English version of this page

Sidegjøremål og eierinteresser til ansatte ved Naturhistorisk museum

Her finner du en oversikt over godkjente sidegjøremål og eierinteresser for personer med et aktivt ansettelsesforhold ved Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. Oversikten inneholder ikke gjøremål eller verv som iht. gjeldende lovverk er unntatt offentlig innsyn.

Informasjon for ansatte: Registrering av sidegjøremål og eierinteresser

Oversikten er sortert alfabetisk. Du kan sortere listen etter andre verdier i stigende eller synkende rekkefølge ved å klikke på kolonneoverskriften. Klikk eksempelvis på tabelloverskriften «Ansatt ved» for å sortere listen etter stedkode i stigende rekkefølge. Klikk på overskriften på nytt for å sortere i synkende rekkefølge. Kolonnen «Omfang» angir antatt aktivitet som prosent av et årsverk.
Navn Ansatt ved Organisasjon Arbeidets art Startdato Omfang
Bachmann, Lutz Forskningsgruppe i evolusjonær zoologi Det Norske Videnskaps-Akademi Associate Editor - Zoologica Scripta 2002-01-01 10%
Brabrand, Åge Laboratorium for ferskvannsøkologi, innlandsfiske (LFI) og entomologi NMBU Sensor ved Institutt for naturforvaltning 2018-01-01 1%
Carlsen, Tor Seksjon for Botanisk Hage Forskningsrådet Jurymedlem Konkurransen unge forskere 2017-02-01 2%
Carlsen, Tor Seksjon for Botanisk Hage UNIS Universitetssenteret på Svalbard Sensor 2012-08-01 1%
de Boer, Hugo Forskningsgruppen Planteevolusjon og DNA Metabarcoding Göteborgs Universitet Advisory Board member for the Gothenburg Global Biodiversity Centre, Gothenburg University, Sweden 2018-01-01 1%
de Boer, Hugo Forskningsgruppen Planteevolusjon og DNA Metabarcoding Consortium of European Taxonomic Facilities - CETAF Scientific coordinator of the Distributed European School of Taxonomy - DEST 2019-01-01 1%
Ekrem, Gry Seksjon for utadrettet virksomhet Borgarting Lagmannsrett Meddommer i Borgarting Lagmannsrett 2012-01-01 2%
Johnsen, Arild Evolusjonær kjønnsforskning - SERG Norsk ornitologisk forening Redaktør for Ornis Norvegica, fagtidsskriftet til Norsk ornitologisk forening. 2018-01-01 5%
Kool, Anneleen Seksjon for forskning og samlinger De Hortus Amsterdam Anneleen Kool er medlem i styret for Amsterdams botaniske hage, "De Hortus Amsterdam". 2018-03-10 1%
Lifjeld, Jan Terje Seksjon for forskning og samlinger Journal of Ornithology/Springer Verlag Redaktør for et vitenskapelig tidsskrift innen ornitologi. 2016-01-01 5%
Lindheim, Tone Naturhistorisk museum Norges miljø- og biovitenskapelige universitet NMBU Professor II 1996-08-01 20%
Lindheim, Tone Naturhistorisk museum Bjørbekk & Lindheim Styremedlem. 4 møter i året 1986-04-01 1%
Lofthus, Øystein Seksjon for Botanisk Hage Store Norske Leksikon Jeg jobber som fagansvarlig for Store Norske Leksikon på fritiden. 2015-01-01 1%
Løfall, Bjørn Petter Seksjon for konservering og forskningsteknikk Løfall Naturkartlegging Små/korte konsulentoppdrag innen naturkartlegging, som oftest for det offentlige. 2000-01-01 2%
Nakrem, Hans Arne Norsk senter for paleontologi NTNU Sensor for NTNU 2019-01-01 1%
Nakrem, Hans Arne Norsk senter for paleontologi Universitetet i Tromsø Sensor for Universitetet i Tromsø 2019-01-01 1%
Nakrem, Hans Arne Norsk senter for paleontologi Lethaia Faoundation (Copenhagen) Leder i stiftelsen Lethaia Foundation, registrert i Danmark, utgiver av vitenskapelige tidsskrifter 2019-01-01 1%
Rindal, Eirik Seksjon for konservering og forskningsteknikk Sabmia Varastyremedlem 2018-04-11 1%
Rogstad, Geir Arve Administrasjonen, NHM Bergsligate 15 AS Varamedlem til styret. 2013-04-22 1%
Rogstad, Geir Arve Administrasjonen, NHM Real- Invest AS Varamedlem til styret. 2013-04-02 1%
Rogstad, Geir Arve Administrasjonen, NHM Eirik Jarlsgate 2 AS Varamedlem til styret. 2013-04-22 1%
Rogstad, Geir Arve Administrasjonen, NHM Elgesetergate 37 AS Varamedlem til styret. 2013-04-22 1%
Rogstad, Geir Arve Administrasjonen, NHM OSLO EIENDOMSSELSKAP AS Varamedlem til styret. 1996-11-26 1%
Webb, Cecilie Elise Seksjon for utadrettet virksomhet Urdia AS Styreleder 1999-10-23 1%
Webb, Cecilie Elise Seksjon for utadrettet virksomhet Foinco AS Vararepresentant i styret. 2005-10-23 2%
Wollan, Anders Kvalvåg Geo-økologisk forskningsgruppe Anders K. Wollan NATURKJENNSKAP & FRILUFTSLIV Fjellføring, klatrekurs, kontroll og ettersyn av klatrevegger, soppkurs og -turer for firmaer og grupper, feltarbeidinnenbotanikk og mykologi, konsulentarbeid ved utredninger i forbindelse med utbyggingssaker, 2000-01-01 5%
Wollan, Anders Kvalvåg Geo-økologisk forskningsgruppe Naturlig Utmanande Utveckling, n2u AB. Org nr.: 556678-8385 Styremedlem 2006-01-01 1%
Navn Ansatt ved Organisasjon Arbeidets art Startdato Omfang
Elgvin, Tore Oldeide Seksjon for utadrettet virksomhet Flint forlag Populærvitenskapelig forlag. Vedtektfestet formål: Utgivelser av bøker og produksjon av audiovisuelt materiale. Virksomhet/bransje: Utgivelse av bøker og lydbøker. Produksjon og salg av audiovisuelt materiale. 2010-08-21
Lindheim, Tone Naturhistorisk museum Bjørbekk & Lindheim 1986-04-01
Løvold, Andreas Seksjon for Botanisk Hage Andreas Løvold 2019-01-01
Nakrem, Hans Arne Norsk senter for paleontologi Naklyn AS 2019-01-01
Rogstad, Geir Arve Administrasjonen, NHM SIVILØKONOM GEIR A ROGSTAD Konsulentvirksomhet knyttet til forretningsutvikling, innovasjon, produktutvikling og design. Foretaket er p.t. ikke aktivt. 2000-04-14
Webb, Cecilie Elise Seksjon for utadrettet virksomhet Urdia AS Et investeringsselskap som eier akjser i andre selskap. 2009-10-23