, utgiver av vitenskapelige tidsskrifter 2019-01-01 1%
Rogstad, Geir Arve Administrasjonen, NHM Bergsligate 15 AS Varamedlem til styret. 2013-04-22 1%
Rogstad, Geir Arve Administrasjonen, NHM Real- Invest AS Varamedlem til styret. 2013-04-02 1%
Rogstad, Geir Arve Administrasjonen, NHM Eirik Jarlsgate 2 AS Varamedlem til styret. 2013-04-22 1%
Rogstad, Geir Arve Administrasjonen, NHM Elgesetergate 37 AS Varamedlem til styret. 2013-04-22 1%
Rogstad, Geir Arve Administrasjonen, NHM OSLO EIENDOMSSELSKAP AS Varamedlem til styret. 1996-11-26 1%
Webb, Cecilie Elise Seksjon for utadrettet virksomhet Urdia AS Styreleder 1999-10-23 1%
Webb, Cecilie Elise Seksjon for utadrettet virksomhet Foinco AS Vararepresentant i styret. 2005-10-23 2%
Wollan, Anders Kvalvåg Geo-økologisk forskningsgruppe Anders K. Wollan NATURKJENNSKAP & FRILUFTSLIV Fjellføring, klatrekurs, kontroll og ettersyn av klatrevegger, soppkurs og -turer for firmaer og grupper, feltarbeidinnenbotanikk og mykologi, konsulentarbeid ved utredninger i forbindelse med utbyggingssaker, 2000-01-01 5%
Wollan, Anders Kvalvåg Geo-økologisk forskningsgruppe Naturlig Utmanande Utveckling, n2u AB. Org nr.: 556678-8385 Styremedlem 2006-01-01 1%
Name Employed at Organization Nature of the work Start date Scope
Elgvin, Tore Oldeide Seksjon for utadrettet virksomhet Flint forlag Populærvitenskapelig forlag. Vedtektfestet formål: Utgivelser av bøker og produksjon av audiovisuelt materiale. Virksomhet/bransje: Utgivelse av bøker og lydbøker. Produksjon og salg av audiovisuelt materiale. 2010-08-21
Løvold, Andreas Seksjon for Botanisk Hage Andreas Løvold 2019-01-01
Nakrem, Hans Arne Norsk senter for paleontologi Naklyn AS 2019-01-01
Rogstad, Geir Arve Administrasjonen, NHM SIVILØKONOM GEIR A ROGSTAD Konsulentvirksomhet knyttet til forretningsutvikling, innovasjon, produktutvikling og design. Foretaket er p.t. ikke aktivt. 2000-04-14
Webb, Cecilie Elise Seksjon for utadrettet virksomhet Urdia AS Et investeringsselskap som eier akjser i andre selskap. 2009-10-23